/Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund 2017-09-29T18:55:26+00:00

slf

Medlemsantal: 47 000+
Kostnad för medlemsskap: 157 – 497 kr/mån
A-kassa: Akademikernas A-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, egenföretagare och student

Kontaktinformation

 08-7903570
 Sveriges Läkarförbund
Villagatan 5

Läkarförbundet

Detta fackförbund driver läkares intressen gentemot arbetsgivaren. Läkares villkor regleras delvis via lagar som stiftats av beslutande politiker. Tack vare Sveriges läkarförbund får du även fördelar som inte är lagstiftade. Den viktigaste av dessa fördelar är ett väl utformat kollektivavtal. Förutom råd och stöd som arbetstagare, chans till högre lön med mera ges du som medlem även andra fördelar. Som medlem kan du även boka fritidshus till förmånliga priser. Som medlem får du även en inkomstförsäkring utan extra kostnad samt chansen att låna pengar via medlemslån till fördelaktig ränta. I fackavgiften ingår även medlemstidningen “Läkartidningen” som ges ut regelbundet till samtliga betalande medlemmar.

Kompetent medlemsrådgivning

Om du skulle vara osäker över någon aspekt i ditt yrkesliv eller kommande yrkesliv finns medlemsrådgivningen att tillgå. Dessa svarar på alla tänkbara yrkesrelaterade frågor såsom; arbetsmiljö-, avtal och utbildningsfrågor. Som medlem erbjuds du även påverka intressefrågor som påverkar hela yrkesgruppen. Det vill säga lönebildning och allmänna arbetsvillkor för att nämna ett mindre axplock. Läkarförbundet erbjuder även medlemsboenden vid Skanör, Duved och Gran Canaria. Dessa boenden beskrivs som extra populära. För att Läkarförbundet ska kunna påverka behövs fler medlemmar. Att du blir medlem i läkarförbundet vinner både du och förbundet på. Du som läkare får dina intressen hörda och blir del av en större gemenskap som arbetar mot samma mål. Läkarförbundet får en ytterligare röst som gör att hela förbundet får en större chans att påverka.

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Medlemsservice med goda öppettider

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Sveriges läkarförbund är en del av SACO rekommenderas dess medlemmar att teckna avtal med Akademikerförbundets a-kassa, AEA. Du ansluts inte automatiskt om du blir facklig medlem utan måste aktivt själv söka a-kassemedlemskap hos det samarbetande a-kasseförbundet. Medlemsavgiften i AEA är för närvarande 100 kronor – vilket bör ses som mycket överkomligt.

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

En bra inkomstförsäkring ses som mycket viktigt för detta förbund då många läkare har en väldigt god lön sett till många andra yrkesgrupper. Föreningen erbjuder en inkomstförsäkring som skyddar inkomster upp till 100 000 kronor i månaden i upp till 120 dagar. Som komplement till basförsäkringen erbjuds en tilläggsförsäkring som förlänger antalet ersättningsdagar till sammanlagt 300 utbetalningsdagar – vilket bör ses som väldigt generöst. För att kunna ta del av någon av dessa försäkringar måste du ha varit medlem i förbundet och i det samarbetande a-kasseförbundet i minst 12 obrutna månader. Den avgift som tas ut för tilläggsförsäkringen är inkomstbaserad – vilket bör ses som rättvist.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förutom den inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften tecknas du automatiskt för ett så kallat “Startpaket”. Detta startpaket innehåller tre försäkringar; en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring samt en praktikförsäkring. Efter tre månader kommer du tillfrågas om du önskar behålla dessa försäkringar. Om du är nöjd med skyddet och prisbilden kan du välja att vara fortsatt försäkrad mot med smärre avgift, du kan även välja att säga upp startpaketet när du själv så önskar. Som komplettering till de försäkringar som ingår kan även en lång rad tilläggsförsäkringar tecknas. Dessa försäkringar är särskilt förmånligt prissatta då dess villkor förhandlats fram av förbundet själva. Tilläggsförsäkringarna listas nedan tillsammans med det så kallade startpaketet.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges läkarförbund har du rätt att ta del av en större mängd erbjudanden utan extra kostnad. Bland annat erbjuds rabatterad studentlitteratur samt möjligheten att söka ersättning ur läkarförbundets understödsfond. Förbundet erbjuder även samtliga medlemmar prenumerera på två facktidningar, “Moderna Läkare” och “Läkartidningen”. Prenumerationen på Moderna läkare är helt kostnadsfri och delges fem gånger per år. Prenumerationen på Läkartidningen är avgiftsbelagd, dock kraftigt rabatterad. Tidningarna behandlar både fackliga intressefrågor samt branschen i stort.

Som medlem har du även rätt att hyra förbundets fritidslägenheter i Marbella, Gran Canaria, Skanör och Barcelona. Det anordnas även en stor mängd lokala aktiviteter och kurser såsom till exempel löneutvecklingskvällar samt ledarskapsutbildningar. Ett av de bästa erbjudandena är att alla medlemmar har rätten att ansöka om medlemslån hos samarbetande banker. Då räntesatsen är framförhandlad av förbundet själva bör låneerbjudandet räknas som attraktivt.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade semesterlägenheter

 • Rabatterade semesterstugor

 • Medlemstidningarna ”Moderna läkare” och ”Läkartidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Stipendier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

En viktig insats som stödjer läkarna i dess yrkesroll är den fackliga rådgivning som medges. Denna rådgivning erbjuds av förbundets jurister och ombudsmän och innefattar bland annat lönefrågor, utbildning, arbetsuppgifter samt anställningsvillkor. I synnerhet AT-läkare beskrivs ha extra nytta av den rådgivning som finns att tillgå. Detta då de vid sin AT-tjänst är nya inom branschen.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Extra stöd för AT-läkare

Tillgänglighet och bredd

Sveriges läkarförbund har med sina åtta lokala förbund en stark lokal närvaro. Den centrala närvaron är även den god då förbundets kansli har öppet alla helgfria vardagar under kontorstid. Medlemsrådgivningen svarar på yrkesrelaterade frågor såsom arbetstider samt anställningsvillkor. Samma rådgivningsservice svarar även på frågor som rör förbundet såsom avgiftsnivåer och eventuella förändringar i förbundet etcetera. Förbundet bör betraktas som brett då yrkesverksamma, egenföretagare, studenter och AT-läkare samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges läkarförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Det a-kasseerbjudande och den inkomstförsäkring som erbjöds bör ses som attraktivt utformade. Dock hade vi önskat att inkomstförsäkringen hade kunnat kompletteras för att innefatta ett större antal utbetalningsdagar. De försäkrings- och medlemsförmåner som erbjöds var även de väl utformade samt attraktivt prissatta. Stödet i yrkeslivet var gott, så även den lokala och centrala tillgängligheten. Det starka stödet för AT-läkare är något vi är särskilt imponerade över.

4.3