/SLFF – Svensk lokförarförening
SLFF – Svensk lokförarförening 2017-09-29T14:21:02+00:00

slff

Medlemsantal: 2 500+
Kostnad för medlemskap: Anpassningsbar
A-kassa: Unionens a-kassa
Centralorganisation: Fristående
Typ av medlemskap: Yrkesverksam

Kontaktinformation

 SLFF, Drottninggatan 61, 1 tr
111 21 Stockholm
 adm@slff.se
08 – 440 84 80
 Facebook
  www.slff.nu

Svensk lokförarförening

Svensk lokförarförening är relativt unga då de grundades år 1997. Förbundet sammanför de cirka 3500 lokförare som arbetar i Sverige. SLFF är även helt fristående både vad gäller partipolitik och religion. Som medlem kan du avnjuta många fördelar tack vare SLFF. Du kan bland annat få försäkringsskydd, rättshjälp vid tvistemål samt ta del av den enorma kunskap SLFF och dess medlemmar besitter. SLFF vill påstå att de tack vare sina specialistkunskaper kan tillvarata lokförarnas intressen bäst då yrkesgruppen ibland riskerar glömmas bort i de större fackförbunden. SLFF representerar enbart lokförare och arbetar enbart för att denna yrkesgrupp ska få så bra arbetsvillkor som möjligt. En viktig del av fackföreningens arbete består av det kollektivavtal som arbetats fram. Utan kollektivavtal kan arbetsgivaren ställa orimliga krav på dig som anställd lokförare och även, om de så vill, inte erbjuda återkommande löneökningar som du bör har rätt till.

För att detta förbund ska kunna växa behövs fler medlemmar. Både du och fackförbundet tjänar på att du som lokförare blir medlem. Du som lokförare kan känna en ökad trygghet vid bland annat förhandlingar då du har ett helt fackförbund bakom dig. SLFF får ytterligare en medlem som ökar förbundets förhandlingsstyrka gentemot bland annat arbetsgivare.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta fackförbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Väl nischat tjänsteerbjudande gentemot lokförare

 • Erbjuder förmånliga bolån och medlemslån

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Svenska lokförarförbundet, eller bara SLFF, samarbetar inte aktivt med någon typ av a-kassa. Vi rekommenderar dock Unionens a-kasseförbund som både är ett välskött och prisvärt alternativ. Månadsavgiften är vid skrivande stund 112 kronor.

 • Unionens a-kassa

 • Medlemsavgift: 112 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder ingen typ av inkomstförsäkring i egen regi. Dock hänvisar de dess medlemmar till de privata aktörerna Accept och Jobbgarant. Med hjälp av dessa kan du teckna privat inkomstförsäkring om du samtidigt är med i ett a-kasseförbund. Länkar till dessa aktörer finns att tillgå på denna sida.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet har du rätt att ta del av ett större antal medlemsförsäkringar. Inga försäkringar ingår dock i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Samtliga tilläggsförsäkringar som medges av förbundet listas nedan.

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

   

Medlemsförmåner

Förbundet erbjuder vid skrivande stund inte särskilt många typer av medlemsförmåner. De är dock betydligt starkare när det kommer till nästa kategori – stödet inom- och utanför arbetslivet. Två av de förmåner som trots allt medges är att få möjligheten att ansöka om medlemslån och bolån via samarbetande banker.

 • Bolån

 • Medlemslån

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Stödet inom yrkeslivet kan tack vare en rad tjänster som förbundet erbjuder räknas som gott. De nischar sig enbart gentemot de cirka 3 500 lokförare som verkar i landet. Därmed har de en väldigt stor yrkeskännedom inom branschen och räknar sig som experter när det gäller att driva lokförarnas intressefrågor framåt. Förbundet erbjuder även juridisk hjälp och rådgivning som rör yrkeslivet.

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

Tillgänglighet och bredd

SLFF:s främsta styrkor ligger i dess goda lokala närvaro samt specialistkunskaper inom branschen. Förbundets centrala delar finns även att tillgå via ett mailformulär. Förbundet inkluderar enbart yrkesverksamma lokförare och bör därför räknas som smalt, vilket både har sina för- och nackdelar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Central medlemsservice via mailformulär

 • Mycket god lokal närvaro

SLFF – Svensk lokförarförening
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder både a-kassa och inkomstförsäkring via externa aktörer. Detta ger dess medlemmar ökade möjligheter att anpassa sitt medlemskap på ett bra sätt. De försäkringserbjudanden som medges är få, dock ändå relativt heltäckande. Stödet inom yrkeslivet är gott, en stor eloge för att de bidrar med juridisk hjälp trots förbundets ringa storlek. Förbundets lokala närvaro bör betraktas som mycket god och den centrala närvaron bör räknas som acceptabel då förbundets centrala delar finns att tillgå via mail. Vi anser att förbundet har nischat sig väl gentemot medlemsbasen och därför förtjänar ett gott omdöme.

3.7