/Sveriges arkitekter
Sveriges arkitekter 2017-09-29T15:10:44+00:00

sveriges-arkitekter

Medlemsantal: 12 000+
Kostnad för medlemskap: 145 – 290 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, egenföretagare, pensionär och student

Kontaktinformation

Sveriges Arkitekter
Storgatan 41
114 55 Stockholm
kansli@arkitekt.se
08-50557700
 Facebook
  www.arkitekt.se

Sveriges arkitekter

Fackförbundet Sveriges arkitekter samlar arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter inom samma förbund. Förbundet har vid skrivande stund cirka 13000 medlemmar, varav ca 3000 studenter. Förbundet är även en del av SACO. Förbundets agenda beskrivs som bred. Det vanliga, fackliga arbetet, kombineras med branschutveckling och övriga professionsfrågor. Sveriges arkitekter är partipolitiskt obundet men driver ändå opinion för att dess medlemmars intressen ska kunna tillvaratas. Detta är speciellt viktigt då många faktorer kan påverka arkitekters arbetssituation såsom bland annat nya lagar antas.

Många medlemsförmåner ingår 

Som medlem i förbundet kan du ta del av följande förmåner. En av de viktigaste förmånerna beskrivs bestå av de professionella råd som kan ges av förbundets jurister vid löneförhandlingar och övriga spörsmål gentemot din arbetsgivare. Du kan även se relevant lönestatistik via en tjänst som förbundet erbjuder. Dessa uppgifter kan vara bra att ha vetskap om innan eventuella löneförhandlingar med din arbetsgivare. Du får även ta del av kompetensutvecklande kurser som erbjuds i flera steg. Tidningen “Arkitekten” ges även ut regelbundet till betalande medlemmar. I tidningen återfinns branschrelaterad information samt tips till dig som aktiv arkitekt gällande din yrkesroll samt arbetsvillkor. Sveriges arkitekter samarbetar även med ett antal banker för att kunna erbjuda dig förmånliga medlems- och bolån till extra bra villkor. Du får som medlem även rabatt på utvalda försäkringar hos samarbetande försäkringsbolag. För att få mer information om detta fackförbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • En väl utformad inkomstförsäkring erbjuds

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Utfärdar yrkestitlar

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Sveriges arkitekter är en del av SACO och dess medlemmar ombeds därför gå med i Akademikernas a-kassa. Avgiften till denna är 100 kronor månatligen – vilket bör beskrivas som en låg avgift jämfört med likvärdiga förbund.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges arkitekter ingår även en inkomstförsäkring som skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i upp till 120 dagar. Denna basförsäkring kan kompletteras med en tilläggsförsäkring om än bättre skydd önskas. Tilläggsförsäkringen har samma lönetak (60 000 kronor), dock förlängs den totala utbetalningstiden till att omfatta upp till 300 dagar. Avgiften för tilläggsförsäkringen är helt inkomstbaserad och startar på 35 kronor månatligen.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Sveriges arkitekter erbjuder inga försäkringar som ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Ett flertal medlemsförsäkringar finns dock att tillgå. Tack vare förbundets storlek har nedanstående försärkringserbjudanden låga avgifter och förmånliga villkor. Samtliga tilläggsförsäkringar som erbjuds listas nedan.

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

 • Utlandsstudieförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt att ta del av ett stort utbud av medlemsförmåner. Bland annat kan du, om du så önskar, välja att delta i de seminarier och utbildningar som erbjuds via förbundet – helt utan avgift. Medlemstidningen “Arkitekten” ingår även och utkommer i sin fysiska upplaga elva gånger per år. Samma tidning finns även att tillgå digitalt. Tidskriften tar bland annat upp fackliga intressefrågor och bevakar även branschen i stort. Du får som medlem även rätten att ansöka om medlemslån och bolån tillsammans med samarbetande banker. Billiga elavtal finns även att tillgå hos en samarbetande elleverantör. Sveriges arkitekter samarbetar även med ett pensionsbolag för att erbjuda samtliga medlemmar chansen att teckna ett extra förmånligt pensionssparande.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Förmånligt pensionssparande

 • Medlemstidningen ”Arkitekten”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder dess medlemmar juridiska stöd- och hjälpinsatser (vid frågor/händelser som rör yrkeslivet) samt en stor chans att påverka sin arbetssituation genom att samverka i de lokalföreningar som finns att tillgå. Förbundet utfärdar även yrkestitlar som du enbart har rätt att använda som medlem i förbundet. En ansökan om yrkestitel kan skickas in på förbundets webbsida. Förbundet erbjuder även ett heltäckande tjänstepaket åt företagare inom branschen.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Utfärdar yrkestitlar

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli kan nås via både mail och telefon samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Samma kansli erbjuder även tillgång till juridiska representanter som även de går att nå via både telefon och mail. Kansliet svarar bland annat på frågor som rör lönenivåer, arbetsmiljö, kompetensutveckling och utbildningar. Förbundet bör även räknas som brett då yrkesverksamma, företagare och studenter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Kansli med bra öppettider och egna jurister

 • God lokal och central närvaro

Sveriges arkitekter
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

A-kasseförbundet är välskött och billigt att vara medlem i. Även inkomstförsäkringen är förmånligt prissatt och vi gillar att den medföljande basförsäkringen kan kompletteras. Försäkringserbjudandet är relativt gott, vi hade dock önskat att fler tilläggsförsäkringar fanns att tillgå. Många förmåner erbjuds och det yrkesmässiga stödet är även det att betrakta som gott. Tillgängligheten är även den god och vi gillar särskilt att det finns ett dedikerat telefonnummer för att direkt kunna få tala med förbundets jurister.

3.8