/Vårdförbundet
Vårdförbundet 2017-09-29T18:24:34+00:00

Vardforbundet

Medlemsantal: 100 000+
Kostnad för medlemskap: 265 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, egenföretagare, pensionär och student
Hemsida: https://www.vardforbundet.se/

Kontaktinformation

 Vårdförbundet
Adolf Fredriks Kyrkogata 11
10365 Stockholm
 Via mailformulär
 0771-420 420
 Facebook
 https://www.vardforbundet.se

Vårdförbundet

Vårdförbundet består av över 100 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Tillsammans med dess medlemmar ämnar de göra vården säkrare för både dess medlemmar och patienterna. Vårdförbundets huvudsakliga uppgifter är bland annat att utveckla och stärka yrket samt verka för att medlemmarna utvecklas i sina respektive yrkesroller. En annan viktig faktor beskrivs som att påverka utvecklingen på medlemmarnas arbetsplatser, både lokalt och centralt. Förbundet ämnar även verka för att påverka utvecklingen i samhällsfrågor som rör dess medlemmar.

Förbundet kämpar förutom ovanstående för alla medlemmarnas rätt till rättvisa löner, utbildning samt mer forskning inom de representerade yrkesområdena. Förbundet finns även representerat i sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter. På deras Facebooksida kan du bland annat läsa relevanta debattinlägg och allmänna nyheter inom både förbundet och branschen i stort. Vårdförbundet finns representerat både lokalt och centralt. För att få mer information om detta fackförbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Medlemstidningen ”Vårdfokus”

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Vårdförbundet, som i sin tur är en del av centralorganisationen SACO hänvisar dess medlemmar att teckna avtal med Akademikernas a-kassa, AEA. AEA:s månadsavgift är väldigt överkomlig och uppgår vid skrivande stund till 100 kronor.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Vårdförbundet erbjuder en basförsäkring som omfattar samtliga medlemmar. Denna inkomstförsäkring skyddar inkomster upp till 60 000 kronor i upp till 200 dagar. För att vara en basförsäkring som dessutom ingår i medlemsavgiften bör erbjudandet ses som starkt. Vi hade dock önskat att en ytterligare tilläggsförsäkring funnits att tillgå som i sin tur höjde både inkomsttaket samt antalet utbetalningsdagar för de medlemmar som önskar extra gott inkomstskydd. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen ska du dock ha varit medlem i både förbundet samt a-kassan i över 12 månader.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Förutom inkomstförsäkringen ingår även en försäkring som skyddar dess medlemmar mot bland annat stick- och skärskador. Detta bör ses som fördelaktigt då risken att smittas av bland annat hepatit, aids samt HIV är en risk alla sjukvårdsanställda lever med under sitt yrkesliv. För studentmedlemmar ingår även en sjukkapitalförsäkring under hela studietiden.

Som ny medlem tecknas även ytterligare försäkringar automatiskt. Du väljer själv efter tre månader om du vill fortsätta skyddas av försäkringarna eller inte. Om du önskar komplettera ditt skydd ytterligare erbjuds även en stor mängd tilläggsförsäkringar. Samtliga försäkringsalternativ listas nedan.

 • Stick- och skärskadeförsäkring (ingår)

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukkapitalförsäkring (ingår för studentmedlemmar)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Yrkesförsäkring, företagare (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i vårdförbundet har du rätt att ta del av en lång rad förmånliga erbjudanden. Du kan bland annat välja att ansöka om bank- eller medlemslån tillsammans med de banker som förbundet samarbetar med. Villkoren, bland annat räntesatsen, är ofta lägre än om du skulle tecknat lånet privat, utan fackets inblandning. Om du tecknar lån framförhandlade av Vårdförbundet ingår automatiskt ett låneskydd i tre månader som du efter provperioden kan välja att behålla eller säga upp.Du har även rätt att ta del av rabatterade böcker samt elavtal via utvalda samarbetspartners. Du kan tack vare ditt medlemskap även välja att ta del av rabatterade tidningserbjudanden, sportartiklar samt förmånligt prissatta resor till bland annat Italien.

Förbundet ger även ut medlemstidningen “Vårdfokus” som i sin tur finns att tillgå i både webbform och i pappersform. Tidningen tar bland annat upp fackliga intressefrågor och bevakar även sjukvårdsbranschen i stort.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningen ”Vårdfokus”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt boendeerbjudande i Italien

 • Rabatt på sportartiklar

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i förbundet kan du bland annat ta del av juridiskt stöd som kan kopplas till ditt yrkesutövande. Du har även möjlighet att ta del av stöd och hjälpinsatser inför lönesamtal samt löneförhandlingar. Förbundet anordnar även interna utbildningar som är kostnadsfria för samtliga medlemmar. Du får även chans att söka stipendier samt resebidrag. Förbundets medlemsservice svarar även på samtliga frågor som rör ditt yrkesutövande samt bistår med personlig samtalsservice. Förbundet erbjuder även speciellt framtagna tjänster anpassade för både chefer samt egenföretagare.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Stipendier

 • Resebidrag

Tillgänglighet och bredd

Förbundets centrala tillgänglighet garanteras tack vare tjänsten Vårdförbundet Direkt. Denna medlemstjänst finns att nå samtliga dagar via telefon mellan 08.00 och 18.00. Förbundet kan även nås via mail som enligt förbundet själva besvaras senast nästkommande vardag. Vårdförbundet Direkt svarar på frågor som rör bland annat din anställning, karriär, löneutveckling samt arbetstid, för att nämna några relevanta exempel. Den centrala medlemsservicen bör ses som ett komplement till det regionala stödet som medges på lokal nivå. Den samverkan som sker mellan förbundets lokala och centrala delar beskrivs även den som god då ärenden enkelt kan vidarebefordras från förbundets centrala delar till de lokala förbunden och vice versa.

Förbundet bör betraktas som brett då yrkesverksamma, chefer, egenföretagare, pensionärer samt studenter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Vårdförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder en rimligt prissatt a-kassa och den inkomstförsäkring som erbjuds är även den väldigt förmånligt utformad i sitt basutförande. Vi hade dock önskat att den inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften hade kunnat kompletteras för att bland annat betala ut ersättning under en längre tid. Bra förmåner och försäkringserbjudanden medges och det yrkesmässiga stödet är även det mycket gott. Medlemsservicen Vårdförbundet Direkt medger generösa öppettider via telefon och snabba svarstider via mail. En annan aspekt vi gillar är den försäkring som ingår som i sin tur skyddar medlemmarna vid arbetsolyckor som orsakats av stick eller skär. Förbundet bör även betraktas som brett då många medlemstyper inkluderas som medlemmar. Sammantaget är vi mycket nöjda med förbundets prestation och önskar lämna ett gott omdöme beträffande tjänsteerbjudandet.

4.0