/SULF
SULF 2017-09-29T14:32:22+00:00

sulf

Medlemsantal: 20 000+
Kostnad för medlemskap: 65-240 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student, doktorand och pensionär
Hemsida: https://sulf.se/

Kontaktinformation

Sveriges universitetslärare och forskare
Ferkens gränd 4
111 30  Stockholm
 kansli@sulf.se
08-505 836 0
 Facebook
  www.sulf.se

SULF

Sveriges universitetslärare och forskare, även kallade SULF, är ett partipolitiskt oberoende förbund som tar tillvara på universitetslärares och forskares intressen. Förbundet har över 20 500 medlemmar och beskriver sig som det enda förbundet som enbart lägger kraft på högskolan. En väldigt bra utformad inkomstförsäkring ingår även i medlemskapet. Denna inkomstförsäkring är anpassad utefter de utmaningar som ställs på de som arbetar akademiskt vid högskolor och med forskning. Förmånliga tilläggsförsäkringar finns även att teckna för dig som medlem. Liv-, olycksfall- och sjukförsäkring är några av dessa merförsäkringar som kan tecknas. Du får som medlem även ta del av förmånliga bolån och medlemslån tack vare ditt medlemskap i detta förbund.

Om du skulle ha några frågor gällande ditt yrkesliv och allt som hör därtill finns en telefonjour tillgänglig. Du kan även maila in frågor för att snabbt kunna få svar gällande just ditt spörsmål. Facktidningen “Universitetsläraren” ingår även i medlemsavgiften. Om du känner att du behöver lite extra koll på lönestatistiken inför till exempel löneförhandlingar erbjuds även denna tjänst för medlemmar i detta förbund. Som medlem i SULF avnjuter du inte bara personliga fördelar. Som kollektiv växer även förbundet starkare med hjälp av fler medlemmar – och kan därmed påverka än mer gällande just dina yrkesmässiga intressen. För att få mer information angående detta förbund – klicka då på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Gott stöd inom- och utanför yrkeslivet

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Sveriges universitetslärarförbund, eller SULF, driver ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar att ingå avtal med Akademikernas a-kassa, AEA. Månadsavgiften är för närvarande 100 kronor – vilket bör betraktas som överkomligt jämfört med andra, likvärdiga förbund.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

SULF erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. En av dessa är helt kostnadsfri och ingår i medlemskapet. Den andra typen är en tilläggsförsäkring som förbättrar basförsäkringens villkor gentemot en smärre månatlig kostnad. Grundförsäkringen försäkrar inkomster upp till 80 000 kronor och betalas maximalt ut i sammanlagt 150 dagar. Den lite mer omfattande tilläggsförsäkringen förlänger antalet utbetalningsdagar till sammanlagt 300. Den avgiftsbelagda inkomstförsäkringens kostnad är inkomstbaserad och erbjuds från 33 kronor och uppåt.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 150 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 33 – 198 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder en stor mängd försäkringserbjudanden till dig som medlem. Bland annat ingår ett startpaket innehållandes fyra typer av försäkringar; sjukkapitalförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring. Dessa försäkringar ingår utan extra kostnad i tre månader och kan efter detta enkelt sägas upp genom att du väljer att inte förlänga avtalen. Om du väljer att behålla de automatiskt tecknade försäkringserbjudandena får du upp till efter dessa tre månader betala en mindre månatlig avgift. Om du önskar förbättra ditt skydd ytterligare kan flertalet former av tilläggsförsäkringar väljas till (se nedan). Dessa försäkringar är extra förmånliga då de förhandlats fram av SULF själva. För att kunna teckna tilläggsförsäkringar behöver dock en hälsodeklaration skickas in vilket enklast görs via den digitala tjänsten Bank-ID

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukvårdsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Sjukkapitalförsäkring (ingår i 3 månader)

Medlemsförmåner

En populär förmån består av möjligheten att teckna medlems- och bolån till extra bra räntesatser. Andra typer av förmåner ingår även de såsom exempelvis rabatterade prenumerationer på tidningar, stöd vid utlandsvistelser (tex. vid arbete utomlands) samt gästmedlemskap i SULF:s internationella systerförbund. Förbundet arrangerar även ett större antal seminarier och utbildningstillfällen som samtliga medlemmar är välkomna att delta på. I medlemskapet ingår även facktidningen “Universitetsläraren” som bland annat tar upp politiska intressefrågor samt granskar högskolebranschen i stort. Tidskriften finns även att tillgå i digital form på webben. Med verktyget SACO lönesök får du även tillgång till relevant lönestatistik inom branschen. Förbundet sammanställer även varje år lönestatistik vad gäller högskoleyrken och gör denna information tillgänglig för samtliga medlemmar.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade tidningsprenumerationer

 • Gästmedlemskap i systerförbund

 • Medlemstidningen ”Universitetsläraren”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet ger även samtliga medlemmar ett omfattande skydd i deras respektive yrkesliv. Förutom den centrala medlemsjouren ingår även gott lokalt stöd. Detta via de så kallade SACO-S företrädare som finns att tillgå vid flertalet universitet och högskolor. Förbundet kan även nås via något av de lokala SULF-föreningarna som finns att tillgå vid flertalet lärosäten. Den centrala organisationen bör i första hand kontaktas vid fackspecifika frågor som exempelvis rör medlemskap, avgifter samt frågor om medlemstidningen etcetera. De lokala förbunden och SACO-S företrädarnas specialistområden ligger närmare medlemmarnas yrkesroller. De svarar bland annat på frågor som berör anställningsvillkor, lönenivåer, arbetstider samt arbetsmiljö. Förbundet har även en långtgående vision som bland annat behandlar vikten av främjandet av forskning, sökandet efter ny kunskap samt vikten av att högskole- och universitetspersonalen får utvecklas i sina respektive yrkesroller. Förbundet slår även vakt om att dess medlemmar ska kunna få fortsätta vara en kritisk kraft i samhället som verkar för demokrati och yttrandefrihet.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundets totala tillgänglighet bör räknas som god då hjälp- och stödinsatser finns att tillgå via S-ombud, lokala föreningar och huvudkansliet i Stockholm. Kansliet finns att tillgå samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Detta via både telefon, mail och mailformulär. Via en smidig rullist i mailformuläret når du enkelt den person eller den avdelning du önskar nå. Förbundet bör räknas som brett då universitetslärare, professorer, doktorander, pensionärer, samt adjunkter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Professorer inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal och central närvaro

SULF
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder en välutrustad bas-inkomstförsäkring med möjligheten att förbättra förmånerna ytterligare genom att teckna en tilläggsförsäkring. A-kasseavgiften är låg och bidrar tillsammans med inkomstförsäkringarna med ett bra inkomstskydd vid ofrivillig arbetslöshet. De försäkringar och förmåner som erbjuds är även de väl genomtänkta och förmånligt utformade. Stödet i yrkeslivet är även de gott och vi märker tydlig att de nischat sitt tjänsteerbjudande väl gentemot sin medlemsbas. Även tillgängligheten är god och många yrkeskategorier inom högskoleväsendet inkluderas som medlemmar. Sammantaget är vi väldigt nöjda med förbundets tjänsteerbjudande.

4.3