/Tull-Kust
Tull-Kust 2017-09-29T18:30:47+00:00

Medlemsantal: 2 000+
Kostnad för medlemskap: 75 – 262 kr/mån
A-kassa: ST:s a-kassa
Tillhör centralorganisation: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam och student

Kontaktinformation

 Tull-kust
Västerlånggatan 54
111 29 Stockholm
 info@tullkust.se
08-4050540
 Facebook
 www.tullkust.se

TULL-KUST

TULL-KUST skapades år 1980, och har sedan dess verkat för att tillgodota sina medlemmars yrkesmässiga intressen. En av förbundets största styrkor är att de sluter bindande avtal för dess medlemmar gentemot arbetsgivarna. Förbundets tydligaste mål består utav; arbete till alla som även ska vara meningsfullt, anställningstrygghet samt en rättvis fördelning av de lönemedel som finns att tillgå. De verkar utöver detta även för att skapa en god personalutveckling samt en bra arbetsmiljö för dess medlemmar. Förbundet har även som mål att vara nära tillhands lokalt, och detta anser vi de lyckas bra med. Många av de beslut som tas sker lokalt och det finns även många lokala förbund att tillgå. Det högst beslutande organet består av den kongress som genomförs vart fjärde år. Om du vill veta mer om detta förbund bör du läsa den recension som medges nedan eller klicka på förbundslogotypen för att bli vidarebefordrad till förbundets webbsida.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • Inga former av inkomstförsäkringar erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar till STs a-kassa. ST tar ut en månatlig avgift på 110 kronor för ett medlemskap vilket bör ses som en rimlig avgift.

 • ST:s a-kassa

 • Medlemsavgift: 110 kronor

Inkomstförsäkring

Facket erbjuder inga som helst inkomstförsäkringar till dess medlemmar. Vi anser att detta är en svaghet då dess medlemmar tvingar söka sig till externa aktörer för att kunna skydda hela sin inkomst (om inkomsten överstiger a-kassans inkomsttak vill säga).

Medlemsförsäkringar

I medlemskapet ingår en speciellt avtalad rättsskyddsförsäkring. Denna försäkring skyddar samtliga medlemmar vid tvister som rör exempelvis båtar, bilar och andra fordon samt teknisk utrustning som kan kopplas till din yrkesutövning. Nya medlemmar tecknas automatiskt för en sjuk- och efterlevandeförsäkring samt en olycksfallsförsäkring (fritid). Utöver dessa försäkringar kan en längre rad tilläggsförsäkringar tecknas. Särskilt utformade försäkringspaket erbjuds även seniormedlemmar mot en smärre avgift.

 • Sjuk- och efterlevnadesförsäkring (tecknas automatiskt)

 • Olycksfallsförsäkring (tecknas automatiskt)

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Rättsskyddsförsäkring (ingår)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Förbundet erbjuder bland annat finansiellt fördelaktiga tjänster till dess medlemmar. Du erbjuds tack vare medlemskapet teckna medlems- och bolån tillsammans med samarbetande banker. Dessa lånetyper bör ses som extra fördelaktiga då lånevillkoren har förhandlats fram av bland annat förbundet själva. Som medlem har du även rätt att ta del av rabatterade kryssnings- och båtturer samt rabatterade hotellnätter tillsammans med de aktörer förbundet slutit avtal med.

Medlemstidningen “På gränsen” utges vid skrivande stund fyra gånger årligen. Tidningen behandlar aktuella frågor som hör till yrkesutövandet samt fackspecifika intressefrågor. Bland annat kan man läsa om vilka insatser som utförts av förbundet på politikerveckan på Gotland, för att nämna ett exempel. Tidningen ges ut i både fysisk och digital form och finns att laddas ner i PDF-format på förbundets webbsida.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade hotellnätter

 • Medlemstidningen ”På gränsen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem får du bland annat rätten att delta i fackligt ledda seminarier och utbildningstillfällen. Om du har frågor gällande till exempel lönenivåer, arbetsmiljö eller dylikt är du välkommen att antingen höra av dig till kust en tullavdelning eller kustavdelning beroende på vilket yrke du har. På förbundets webbsida kan du även få reda på vilka lagar och bestämmelser som gäller vid ditt yrkesutövande. Oavsett vad du behöver ha hjälp med finns det alltid någon instans som hjälper dig. En grundregel är dock att ju mer yrkesspecifik frågan är – desto större är chansen att få ett träffande svar på ditt lokala förbund. Tull-Kusts medlemsservice finns även att tillgå, denna centrala service svarar på frågor som rör medlemskapet samt frågor av mer allmän karaktär.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Medlemsservicen finns att tillgå via telefon mellan 08.00 och 16.30 under september till april. Under sommarmånaderna är öppettiderna dock något förkortade. Kansliet kan även nås via mail. På hemsidan medges du ett enkelt sätt kontakta den representant du letar efter tack vare en smidig lista. Förbundet har även en god lokal närvaro då fem delförbund inom kust och elva delförbund inom tull finns att tillgå. Förbundet bör även räknas som relativt brett då yrkesverksamma och studenter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Tull-Kust
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet samarbetar med ett välskött a-kasseförbund med låga avgifter. Vi ställer oss dock lite frågande till att ingen typ av inkomstförsäkring finns att tillgå. Dock gillar vi att ett grundläggande juridiskt stöd vid yrkesmässiga tvister ingår. Det yrkesmässiga stödet som medges är även det gott och förbundet har en bra lokal och central närvaro. Vi önskar med detta sagt ge förbundet ett gott samlat omdöme.

3.2