/Svenska transportarbetareförbundet
Svenska transportarbetareförbundet 2017-09-29T14:58:48+00:00

transport

Medlemsantal: 65 000+
Kostnad för medlemskap: 91-578 kr/mån
A-kassa: Transports a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam och student

Kontaktinformation

Transport
Olof Palmes Gata 29
Box 714
101 33 STOCKHOLM
 transport@transport.se
010-480 30 00
 Facebook
 http://www.transport.se/

Transport

Svenska transportarbetareförbundet, eller Transport, är ett större fackförbund inom LO som vid skrivande stund organiserar cirka 61 000 medlemmar. Förbundet grundades redan 1897 och organiserar yrken främst inom transport-, renhållning- och bevakningsbranschen. Förbundets främsta uppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen dels på arbetsmarknaden men även inom näringslivet.

Medlemsförmånerna är många

Som medlem i Transport får du avnjuta många fördelar. En av dessa är råd och stöd från fackliga representanter vid bland annat förhandlingar samt övriga yrkesrelaterade spörsmål. Du får även en ökad kunskap för att kunna påverka samt mer pengar i plånboken som arbetslös. De medlemsutbildningar som erbjuds vidareutvecklar dig i din yrkesroll och ger dig en större chans att påverka dina kollegor i en positiv riktning. Samtliga medlemsutbildningar är helt kostnadsfria och i många fall får du även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om förbundet går ut i strejk får du även strejkersättning som en extra trygghet. Du har även som medlem i Transport möjlighet till att teckna förmånliga medlemslån tillsammans med samarbetande banker. Dessa lån är oftast väldigt fördelaktiga då de förhandlats fram tillsammans med fackförbundet – allt för att du som medlem ska få låneavtal med bra villkor. Som medlem erbjuds du även teckna försäkringar till både dig och din familj till förmånliga priser. Hemförsäkring, inkomstförsäkring och barngrupplivförsäkring ingår dock i medlemskapet. Den kanske viktigaste fördelen med att gå med i Transport är att du som medlem får chans att påverka på din arbetsplats. Tack vare ditt medlemskap får du denna möjlighet samt växer även Transport och kan i sin tur påverka mer.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Eget a-kasseförbund med rimliga avgifter

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Den inkomstförsäkring som erbjuds betalar endast ut ersättning i 100 dagar

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Transportarbetareförbundet, eller bara Transport, driver en egen a-kasseverksamhet benämnd “Transports a-kassa”. Vid skrivande stund motsvarar medlemsavgiften 120 kronor vilket bör ses som en rimlig kostnad.

 • Transports a-kassa

   

 • Medlemsavgift: 120 kronor

   

Inkomstförsäkring

Transport erbjuder en inkomstförsäkring som ingår utan extra kostnad. Denna försäkring skyddar inkomster som överstiger a-kassans inkomsttak i upp till 100 dagar. För att kunna ta del av försäkringen behöver du ha varit medlem i både förbundet och a-kassan i över 12 månader. Om du har varit medlem i ett förbund med en likvärdig inkomstförsäkring kan du även få tillgodoräkna dig denna tiden. Försäkringen bör ses som ett komplement till a-kassan som ger en extra trygghet vid ofrivillig arbetslöshet.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Ingen begränsning vad gäller skyddat inkomstbelopp

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Förutom inkomstförsäkringen har du även rätt till att ta del av en större mängd försäkringserbjudanden. Tre typer av försäkringar ingår i medlemskapsavgiften. Förbundet tecknar även två ytterligare försäkringar automatiskt när du först går med i förbundet. Om du inte önskar skyddas av dessa automatiskt tecknade försäkringar gör du rätt i att säga upp dessa. Slutligen erbjuds även flertalet tilläggsförsäkringar för de som önskar komplettera eller byta ut de försäkringar som medges av förbundet. Samtliga försäkringar som erbjuds och ingår listas nedan.

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Barngrupplivförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring fritid, äkta hälft (tecknas automatiskt)

 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring, äkta hälft (tecknas automatiskt)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring, sambo (tillägg)

 • Barnförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i Transport har du rätt att ta del av flertalet förmåner, både på och utanför arbetsplatsen, under denna kategori listas de förmåner som inte kan kopplas ihop till de yrkesmässiga stöd- och skyddsåtgärder som medges. Transport erbjuder samtliga medlemmar möjligheten att teckna medlemslån tillsammans med samarbetande banker. Som medlem får du även möjlighet att hyra stugor till billiga priser bland annat i de svenska fjällen samt i Riva del Sole, Italien.

Samtliga medlemmar får även tillgång till medlemstidningen “Transportarbetaren”. Denna tidskrift ges ut i både fysisk och digital form och tar bland annat upp fackliga intressefrågor men övervakar även transportbranschen i stort. Exempelvis tas bland annat misstänkta lönedumpningar upp samt rapporteras status för de lönefejder och strejker som pågår. Förutom ovanstående listas även lite mer lättsamma nyheter såsom bland annat ett djupare reportage med månadens medlem.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Förmånliga semestererbjudanden

 • Medlemstidningen ”Transportarbetaren”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Transport ger samtliga medlemmar ett omfattande stöd på deras respektive arbetsplatser. Du har bland annat rätt till individuell rådgivning samt yrkesrelaterad juridisk hjälp. Den juridiska hjälp som erbjuds kan bland annat innefatta eventuella tvister med din arbetsgivare för att ge ett relevant exempel. Utöver detta erbjuds även en lång rad kostnadsfria, fackligt anordnade utbildningar. Vid dessa utbildningstillfällen får du bland annat chans att ta upp frågor som är viktiga för dig och dina kollegor. Om en strejk mot förmodan skulle utbryta har du även rätt till strejk- och lockoutersättning. Du har även tack vare ditt fackliga medlemskap en större chans att påverka det kollektivavtal du omfattas av.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Strejk- och lockoutersättning

Tillgänglighet och bredd

Transport erbjuder dess medlemmar en mycket väl fungerande medlemsservice kallad “Transport på direkten”. Denna service kan nås måndag till torsdag mellan 8.00 till 16.40. På fredagar stänger medlemsservicen dock redan vid 15. Lunchstängt har de samtliga vardagar mellan 11.30 och 12.30. Dock erbjuds du alltid att maila medlemscentret om de öppettider som medges inte helt passar dig. Även den lokala närvaron kan med gott samvete beskriva som god. Detta då vid skrivande stund hela 25 lokala förbund finns att tillgå. De lokala förbunden kan nås via mail och telefon. Förbundet inkluderar yrkesverksamma, elever och pensionärer som medlemmar och bör därför betraktas som ett brett förbund.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Svenska transportarbetareförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Transport erbjuder en rimligt prissatt a-kasselösning samt en gratis inkomstförsäkring. Vi hade dock sett att man kunde kompletterat den inkomstförsäkring som ingick med en tilläggsförsäkring som ger skydd i fler dagar. Många trevliga förmåner erbjuds, försäkringserbjudandet är även det väl genomtänkt. Skyddet i arbetslivet bör även det betraktas som gott och vi vill även passa på att ge en eloge för en mycket välorganiserad medlemsservice. Vi önskar med detta sagt ge förbundet ett gott omdöme som listas till höger.

3.5