/SRAT
SRAT 2017-09-29T14:28:50+00:00

Medlemsantal: 14 000+
Kostnad för medlemskap: 129-225 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, egenföretagare och student

Kontaktinformation

 SRAT, Box 1419
111 84 Malmskillnadsgatan 48, 5 tr
Stockholm
 kansli@srat.se
08-442 44 60
 Facebook
 http://www.srat.se/

SRAT

Fackförbundet SRAT står för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning och är en del av SACO. SRAT har en relativt bred medlemsbas där bland annat flygplanstekniker, arbetsförmedlare, kiropraktorer, kustbevakare, logopeder, tandhygienister och postanställda kan söka medlemskap. Tack vare att SRAT verkar på hela arbetsmarknaden och har drygt 15 000 medlemmar är de konkurrenskraftiga och innehar en stor spetskompetens inom sina respektive områden.

Förutom rådgivning och stöd får du även tillgång till andra medlemsspecifika tjänster såsom personlig inkomstförsäkring, sjukförsäkring och extra förmånliga medlemslån som förhandlats fram med hjälp av fackförbundet. För dig som vill komma in på arbetsmarknaden eller kanske vill byta arbetsuppgifter finns även extra hjälp att få. Karriärsamtal erbjuds med hjälp av karriärcoacher. Personliga brev samt Cv:n kan granskas av fackförbundets experter för att du ska kunna öka chansen att bli anställd vid den arbetsplats du söker jobb. Ovanstående tjänst finns även tillgänglig för studenter som söker arbete inom någon av de branscher SRAT representerar. Som yrkesarbetande ingår även juridisk hjälp vid bland annat tvistemål gentemot din arbetsgivare. Tack vare samarbetet med SACO erbjuds även SACO-lönesök. Denna tjänst tillåter dig jämföra löner i exempelvis din bransch. Tack vare att du får kännedom om lönenivåerna kan du använda denna information för att förhandla fram en bättre lön gentemot din arbetsgivare. För att få veta mer om detta förbund – läs gärna den recension som finns att tillgå nedan.

Recension

 • En väl utforma inkomstförsäkring erbjuds

 • Ett stort utbud av medlemsförsäkringar erbjuds

 • Granskning av CV:n och personliga brev

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

SRAT bedriver ingen egen a-kasseverksamhet. Dock erbjuds dess medlemmar att teckna avtal med Akademikernas a-kasseförbund. Avgiften är vid skrivande stund 100 kronor per månad – vilket är lägre än många andra jämförbara a-kasseaktörer.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

SRAT erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. En av dessa ingår i den ordinarie månadsavgiften och den andra, lite mer förmånligare, kan tecknas som en tilläggsförsäkring. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapsavgiften skyddar inkomster upp till 80 000 och erbjuder upp till 120 utbetalningsdagar. Tilläggsförsäkringen är som tidigare sagt lite mer förmånlig då medlemmar som tecknar denna skyddar sin lön i upp till 300 dagar, maxbeloppet som skyddas förblir dock densamma som vid basförsäkringen, 80 000 kronor.

För att kunna ta del av erbjudandet om inkomstförsäkring ska du ha varit medlem i a-kassan och förbundet i över 12 månader. Det räcker alltså inte med att enbart vara med i a-kassan för att kunna ta del av de inkomstförsäkringar som erbjuds. Avgiften beträffande tilläggsförsäkringen är inkomstbaserad och startar på 35 kronor och ökar successivt beroende på hur hög månadslön du har.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Det försäkringserbjudande som förbundet tillhandahåller är starkt. Bland annat får studentmedlemmar en kostnadsfri sjukkapitalförsäkring som ingår i den ordinarie månadsavgiften. Samtliga medlemmar omfattas även av en kostnadsfri hälsoförsäkring. Om du inte aktivt tackar nej tecknas fyra försäkringar automatiskt när nya medlemmar begär inträde i förbundet. Ett stort antal tilläggsförsäkringar finns även att tillgå. Villkoren till dessa har förhandlats fram av förbundet själva. De bör därför betraktas som extra förmånliga då premierna oftast är jämförelsevis låga. Förbundet erbjuder även en kostnadsfri “loss of license” om dess medlemmar som är flygtekniker skulle bli arbetsoförmögna. Kvalifikationstiden för denna försäkring är dock 24 månader.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (tecknas automatiskt)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tecknas automatiskt)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Sjukkapitalförsäkring (tecknas automatiskt)

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

 • Loss of licence-försäkring (ingår för flygmekaniker)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt till en lång rad förmånliga erbjudanden. Dessa består bland annat av rätten att ta del av rabatterade familjejuridiska hjälp- och stödinsatser, pensionsplanering, billiga elavtal, rabatterade resor samt generösa rabatter på hotellövernattningar och kryssningar. Du erbjuds även ta del av de seminarier som anordnas av förbundet. En annan viktig förmån består av rätten att teckna förmånliga medlems- och bolån. Räntesatsen på dessa lån är extra låga då de förhandlats fram av förbundet själva. En annan matnyttig tjänst som erbjuds är SACO-lönesök som i sin tur låter dig ta del av relevant lönestatistik inom din bransch. Med denna information kan du säkerligen förhandla upp din lönenivå vid nästa lönesamtal på ett enklare sätt. SRAT erbjuder även dess medlemmar en kostnadsfri prenumeration på deras medlemstidning “SRAT-informationen” som utkommer 5 gånger årligen. Denna tidskrift behandlar bland annat arbetsmiljöfrågor men även branschen i stort. Tidskriften finns även att tillgå i en digital version på förbundets webbsida.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade resor

 • Medlemstidningen ”Srat-informationen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i förbundet har du rätt till en stor mängd karriärsfrämjande åtgärder. Bland annat ges karriärcoachning både via telefon och på plats i huvudkontoret i Stockholm. Om du är arbetssökande eller vill planerar byta jobb ingår även CV-granskning samt granskning av personligt brev. Denna tjänst finns tillgänglig för såväl chefer, anställda samt studenter. Du erbjuds även mer allmän yrkesrådgivning som även inkluderar rättshjälp vid juridiska tvistemål.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Granskning av CV och personligt brev

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli kan enkelt kontaktas via både telefon och mail. Telefonrådgivningen har öppet samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Förbundets lokala närvaro är god även den. Detta då förbundet är uppbyggt av mindre medlemsföreningar som själva har bland annat egen styrelse samt ekonomiskt ansvar. Exempel på två medlemsföreningar är Svenska optikerförbundet samt Sveriges tandhygienistförening. Förbundet bör även räknas som väldigt brett då yrkesverksamma, egenföretagare, chefer, studenter samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

SRAT
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kassa som erbjuds är välskött och den avgift som tas ut är låg. Inkomstförsäkringen är fördelaktigt utformad och även prisvärd. De merförsäkringar som erbjuds är även de väl utformade. Vi ställer oss dock något frågande till att inkludera avgiftsbelagda tilläggsförsäkringar utan att medlemmen aktivt efterfrågar detta. Detta kan i sin tur kan leda till att en medlem betalar för något som denne inte önskar ha. Stödet i arbetslivet är gott, såväl den lokala och centrala närvaron. Vi gillar att väldigt många medlemskategorier inkluderas i förbundets totala tjänsteerbjudande. Sammantaget är vi nöjda med denna fackliga aktörs tjänsteerbjudande och väljer därför att ge dem ett gott omdöme.

4.3