/Sveriges psykologförbund
Sveriges psykologförbund 2017-09-29T18:52:38+00:00

psykologforbundet

Medlemsantal: ca 11 000+
Kostnad för medlemskap: 95-425 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student
Hemsida: http://www.psykologforbundet.se/

Kontaktinformation

 Sveriges psykologförbund
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400
 post@psykologforbundet.se
08-567 06 400
 Facebook
  https://akademssr.se/

Sveriges psykologförbund

Sveriges psykologförbund är en facklig organisation ämnad för psykologer samt disputerande inom psykologi och pedagogik. Studerande inom psykologprogrammen inkluderas även de inom detta fackförbund. Förbundet bildades 1955 och har vid skrivande stund cirka 11 000 medlemmar. Fackförbundet tillhör även SACO. Psykologförbundet består av fyra råd som var och en bevakar frågor inom sitt respektive yrkesområde. Etikrådet utreder yrkesetiska spörsmål samt innehar både en utredande och rådgivande funktion. Studeranderådet (SR) bevakar psykologstudenters respektive intressen och finns att tillgå via ledamöter placerade vid alla studieorter som utbildar blivande psykologer. Specialistrådet rör frågor som behandlar bland annat specialistutbildningar och det vetenskapliga rådet berör ämnen som påverkar psykologiämnets vetenskapliga utveckling samt praktiska tillämpning.

Ett medlemskap ger många fördelar

Som medlem kan du avnjuta många fördelar som förbundet förhandlat fram. Exempel på dessa är förmånliga gruppförsäkringar och en personlig e-postadress. Du erbjuds även som medlem att teckna förmånliga medlems- och bolån till extra bra ränta. Som medlem får du även tillgång till SACO-lönesök där du enkelt kan jämföra de löner som medges inom branschen. Tack vare en ökad kunskap gällande lönenivåer kan du enklare förhandla fram en bättre lön tillsammans med din arbetsgivare. För att få mer information om Sveriges psykologförbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförmåner erbjuds

 • Medlemsservice med goda öppettider

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Då Sveriges psykologförbund är en del av SACO erbjuds medlemskap i Akademikernas a-kassa, AEA. Månadsavgiften i denna förening är vid skrivande stund 100 kronor – vilket bör ses som billigt jämfört med många likvärdiga a-kasselösningar.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder två typer av inkomstförsäkringar, den första av dessa bör ses som ett basalternativ då det erbjuder ett lite enklare skydd mot förlorad arbetsinkomst vid arbetslöshet. Basförsäkringen skyddar inkomster upp till 50 000 kronor i upp till 120 dagar. För att kunna få ett än längre skydd mot inkomstbortfall vid ofrivillig arbetslöshet bör tilläggsförsäkringen tecknas. Tilläggsförsäkringen ökar antalet skyddade dagar till sammanlagt 300 mot en smärre månatlig avgift. Denna avgift är helt inkomstbaserad och startar på 35 kronor i månaden. Vi anser att förbundet erbjuder ett väldigt bra erbjudande, dock bör inkomsttaket ses som något lågt då fackförbundet vänder sig gentemot psykologer.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 50 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 50 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet tecknas du automatiskt för tre typer av försäkringar som du får ta del av kostnadsfritt i tre månader. Efter dessa frimånader kan du själv välja att säga upp dessa försäkringar om du inte är i behov av de skydd försäkringarna medger. Provförsärkingarna består av livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Förbundets medlemmar erbjuds även komplettera dessa försäkringar med en eller några av de tilläggsförsäkringar som finns att tillgå. Samtliga tilläggsförsäkringar listas i nedanstående tabell.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Privatvårdsförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt till en stor andel förmåner. Bland annat erbjuds rabatt på litteratur samt anordnas även kurser och inspirationsdagar. Förbundet ger dig även rätt att teckna förmånliga medlems- och bolån tillsammans med samarbetande banker. Du erbjuds som medlem även en personlig e-postadress som återspeglar din yrkestitel. Ett exempel är Namn.Namnsson@psykolog.net. Du får som medlem även rätten att teckna ett billigt el-abonnemang tillsammans med en samarbetande elleverantör. Förbundet ger även ut en medlemstidning benämnd “psykologtidningen”. Denna tidskrift tar bland annat upp nyheter inom branschen såsom bland annat hur personer i kris bäst kan stödjas. Tidskriften behandlar även fackliga intressefrågor och listar platsannonser. Medlemstidningen finns även att följa på Facebook.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterat elavtal

 • Medlemstidningen ”Psykologtidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder även ett heltäckande, yrkesmässigt skydd. Detta skydd består bland annat av de juridiska stöd- och hjälpinsatser som medlemsrådgivningen erbjuder. På förbundets webbsida finns även mängder av relevant material som inkluderar många aspekter av psykologers yrkesroll. Det vill säga bland annat lämpliga lönenivåer, information om vilka lagar psykologer ofta kommer i kontakt med samt arbetsmiljömässig information. Du har även rätt till personlig rådgivning innan och efter lönesamtal. Din lön kan för övrigt enkelt jämföras med söktjänsten SACO-lönesök.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundets medlemsservice finns att tillgå samtliga helgfria vardagar under kontorstid. De svarar bland annat på frågor som rör kollektivavtal, arbetsmiljö, lagstiftningar som rör ditt yrkesutövande samt medger även personlig rådgivning gällande ditt yrkesutövande. Medlemsservicen kan enkelt nås via både telefon och mail. Den lokala närvaron är även den god då många lokala psykologförbund finns att tillgå. Sveriges psykologförbund bör räknas som brett då yrkesverksamma, egenföretagare, pensionärer samt studenter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges psykologförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundets medlemmar har tillgång till en väl fungerande och prisvärt a-kassemedlemskap via Akademikernas a-kassa. Många trevliga försäkringserbjudanden och medlemsförmåner erbjuds även förbundets medlemmar. Informationen som finns att tillgå på hemsidan är väldigt heltäckande, så är även förbundets yrkesmässiga stöd till dess medlemmar. Både den lokala och centrala tillgängligheten bör även beskrivas som mycket god. Vi gillar även att egenföretagare erbjuds medlemskap. Sammanfattningsvis anser vi att Sveriges psykologförbund är synnerligen välskött och därför förtjänar ett högt omdöme av oss.

4.0