/Sveriges farmaceuter
Sveriges farmaceuter 2017-09-29T15:19:35+00:00

Sveriges farmaceuter

Medlemsantal: N/A
Kostnad för medlemskap: 72 – 299 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

 Sveriges Farmaceuter
Box 3215
103 64 Stockholm
 medlem@sverigesfarm…
08-50799900
 Facebook
  www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges farmaceuter

Sveriges farmaceuter tar tillvara på farmaceuters yrkesmässiga intressen. För närvarande har förbundet cirka 6700 medlemmar. Förbundet hjälper bland annat till om du som farmaceut hamnar i tvistemål med exempelvis din arbetsgivare. Förutom råd och stöd får du även tidsaktuell lönestatistik vad gäller din yrkesgrupp. Om du skulle bli arbetslös ingår även en inkomstförsäkring i den ordinarie medlemsavgiften som i sin tur kompletterar den befintliga A-kassan. Förbundet ger dig vägledning genom hela din yrkesmässiga karriär. Bland annat kan du även skicka in ditt CV och personliga brev för att granskas av förbundets kunniga experter.

En del av SACO

Facket är en del av SACO och den A-kassa som erbjuds tillsammans med medlemskapet är Akademikernas A-kassa. Som medlem får du även ta del av de kurser som SACO anordnar. Som medlem får du även ta del av fördelaktiga medlems- och bolån tillsammans med samarbetande banker. Dessa lån har förhandlats fram med hjälp av fackförbundet och är därför extra förmånliga. Du som medlem erbjuds även teckna försäkringar till väldigt bra priser. Förutom ovan nämnda förmåner tillkommer även övriga erbjudanden som är av mer säsongsbetonad natur och därför inte kan listas här. För att hitta mer information om detta fack – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • CV-granskning samt granskning av personliga brev

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet ingår i centralorganisationen SACO och dess medlemmar hänvisas därför att teckna avtal med akademikernas a-kassa, AEA. Avgiften är vid skrivande stund 100 kronor som betalas månatligen.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder två typer av inkomstförsäkringar och vi väljer att först beskriva den lite enklare försäkringen. En inkomstförsäkring ingår för alla medlemmar i förbundet. Denna försäkring skyddar inkomster upp till 80 000 kronor i upp till 120 dagar. Om du önskar få än bättre skydd erbjuds samtliga medlemmar att teckna en tilläggsförsäkring som förlänger utbetalningstaket ytterligare för att istället erbjuda upp till 300 utbetalningsdagar. Avgiften för tilläggsförsäkringen betalas månatligen och startar på 35 kronor. För att kunna ta del av någon form av inkomstförsäkring ska du även ha varit medlem i förbundet och dess a-kassa, AEA, i över 12 månader utan avbrott.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Inga typer av försäkringar ingår i månadsavgiften. Detta för att hålla den så låg som möjligt. Två försäkringar är ingår dock automatiskt när du tecknar medlemskap hos förbundet; en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring. Dessa kan dock sägas upp när som helst och om du inte aktivt efterfrågar dessa kan du helt enkelt välja att inte betala det inbetalningskort du får hem efter de tre graitsmånaderna. Du får även chansen att teckna tilläggsförsäkringar som är framförhandlade av bland annat det egna förbundet. De tilläggsförsäkringar som finns att tillgå listas nedan.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring (tillägg)

 • Kattförsäkring (tillägg)

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet ingår en lång rad förmåner. Bland annat har du rätt att ta del av rabatterade gympass tillsammans med en samarbetande gymkedja. Du har även rätten att teckna ett förmånligt elavtal tillsammans med en samarbetande elleverantör. Bolån och medlemslån kan tecknas även de tillsammans med samarbetande banker. Villkoren till dessa lån har bland annat förhandlats fram av förbundet själva – därför kan de låneerbjudanden som medges beskrivas som extra förmånliga. Förbundet erbjuder även samtliga medlemmar generösa rabatter på bland annat skidåkning samt kryssningar och båtturer.

Du har som medlem även rätten att ta del av medlemstidningen “Sveriges Farmaci” som i sin tur är kraftigt nischad mot den farmaceutiska branschen. Tidskriften finns att tillgå både digitalt och fysiskt. Den fysiska utgåvan skickas ut 11 gånger årligen och den digitala utgåvan finns att tillgå på www.svenskfarmaci.se. Tidskriften belyser fackliga intressefrågor och bevakar även farmacibranschen i stort.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade kryssningar

 • Medlemstidningen ”Svensk farmaci”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i förbundet har du alltid rätt till råd- och stödinsatser gällande ditt yrkesliv. Dessa insatser inkluderar även juridiskt, yrkesmässigt stöd vid exempelvis tvister gentemot din arbetsgivare. Du får även tillgång till tjänsten SACO-lönesök vilken du kan använda för att enkelt jämföra löner inom branschen och därmed kanske kunna förhandla upp din lön på ett lite enklare sätt. Lönerådgivning ingår för övrigt i förbundets totala tjänsteerbjudande.

Förbundet beskriver sig ge samtliga medlemmar råd och skydd genom hela karriären. Som arbetssökande stödjer de dess medlemmar bland annat genom att granska CV:n och personliga brev som skickas in. När dessa granskats av förbundets representanter får medlemmen som skickade in dokumenten lämplig feedback gällande bland annat dokumentets utformning och språkbruk. Chefer ges för övrigt samma goda råd- och stödinsatser som “vanliga” yrkesutövare. Som medlem har du även rätt att delta i många av de kurser och seminarier som erbjuds och anordnas av förbundet.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • CV-granskning samt granskning av personliga brev

Tillgänglighet och bredd

Förbundets medlemsservice finns att tillgå via både telefon och mail. Samma service har öppet samtliga helgfria vardagar under kontorstid. De representanter som erbjuder arbetsrättslig rådgivning kan även de enkelt nås via ett mailformulär. Efter mailet är skickat bokas automatiskt en förbundsjurist som ansvarar för det fortsatta handläggandet av det juridiska ärendet. Det är även enkelt att få kontakt med något av de lokala förbund som finns att tillgå. Förbundet bör beskrivas som brett då yrkesverksamma, chefer, studenter och pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Chefer inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sveriges farmaceuter
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet är väl utformad och förmånligt prissatt. Även a-kassan är välskött och erbjuder låga medlemsavgifter. De försäkringserbjudanden som medges är även de förmånligt prissatta och två försäkringar ingår utan extra kostnad i upp till 3 månader. Vi gillar att de försäkringar som tecknas automatiskt även sägs upp automatiskt om kunden inte aktivt väljer att vara kvar som försäkringstagare. Skyddet i yrkeslivet är även det gott och den lokala och centrala närvaron är god. Vi tycker särskilt mycket om att nyutexaminerade studenter erbjuds en kraftigt rabatterad medlemsavgift i 12 månader.

4.3