/SYMF
SYMF 2017-09-29T18:36:15+00:00

Medlemsantal: 1 800+
Kostnad för medlemskap: 135 – 280 kr/mån
A-kassa: Unionens a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, elev och pensionär

Kontaktinformation

 SYMF
Alströmergatan 25
112 47 Stockholm
 symf@symf.se
08-6930330
 Facebook
  www.symf.se

SYMF

SYMF har som huvudsaklig målsättning att alltid vara dess medlemmar till lags och att stå upp för deras rättigheter vad gäller bland annat arbetsmiljö och lönevillkor. Förbundet ställer även upp och ger dess medlemmar råd och stöd när detta skulle behövas. De verkar även för att Sveriges musikliv ska kunna hållas rik – och för att detta ska kunna inträffa måste musikarbetare kunna leva på sin lön och känna att de har tid att återhämta sig efter spelningar. Förbundet vill även verka för att musik förblir en naturlig del av den svenska skolundervisningen. Som yrkesmusiker får du som medlem ett brett nätverk av likasinnade att samverka med som förstår de eventuella problem som kan uppstå vid yrkesutövningen. För att läsa mer om detta förbund kan du med fördel läsa den recension som finns att tillgå längre ner på sidan. För att kopplas vidare till förbundets hemsida – klicka på den förbundslogotyp som finns att tillgå på sidans övre del.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Medlemsförsäkringar ingår i månadsavgiften

 • Erbjuder ej bolån och medlemslån

 • Inga former av inkomstförsäkringar erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Sveriges Yrkesmusikerförbund, eller SYMF, driver ingen egen a-kassa utan hänvisar dess medlemmar till Unionens a-kasseförbund. Medlemsavgiften i Unionens a-kassa är för närvarande 112 kronor per månad.

 • Unionens a-kassa

 • Medlemsavgift: 112 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder inga former av inkomstförsäkringar. De medlemmar som tjänar över a-kassans ersättningstak kan därmed ej försäkra hela sin inkomst.

Medlemsförsäkringar

Inga typer av försäkringar ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Dock finns flertalet medlemsförsäkringar att tillgå. Dessa försäkringar är särskilt förmånliga då villkoren till dessa har förhandlats fram av förbundet själva.

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

En av de förmåner som erbjuds förbundets medlemmar består av medlemstidningen “Symfoni” som ges ut med jämna mellanrum. Tidskriften ges ut i både en fysisk och en digital upplaga. Den digitala upplagan finns att ladda ner på förbundets webbsida i PDF-format. Tidskriften tar bland annat upp fackliga intressefrågor med bevakar även musikbranschen i stort. Det finns även långa och spännande reportage att tillgå i samma tidskrift för den som önskar.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Medlemstidningen ”Symfoni”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Stödet i yrkeslivet bör ses som mycket gott. Förbundet verkar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljön på medlemmarnas respektive arbetsplatser. Ett tecken på detta är det arbetsmiljöavtal som förbundet arbetar utefter. Detta avtal finns även att ladda ner på förbundets webbsida. Förbundet samordnar även de lokala skyddsombud som finns att tillgå. Detta bör ses som ett extra viktigt arbete då samma skyddsombud ska se till att samtliga medlemmar får ta del av rättvisa arbetsvillkor. Då artister ofta verkar på tillfälliga arbetsplatser som till exempel sommaroperor är förbundets lokala stöd särskilt viktigt.

Förbundet driver även en frilansavdelning som i sin tur verkar för att musiker utan fasta tjänster ska få bättre villkor. De frilansande musikerarbetarna beskrivs ha en mycket utsatt situation på arbetsmarknaden. Det är därför extra viktigt att förbundet erbjuder extra stöd till denna yrkesgrupp. Frilansavdelningen har även anordnat en Facebookgrupp (sluten) för frilansande medlemmar som önskar diskutera och jämföra villkor med övriga inom samma yrkesgrupp. Förbundet arbetar även för att stifta ramavtal som rör frilansmusikernas ersättningsnivåer.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Stiftar ramavtal för frilansmusiker

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli kan nås alla helgfria vardagar under kontorstid via både mail och telefon. Samtliga av fackets instanser kan enkelt nås via den kontaktsida som finns att tillgå. Detta gäller bland annat ekonomiansvarig, medlemsansvarig, förhandlingsansvarig, den ansvarige för SYMF frilans samt medlemstidningens redaktion. Förbundet bör räknas som relativt brett då både yrkesutövande musiker (inkl. frilansare) samt studenter på musikhögskolan inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Frilansare inkluderas

 • Studenter inkluderas  (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God central närvaro

 • Mycket god lokal närvaro

SYMF
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundets a-kassa bör ses som prisvärd, vi gillar dock inte att någon typ av inkomstförsäkring ej går att tecknas via förbundet. De medlemmar som önskar försäkra löner över a-kassans ersättningstak bör därför se sig efter andra alternativ. Medlemsförmånerna är acceptabla, vi tycker särskilt om den facktidning som distribueras av förbundet själva. Stöden inom- och utanför yrkeslivet tycker vi var ett av förbundets starkaste kort. Tillgängligheten centralt och lokalt bör även den räknas som god. Ett trevligt förbund som är väl nischat för att passa medlemsbasen. Om det inte hade varit för ett fåtal brister hade betyget blivit väldigt gott.

2.8