/Sveriges ingenjörer
Sveriges ingenjörer 2017-09-29T15:25:26+00:00

Sveriges Ingenjörer

Medlemsantal: 145 000+
Kostnad för medlemskap: 60-230 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, egenföretagare och student

Kontaktinformation

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm
 info@sverigesingenjorer.se
08-613 80 00
 Facebook
  https://www.sverigesingenjorer.se

Sveriges ingenjörer 

Sveriges ingenjörer är ett stort fackförbund som vid skrivande stund har över 145 000 medlemmar. Du som är högskoleutbildad ingenjör kan med fördel gå med i detta fack. Förbundet ger råd och stöd genom hela yrkeslivet. Detta då exempelvis uppsägningar och tvister ibland riskerar drabba dig som yrkesverksam ingenjör. Förbundet förhandlar även fram kollektivavtal som förbundet beskriver som ett skyddsnät som innehåller grundläggande rättigheter och skydd för dig som arbetar som ingenjör. Bland annat rätt till övertidsersättning samt semester ingår i det framförhandlade kollektivavtalet. Sveriges ingenjörer driver även opinion för att ta tillvara på medlemmarnas intressen. Detta genom att hårdbevaka områdena utbildning, forskning och utveckling. Tack vare denna opinionsbildning menar förbundet att ingenjörernas betydelse för samhället poängteras.

Arbetar utefter tre huvudprinciper

Förbundet beskriver sig arbeta utefter tre huvudprinciper. Den första principen består av att stärka högskoleutbildade ingenjörers konkurrenskraft genom bland annat individuellt stöd till alla aktiva medlemmar. Den andra av dessa principer består av att se till att öka kvaliteten ytterligare vad gäller de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning. Den avslutande principen består av att förtydliga ingenjörernas betydelse för välstånd och ett utvecklat samhälle. För närvarande ingår även en inkomstförsäkring vid medlemskap som yrkesverksam ingenjör. Övriga förmåner finns även att tillgå som exempelvis extra förmånliga medlems- och bolån.

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Väl utformad inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver ingen a-kassa i egen regi utan hänvisar dess medlemmar att teckna avtal med Akademikernas a-kasseförbund. Avgiften för medlemskap i denna a-kassa är vid skrivande stund 100 kronor per månad – vilket bör ses som väldigt överkomligt.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. Den första, och lite enklare av dessa, ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Den kostnadsfria inkomstförsäkringen skyddar månadsinkomster upp till 100 000 i upp till 150 dagar. Om du tycker att antalet utbetalningsdagar är för få erbjuds du teckna en tilläggsförsäkring som kompletterar basskyddet. Tilläggsförsäkringen har samma inkomsttak men skyddar däremot försäkringstagarens inkomst i upp till hela 330 dagar. Avgiften för tilläggsförsäkringen är inkomstbaserad och startar på 35 kronor månatligen. För att kunna ta del av ovanstående försäkringserbjudanden måste du ha varit medlem i förbundet samt Akademikernas a-kassa i minst 12 månader.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 150 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 330 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Om du är studentmedlem och under 40 ingår en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring kostnadsfritt under hela studietiden. Yrkesverksamma medlemmar har dock möjlighet att välja tilläggsförsäkringar från ett väldigt stort utbud som förmedlas av samarbetande försäkringsbolag. Dessa tilläggsförsäkringar är extra förmånligt prissatta då de förhandlats fram av förbundet själva. Samtliga tilläggsförsäkringar som finns att tillgå som medlem i förbundet listas nedan.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring, student (ingår under studietiden)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring (tillägg)

 • Kattförsäkring (tillägg)

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges ingenjörer har du rätt att ta del av en lång rad förmåner. Bland annat ingår finansrelaterade förmåner såsom möjligheten att teckna attraktiva medlems- och bolån till extra bra villkor. Du får även tillgång till kompetent pensionsrådgivning utan extra kostnad. En annan bra förmån är tillgången till tjänsten SACO-lönesök. Denna tjänst listar aktuell och relevant lönestatistik vad gäller din bransch. Tack vare en bättre information och vetskap vad gäller din egen och andras lönenivåer kan det bli enklare att förhandla upp din lön. I medlemskapet ingår även tidningarna “Ny teknik (digital utgåva)” samt “Ingenjören (digital och fysisk utgåva)” helt utan extra kostnad. Tidningen Ny teknik behandlar främst nya tekniska trender och produkter och Ingenjören har ett större fokus på medlemsrättsliga intressefrågor. De listar dock även relevanta, branschrelaterade nyheter.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningarna ”Ny teknik” och ”Ingenjören”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Stödet inom yrkeslivet är även det gott. Du erbjuds alltid fackliga råd- och stödinsatser via bland annat den centrala medlemsservicen samt de lokala förbund som finns att tillgå. Förbundet erbjuder även personligt utformad karriärcoachning som innefattar bland annat granskningar av personliga brev samt CV:n. Samma förbund erbjuder även intervjuträning inför arbetsintervjuer samt hjälp med att granska bland annat traineeavtal samt anställningsavtal.

Som medlem i förbundet får du även tillgång till ett stort antal gelikar inom branschen som kan ge dig råd och tips som i sin tur bör främja din yrkesutveckling. Ditt yrkesnätverk blir med andra ord betydligt större. Förbundet ämnar även påverka samhället i stort samt arbetsgivare för att de ska förstå vikten av det jobb som dess medlemmar utför. Förbundet erbjuder även en lång rad insatser och åtgärder åt de ingenjörer som driver egen verksamhet. Exempel på dessa insatser är bland annat avtalsgranskning, hjälp vid upphandlingar samt hjälp vid sjukförsäkringsfrågor.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • CV-granskning samt granskning av personliga brev

 • Intervjuträning

Tillgänglighet och bredd

Förbundets medlemsservice finns att tillgå samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Förbundet är även uppdelat i 20 lokala distrikt – därmed kan man hävda att både den centrala samt den lokala tillgängligheten är mycket god. Samtliga instanser kan för övrigt nås via både telefon och mail. Sveriges ingenjörer finns även representerade på Facebook där bland annat relevanta nyheter inom förbundet listas och diskuteras. Sveriges ingenjörer bör även räknas som ett brett förbund då yrkesverksamma, chefer, studenter, egenföretagare samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges ingenjörer
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder en väl skött a-kassa med låga avgifter. Även de inkomstförsäkringar som erbjuds är väl utformade. Många trevliga medlemsförmåner ingår i månadsavgiften, även försäkringserbjudandet bör räknas som attraktivt. Stödet i yrkeslivet upplevs av oss som heltäckande och tillgängligheten är god både lokalt och centralt. Vi gillar speciellt att egenföretagare kan inkluderas som medlemmar.

4.5