/Sveriges skolledarförbund
Sveriges skolledarförbund 2017-09-29T18:47:52+00:00

Medlemsantal: 7 000+
Kostnad för medlemskap: 75-325 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Ledare och chefer inom skolväsendet (inkl. pensionärer och studenter)

Kontaktinformation

 Sveriges Skolledarförbund
Vasagatan 48
111 20 Stockholm
 info@skolledarna.se
08-56706220
 Facebook
  www.skolledarna.se

Sveriges skolledarförbund

Sveriges skolledarförbund är ett av totalt 23 SACO-förbund och beskriver sig själva som det ledande fackförbundet för alla ledare och chefer inom utbildningsområdet. Förbundet driver vikten av forskning samt verkar för en arbetsmiljö som är hållbar och bidrar till arbetsglädje. De verkar även för att dess medlemmar ska få den lön de förtjänar med tanke på det stora ansvar som vilar på dess axlar. Förbundet är ej politiskt bundet till något enskilt parti. De verkar dock för att frågor som är viktiga för dess medlemmar kommer upp på den politiska dagordningen. Bland annat är arbetet med att upprätta förtroendet för skolan ett viktigt mål de arbetar för att fortsätta uppnå. De vill även se att läraryrket blir mer attraktivt och att det professionella ansvarstagandet ska få öka.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförmåner erbjuds

 • Medlemsservice med goda öppettider

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Då förbundet är en del av SACO driver de ingen eget a-kasseförbund utan hänvisar dess medlemmar till akademikernas a-kassa, AEA. Denna a-kassa har en fast och låg avgift som i dagsläget motsvarar hundra kronor som betalas månatligen.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder en inkomstförsäkring som ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan om du mot förmodan skulle bli ofrivilligt arbetslös. Försäkringen skyddar inkomster upp till 70 000 kronor och har en utbetalningstid på maximalt 150 dagar. Villkoren för den inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften är bättre än många andra fackförbunds respektive kostnadsfria alternativ.

Vi gillar dock inte att ingen typ av tilläggsförsäkring går att teckna som skyddar förbundets medlemmar i över 150 dagar. Många förbund erbjuder tilläggsförsäkringar som skyddar dess medlemmars inkomster i upp till 330 dagar.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 70 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 150 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Som ny medlem i Sveriges skolledarförbund ansluts du automatiskt fyra kostnadsfria försäkringar som listas nedan. Efter tre månader blir dessa försäkringar dock avgiftsbelagda och ett inbetalningsbrev skickas till din hemadress. Om du ej önskar skyddas av de försäkringar som tecknats automatiskt kan du välja att inte betala den summa du avkrävs av försäkringsbolaget. Du avregistreras då och slipper betala för försäkringarna – dock riskerar du bli utan ett relativt heltäckande försäkringserbjudande. Vi gillar att förbundets medlemmar automatiskt avregistreras om de inte önskar fortsätta vara skyddade av de automatiskt tecknade försäkringarna. Detta då de vid dessa fall slipper betala för något de inte aktivt önskar ha. Som komplement till de försäkringar som tecknas automatiskt finns en stor del tilläggsförsäkringar att tillgå. Även dessa listas i nedanstående tabell.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår 3 månader)

 • Försäkring för kritiskt sjukdom (ingår 3 månader)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår 3 månader)

 • Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges skolledarförbund har du bland annat rätt att ta del av rabatterade kryssnings- och båtturer, rabatter på hotellnätter samt rätten att teckna ett förmånligt el-abonnemang tillsammans med ett samarbetande elbolag. Andra viktiga och bra utformade fördelar består av de låneerbjudanden som medges tack vare ditt fackliga medlemskap. Du erbjuds både ta medlems- och bolån som i sin tur är extra förmånliga då bland annat förbundet själva har förhandlat gällande lånens utformning och avgifter. Medlemstidningen “Skolledaren” skickas även ut 10 gånger per år till samtliga medlemmar. Tidskriften tar bland annat upp yrkesmässiga frågor såväl som fackliga intressefrågor.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningen ”Skolledaren”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade kryssningar

 • Rabatterade hotellnätter

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Vi inleder med att presentera det stöd som rör löner och lönenivåer. Förbundet erbjuder för det första söktjänsten SACO-lönesök som i sin tur listar lönenivåerna i branschen. Förbundet erbjuder även personlig lönerådgivning för att du inte ska behöva lägga dig platt inför din arbetsgivare utan begära en lön som är skälig med tanke på det ansvar du har. Förbundets medlemsjour ger även alltid personliga råd- och stödinsatser till samtliga medlemmar. Dessa råd och stödinsatser inkluderar även juridiskt skydd i frågor som kan kopplas till ditt yrkesutövande. Du kan som medlem i förbundet även skicka in ditt anställningsavtal för granskning. Experter från förbundet avgör därefter om avtalet är korrekt och rättvist utformat.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Avtalsgranskning

Tillgänglighet och bredd

Sveriges skolledarförbunds medlemsservice kan nås samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Detta via både mail och telefon. Dedikerade mailadresser finns även att tillgå för att svara på eventuella frågor som rör de medlemsförsäkringar som finns att tillgå. Förbundet har även ett dedikerat telefonnummer och en dedikerad mailadress för frågor som rör medlemskapet som exempelvis avgifter eller eventuella förändringar i fackförbundet. Även den lokala tillgängligheten bör beskrivas som god då förbundet är uppdelat i 12 lokala regioner som i sin tur enkelt kan kontaktas via både telefon och mail. Förbundet bör betraktas som relativt smalt (absolut inget fel med att vara ett smalt förbund) då enbart skolledare och skolchefer inkluderas som medlemmar.

 • Ledare och chefer inom skolväsendet inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges skolledarförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet hänvisar dess medlemmar till en välskött a-kasseverksamhet med låga avgifter. De försäkringar och medlemsförmåner som erbjuds är även de förmånliga. Vi anser dock att inkomstförsäkringen bör ha innehållit en tilläggsdel som förlängt antalet utbetalningsdagar gentemot en smärre avgift. Stödet i arbetslivet är dock gott, så även den lokala och centrala närvaron. Sammantaget är vi nöjda med förbundets totala tjänsteerbjudande och önskar därför lämna ett gott omdöme.

3.7