/Sveriges veterinärförbund
Sveriges veterinärförbund 2017-09-29T18:40:09+00:00

Medlemsantal: 3 000+
Kostnad för medlemskap: 50-200 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, student och egenföretagare
Hemsida: www.svf.se

Kontaktinformation

 Sveriges Veterinärförbund
Kungsholms Hamnplan 7
112 94 Stockholm
 kansli@svf.se
08-54555820
 Facebook
  www.svf.se

Sveriges veterinärförbund

Sveriges veterinärförbund är en sammanslutning av cirka 3 000 veterinärer och veterinärstuderande som i sin tur verkar för att främja forskning samt medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Förbundet verkar även för att politiker och allmänheten ska uppmärksamma det jobb som veterinärerna utför samt vikten av att detta jobb blir väl utfört. Förbundet strävar även efter att en etisk livsmedelsproduktion ska verka där även djurens naturliga behov beaktas. Förbundet tillkännager även specialistkompetenser i samarbete med Jordbruksverket. Då förbundet är en del av centralorganisationen medges även en lång rad av bland annat medlemsförmåner. Läs mer om dessa och mycket annat i den recension som finns att tillgå nedan.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Många medlemsförmåner erbjuds

 • Väl utformad inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver ingen egen a-kasseverksamhet. Dess medlemmar hänvisas därför till det SACO-ledda a-kasseförbundet akademikernas a-kassa. Ett välskött förbund med god ekonomi och låga medlemsavgifter.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Sveriges veterinärförbund erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. Den första av dessa kan beskrivas som lite enklare men den erbjuder trots detta ett bra skydd gentemot inkomstbortfall vid ofrivillig arbetslöshet. Basförsäkringen skyddar inkomster upp till 60 000 kronor i upp till 120 dagar. Om du som medlem önskar komplettera basförsäkringen kan en frivillig tilläggsförsäkring tecknas mot en smärre månatlig avgift. Tilläggsförsäkringen förlänger inkomstskyddet till totalt 300 dagar och ökar inkomstskyddet till att omfatta månadsinkomster upp till 80 000 kronor. Avgiften för tilläggsförsäkringen är inkomstbaserad och startar på 35 kronor.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet ingår inga typer av försäkringar i den medlemsavgift du betalar. Dock finns flertalet tilläggsförsäkringar att tillgå. Dessa försäkringar är särskilt förmånligt prissatta då de bland annat förhandlats fram av förbundet själva. En särskilt generös förmån för studentmedlemmar är att nyutexaminerade veterinärer tilldelas ett gratis försäkringspaket i 24 månader. Efter två år blir försäkringspaketet dock avgiftsbelagt. Samtliga försäkringar som kan tecknas listas nedan.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring
 • Praktikförsäkring (tillägg)

 • Ansvarsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i Veterinärförbundet får du även tillgång till en stor mängd erbjudanden. Bland annat ingår rabatterade inträden på djurparker, rabatt på arbetskläder, starta-eget-paket, möjligheten att hyra bilar till rabatterade priser samt rabatter på nya bilar. Förbundet erbjuder även samtliga medlemmar att delta på fackligt anordnade möten och seminarier. Det finns även möjlighet att teckna förmånliga bostads- och medlemslån tack vare ditt medlemskap i detta förbund. Dessa lånetyper är även de särskilt förmånliga då de förhandlats fram av bland annat det egna förbundet. Som medlem kan du även ta del av ett bensinkort med betal- och kreditfunktionalitet – helt utan årsavgift. Dock kan ränteläget vara relativt högt om du väljer att låna pengar via dessa kort (det exakta ränteläget är okänt – kräver inloggning). Du gör förmodligen rätt i att teckna ett mer fördelaktigt medlems- eller bolån om du önskar låna en större summa pengar.

Förbundet ger även ut en medlemstidning benämnd “Svensk veterinärtidning”. Tidskriften tar bland annat upp fackliga intressefrågor med granskar även veterinärbranschen i stort. Tidningen bör ses som ett större nätverk främst tillägnat veterinärer.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterat elavtal

 • Medlemstidningen ”Svensk veterinärtidning”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade nybilsköp

 • Rabatterat inträde på djurparker

 • Rabatterade arbetskläder

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder även ett omfattande stöd i yrkeslivet. Bland annat erbjuds juridiskt skydd vid frågor och händelser som kan kopplas till din yrkesutövning. Förbundet erbjuder även karriärcoachning samt personlig rådgivning till samtliga medlemmar. Den personliga rådgivningen som ges innefattar bland annat råd och stöd vid löneförhandlingar samt frågor som exempelvis behandlar anställningen, företaget (om du är egenföretagare), arbetsvillkor, arbetstider samt rekommenderade lönenivåer.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli kan enkelt nås via både mail och telefon. Kansliet har öppet samtliga helgfria vardagar under kontorstid och ger medlemmarna möjlighet att bland annat kontakta både chefredaktören till tidningen samt förbundsjurister. Förbundet bör även betraktas som brett då yrkesverksamma, studenter, pensionärer och egenföretagare inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges veterinärförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kasselösning som finns att tillgå är välskött och tar ut låga avgifter för medlemskap. Inkomstförsäkringen är prisvärd, så även de övriga försäkringserbjudanden som medges av förbundet. Vi gillar det extra stöd studenter får när de tagit examen och blir yrkesarbetande veterinärer. Många trevliga förmåner finns att tillgå och stödet i arbetslivet är heltäckande. Förbundet är lätta att nå både lokalt och centralt och erbjuder även bra stöd för bland annat egenföretagare.

3.8