/Svenska målareförbundet
Svenska målareförbundet 2017-09-29T14:40:16+00:00

svenska målareförbundet

Medlemsantal: 16 000+
Kostnad för medlemskap: 190 – 430/mån
A-kassa: Byggnads a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, elev och pensionär

Kontaktinformation

Svenska Målareförbundet
Hagagatan 2
111 81 Stockholm
post@malareforbunde…
08-58727400
 Facebook
  www.malareförbundet.se

Målareförbundet

Svenska målareförbundet består vid skrivande stund av 14 000 medlemmar som är fördelade i ett större antal underorganisationer. Som medlem i detta förbund avnjuter du många fördelar. De viktigaste av dessa beskrivs som en ökad trygghetskänsla och känsla av solidaritet gentemot dina kollegor. Förbundet, det vill säga alla medlemmar, arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att gå till jobbet. De arbetar även för att den lön som betalas ut ska vara rättvis och att kontinuerliga löneökningar ska ske på en regelbunden basis. Det är tack vare fackets hårda arbete som många målares arbetsmiljö har kunnat förbättras. Vattenbaserade färger, semestrar och ergonomiska verktyg är någonting som målareförbundet stridit hårt för. Även om förbundet har nått många framsteg är de inte nöjda för det. Ett kontinuerligt arbete sker för att bland annat arbetsmiljön och löneutvecklingen ska bli än bättre.

Förbundet beskriver att ett medlemskap innebär att du tar ansvar för både din egen och dina kollegors arbetssituation. Målareförbundet erbjuder både förhandlingshjälp vid tvister med medarbetare samt medlemsförsäkringar varav ett flertal ingår i medlemskapet och ett antal tilläggsförsäkringar kan även köpas till för en mindre månatlig summa. För att få mer information gällande detta förbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta fackförbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Kreditkort utan årsavgift

 • Flertalet försäkringar ingår i månadsavgiften

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar att teckna avtal med Byggnads a-kasseförbund. Ett medlemskap i a-kasseförbundet kostar vid skrivande stund 119 kronor – vilket bör ses som en relativt medelhög avgift sett till andra, likvärdiga förbund.

 • Byggnads a-kassa

 • Medlemsavgift: 119 kronor

Inkomstförsäkring

Målareförbundets medlemmar erbjuds ingen som helst facklig inkomstförsäkring. De som önskar försäkra löner utöver a-kassans inkomsttak bör vända sig till privata försäkringsbolag.

Medlemsförsäkringar

Målareförbundet erbjuder dess medlemmar en stor arsenal av försäkringar som ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Dessa är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring (fritid), grupplivförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring samt barngrupplivförsäkring. Om du som ny medlem inte aktivt tackar nej tecknas en sjuk och efterlevandeförsäkring (för dig och din äkta hälft) samt en olycksfallsförsäkring (för din äkta hälft). Om du inte är gift bör du nog överväga att säga upp dessa. Om du önskar komplettera de basförsäkringar som erbjuds kan du även välja att teckna någon av de tre tilläggsförsäkringar som erbjuds. Dessa är sjukförsäkring (sambo), barnförsäkring samt olycksfallsförsäkring (sambo).

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, äkta hälft (tecknas automatiskt)

 • Barngrupplivförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring, sambo och äkta hälft (ingår)

 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring, äkta hälft (tecknas automatiskt)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring, sambo och äkta hälft (tillägg)

 • Barnförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt till en stor mängd förmåner som ingår i din medlemskapsavgift du betalar till förbundet. En förmån är möjligheten att delta på fackligt anordnade kurser på arbetstid, varav inkomstbortfallet oftast ersätts av förbundet själva. Medlemmar i förbundet har även rätt att nyttja förmånskortet “Målarkortet”. Detta kort kan uppgraderas för att fungera som ett betalkort – helst utan månadsavgift. Tänk gärna dock på att räntan är något hög om du lånar pengar via kreditkortet. De rabatter som du har rätt till påverkas inte av din inställning till att göra om kortet till ett betal- och kreditkort. Förmånerna är alltid lika – oavsett vilken korttyp du väljer att använda dig av. Rabatt på glasögon och linser, upplevelser, resor, hotellnätter och böcker kan beskrivas som ett mindre axplock av det totala rabatterbjudandet som medges förbundets medlemmar.

Tidningen “Målarnas”, det vill säga förbundets medlemstidning, utkommer regelbundet till samtliga medlemmar. Tidningen utkommer i både en fysisk och en digital utgåva. Tidskriften tar bland annat upp fackliga intressefrågor såsom individuella löners vara eller inte vara. Förbundstidningen bevakar även branschen i stort. Du har som medlem även rätt till strejk och lockoutersättning om exempelvis fackförbundet och en arbetsgivare tvistar.

 • Bolån

 • Medlemslån
 • Rabatterade hemelektronik

 • Rabatterade glasögon och linser

 • Medlemstidningen ”Målarnas”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Medlemskortet ”Målarkortet”

 • Kreditkort utan årsavgift

 • Strejk och lockoutersättning

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i förbundet har du rätt till ett omfattande stöd och skydd i arbetslivet. Bland annat förhandlar förbundet för att de kollektivavtal som utfärdas gynnar dess medlemmar, de ser även till att samma avtal följs. Samtliga medlemmar har även rätt till juridiska skydd- och stödinsatser om fallet kan kopplas till medlemmens yrkesutövande. För att få mer information gällande när det juridiska skyddet gäller respektive inte gäller bör det närmsta lokala förbundet kontaktas. En annan viktig yrkesmässig fördel medlemskapet ger är den ökade chansen att påverka på din arbetsplats. Detta kan bland annat realiseras genom att du lämnar in motioner till förbundet som i sin tur påverkar avtalsförhandlingarna.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Svenska målareförbundet, som i sin tur är uppbyggd av sammanlagt nio lokala föreningar, finns att nås via att du kontaktar den lokala förening som är belägen närmast dig. Om ditt ärende rör medlemsansökan kan en sådan dock skickas in digitalt via förbundets webbplats. Icke-medlemmar kan även kontakta förbundet genom antingen mail eller telefon. Varje av de nio undersektionerna driver en egen medlemsservice som även de går att nå via både telefon och mail. Undersektionerna, eller de lokala sektionerna, kan nås samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Förbundet bör även räknas som relativt brett då både elever och yrkesverksamma inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas  (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God central närvaro

 • Mycket god lokal närvaro

Svenska målareförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet ingår i en stabilt a-kasseförbund med relativt låga medlemsavgifter. Avsaknaden av inkomstförsäkring är ett minus, dock kan privata inkomstförsäkringar tecknas, men förbundet missar här att erbjuda ett heltäckande tjänsteerbjudande. De medlemsförmåner som ingår är generösa, likaså de försäkringar som ingår. Vi gillar dock inte att ett fåtal försäkringar tecknas automatiskt om de nya medlemmarna inte aktivt väljer att inte delta i erbjudandet. Stödet i arbetslivet vill vi beskriva som fullgott. Den lokala och centrala tillgängligheten är god även den. Vi ställer oss även frågande till att inte småföretagare inkluderas. Sammantaget önskar vi ge förbundet ett relativt gott slutomdöme då vi anser att de tjänar dess medlemmar väl och erbjuder många spännande tjänster.

3.2