/Teaterförbundet
Teaterförbundet 2017-09-29T18:33:41+00:00

Medlemsantal: 6 000+
Kostnad för medlemskap: 195-300 kr/mån
A-kassa: Unionens a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam och student

Kontaktinformation

 Teaterförbundet
Kaplansbacken 2A
112 94 Stockholm
 info@teaterforbundet.se
08-4411300
 Facebook
  www.teaterforbundet.se

Teaterförbundet

Teaterförbundet verkar inom scen och filmbranschen. Fackförbundets typiska medlemmar består bland annat av upphovsmän och artister, men även av de som arbetar inom radio, TV, film eller bio. En av förbundets huvuduppgifter består av att sluta kollektivavtal tillsammans med arbetsgivare för att försäkra sig om att dess medlemmar arbetar till så bra löner och övriga villkor som möjligt. Samma förbund bevakar även så att dess medlemmar får den ersättning de har rätt till när exempelvis inspelningar spelas upp på radio.

Förbundet beskriver sig som mycket starka vad gäller upphovsrättsfrågor och dess förmåga att upprätthålla dessa. Förbundet verkar även bredare och har även som mål att påverka branschen i stort. Detta görs bland annat tack vare att förbundet belyser dess medlemmars intressefrågor publikt. Förbundet är dock inte bundet till något enskilt parti utan arbetar helt utefter dess medlemmars respektive intressen.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Många medlemsförmåner erbjuds

 • Inga former av inkomstförsäkringar erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver ingen egen a-kassa utan hänvisar istället dess medlemmar till Unionens a-kasselösning. Ett medlemskap i Unionens a-kassa kostar för närvarande 112 kronor per månad.

 • Unionens a-kassa

 • Medlemsavgift: 112 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder inga typer av inkomstförsäkringar. Detta ställer vi oss lite negativa till då medlemmar som tjänar över a-kassans lönetak inte ges tillfälle att försäkra sina löner.

Medlemsförsäkringar

Inga typer av försäkringar ingår i medlemsavgiften. Dock kan ett flertal försäkringar köpas till tack vare samarbetet med ett externt försäkringsbolag. De tilläggsförsäkringar som erbjuds listas nedan.

 • Barnförsäkring
 • Gravidförsäkring
 • Livförsäkring
 • Kameraförsäkring (tillägg)

 • Instrumentförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring

 • Småföretagarförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i Teaterförbundet får du tillgång till en stor mängd förmåner. Bland annat ingår tillgången till rabatterade teaterbiljetter samt förmånligt prissatta kryssningar och båtturer. Du får även tillgång till tjänsten “Artistkatalogen”. Denna digitala katalog är nordens största söktjänst vad gäller scen- och filmbranschen. I katalogen kan fackets medlemmar bland annat marknadsföra sig själva och filmbolag och övriga uppdragsgivare kan enkelt få en översyn över vilka talanger som finns att tillgå på den nordiska marknaden. Som medlem kan du publicera upp till tre CVn i katalogen och blir då sökbar för de organisationer som önskar anlita tjänster kopplade till film och teater. Fackliga utbildningar anordnas även av facket som dess medlemmar kan ta del av utan extra kostnad. Utbildningarna rör bland annat arbetsmiljöfrågor för att nämna ett exempel.

Teaterförbundet bidrar även med finansiella förmåner till dess många medlemmar. Dessa typer av förmåner inkluderar rätten att teckna medlemslån tillsammans med samarbetande banker. Du får även tillgång till smidig, digital rådgivning angående din ekonomi om du så önskar. Förutom medlemslån kan du även ansöka om billån, båtlån samt bolån tillsammans med samma samarbetande banker. Villkoren beträffande lånen är extra fördelaktiga då bland annat lånens räntesatser och allmänna utformning förhandlats fram av bland annat det egna förbundet. Facket ger även samtliga medlemmar möjligheten att hyra stugor till billiga priser i Riva del Sole, Italien.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade kryssningar

 • Medlemskatalogen ”Artistkatalogen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt boendeerbjudande i Italien

 • Privatekonomisk rådgivning (kostnadsfri)

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i förbundet har du rätt till bland annat juridisk rådgivning som kan kopplas till din yrkesroll. Om förbundet anser att tvisten är befogad och rimlig får du som medlem alltid den juridiska hjälp- och stödinsatserna utan extra kostnad. I vissa fall hjälper även förbundets jurister dig vid tvister mot bland annat a-kassan, skatteverket eller försäkringskassan.

Mot en smärre avgift (f.n. 5% av det totala fakturabeloppet) ombesörjer förbundet faktureringsservice som bland annat ser till att fakturorna blir betalda i tid och att rätt skatter betalas in. Detta bör ses som en bra mertjänst för de som utför kortare uppdrag eller driver mindre företag i branschen. Facket driver även ett eget rättighetsbolag som årligen betalar ut miljontals kronor till de medlemmar som tack vare upphovsrätten har rätt till ersättning via bolaget. En annan mycket viktig yrkesrelaterad förmån består av att förbundet vid behov hjälper till vid förhandlingar när kontraktsskrivning sker ihop med bland annat film-, tv- och medieområdet.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Hjälp vid kontraktsskrivning

 • Eget rättighetsbolag

 • Egen faktureringsservice

Tillgänglighet och bredd

Förbundets centrala del kan enkelt nås via dess medlemsservice. All service som går via denna instans är helt kostnadsfri då den ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Medlemsservicen förfogar över ett antal jurister som snabbt kan ge juridisk rådgivning och detta skulle behövas. Samma servicefunktion svarar även på frågor som rör bland annat medlemsavgifter, arbetsmiljö, kollektivavtal samt jämställdhetsfrågor. Medlemsservicen kan nås vardagar mellan 9.00 och 12.00. Du når även samma instans dygnet runt via mail. Mail besvaras dock inom ett par dagar så om ärendet är brådskande gör du oftast rätt i och ringa istället.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Teaterförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Fackförbundet erbjuder en väl fungerande a-kasselösning tillsammans med Unionens a-kassa som i sin tur erbjuder en bra tjänst till en fast och låg avgift. Vi ställer oss dock frågande till att möjligheten att teckna inkomstförsäkring inte medges. Många skådespelare hade säkert uppskattat en sådan möjlighet då många av förbundets medlemmar säkerligen arbetar tillfälligt när de är på olika uppdrag. De försäkringar som erbjuds är relativt heltäckande och det förmånspaket som erbjuds är även det väl utformat och förmånligt. Ett extra stort plus gör sig förbundet förtjänta av då det yrkesmässiga stödet som medges är mycket gott. Även tillgängligheten är god både lokalt och centralt.

3.5