/SEKO
SEKO 2017-09-29T14:12:08+00:00

Medlemsantal: 110 000+
Kostnad för medlemskap: 50-288 kr/mån
A-kassa: Seko-kassan
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student
Hemsida: http://www.seko.se/

Kontaktinformation

SEKO
Box 1105
111 81 Stockholm
info@seko.se
08-791 41 00
 Facebook
 www.seko.se

SEKO

SEKO är en fackorganisation tillhörande LO med över 110.000. medlemmar. De viktigaste fackliga uppgifterna beskrivs som att verkar för goda lönevillkor samt bra villkor för samtliga medlemmar. Viktiga mål beskrivs vara att du som medlem ska ha en ständigt stigande lönekurva samt känna trygghet på din arbetsplats. SEKO arbetar nära sina medlemmar och tack vare många fackliga förtroendevalda hittar du ofta fackligt stöd och hjälp nära dig. Som medlem i detta förbund får du en starkare yrkesmässig röst och en ökad förmåga att påverka i samhället. Arbetsmiljöfrågor beskrivs som viktiga. SEKO anser att arbetsmiljöarbete bör bedrivas systematiskt. Detta genom att kartlägga, planera och förbättra arbetsmiljön på anslutna arbetsplatser. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för din arbetsmiljö sker arbetsmiljöarbetet och förbättrandet av densamma tillsammans med dig. Tillsammans med ditt lokala skyddsombud arbetar alla mot samma mål – en bättre arbetsmiljö. Om du och din arbetsgivare inte kommer överens kan du alltid kontakta centrala, fackliga representanter för extra råd och stöd. SEKO ansvarar även för förhandlingen av ditt kollektivavtal. Arbetsgivarna vill ofta se att löneökningar uteblir och villkor försämras eller kvarstår. Förbundet ger dig här en röst och tar en hätsk debatt mot arbetsgivaren – allt för att din lön och dina villkor ska förbättras – år efter år.

Förbundet inkluderar många yrkesgrupper

Förbundet verkar även aktivt mot diskriminering. En diskriminering kan yttra sig i form av mobbing, orättvis lönesättning samt uteblivna löneökningar på grund av föräldraledighet, för att nämna ett mindre axplock. Med SEKO i ryggen kan du känna dig extra trygg och om du någon gång misstänker att du blir orättvist behandlad. Du kan teckna medlemsavtal mot SEKO om du tillhör någon av följande branscher. Civil personal inom skolväsendet eller polisväsendet, tekniker eller servicearbetare som arbetar inom energisektorn, civil försvarspersonal, brevbärare eller dylik yrkesroll inom postsektorn eller båtsman, värdinna eller matros inom sjösektorn, för att nämna ett mindre axplock av den mängd totalt inkluderade yrkena. Förbundet verkar även för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta bland annat genom att kartlägga arbetsplatser för att ta reda på eventuella brister som kan visa sig. Du som är medlem i förbundet erbjuds att vara med att delta i detta viktiga arbete.

Ett medlemskap ger många fördelar

Som medlem i SEKO kan du avnjuta många förmåner. En viktig förmån är en ökad trygghetskänsla. Detta då många förtroendevalda finns på lokal nivå och hjälper dig om du känner dig otrygg eller har frågor du vill ha besvarade. Du får även hjälp vid förhandlingar, arbetsmiljö- och försäkringsfrågor för att nämna ett mindre axplock. Som medlem erbjuds du även en inkomstförsäkring med förmånliga villkor. Förutom ovanstående fördelar sker erbjuds även utbildningstillfällen kontinuerligt. Detta för att både du och SEKO ska bli intellektuellt starkare. Som medlem har du även rätt till strejkersättning om din arbetsplats går ut i strejk. Vid djupa konflikter med exempelvis arbetsgivare kan vid flertalet fall även rättshjälp erbjudas. En medlemstidning med aktuell och relevant skickas även regelbundet ut till samtliga medlemmar. Vid skrivtillfället erbjuds även ett medlemskort innehållande diverse förmånliga erbjudanden anpassade för SEKO:s medlemmar.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga medlemslån

 • Ett förmånskort med diverse rabatterbjudanden medges

 • Medlemsavgiften till det a-kasseförbund som finns att tillgå är något hög

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Service och kommunikationsfacket, eller SEKO, driver egen a-kasseverksamhet benämnd “A-kassan för service och kommunikation”. Månadsavgiften på 149 kronor per månad är dock något högre än många andra fackförbunds respektive avgiftsnivåer. Att anmäla sig är dock enkelt och görs lättast via ett digitalt formulär som finns att tillgå på a-kasseförbundets webbsida. En vanlig, fysisk blankett, går även också bra att använda sig utav.

 • SECO:s a-kassa

 • Medlemsavgift: 149 kronor

Inkomstförsäkring

I medlemsavgiften ingår en gratis inkomstförsäkring utan extra kostnad. Denna försäkring bör ses som ett komplement till a-kassan och ersätter i sin tur månadsinkomster upp till 60 000 kronor i upp till 100 dagar. Vi hade dock gärna sett att försäkringsvillkoren gått att förbättra genom att köpa till en tilläggsförsäkring. 100 dagar är inte särskilt länge sett till andra fackförbund erbjuder inkomstskydd i upp till 330 dagar (dock avgiftsbelagt). För att kunna ta del av försäkringserbjudandet behöver du ha varit medlem i både förbundet och dess a-kassa i över 12 månader utan avbrott.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder flertalet försäkringar som ingår i den medlemsavgift du betalar till SEKO. Olycksfallsförsäkring (fritid), grupplivförsäkring samt barngrupplivförsäkring ingår utan extra kostnad som en form av basutbud. Det grundläggande utbudet kan kompletteras genom att du tecknar någon eller några av de medlemsförsäkringar som finns att tillgå. Medlemsförsäkringarnas premier är förmånligt prissatta då de förhandlats fram av både förbundet själva samt centralorganisationen LO. Hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, sambo (fritid), sjukförsäkring (sambo), livförsäkring (sambo) samt barnförsäkringen medlemsbarn finns att teckna som ett komplement till basutbudet. Som nybliven medlem tecknas tre försäkringar (avgiftsbelagda) automatiskt. Dessa är en mer omfattande olycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring, fritid (för din äkta hälft), samt sjuk- och grupplivförsäkring för din äkta hälft. Om du ej är gift anser vi att du bör säga upp flertalet av dessa försäkringar för att inte betala för någonting du inte behöver eller aktivt har efterfrågat.

 • Barngrupplivförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring 

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i SEKO ingår en stor mängd förmånliga erbjudanden. En av dessa är rätten att delta på fackliga utbildningar som anordnas av förbundet själva. För att ta del av en fackligt anordnad utbildning tar du i första hand kontakt med den studieansvarige i din närmaste region. Förbundet ger även samtliga medlemmar tillgång till deras förmånskort, SEKO-kortet. Detta kort kan uppgraderas för att även fungera som betal- och kreditkort. Årsavgiften är gratis, dock är räntan något hög (13,4% effektiv årsränta). Om du önskar låna en större summa pengar bör du istället ta del av det medlemslån som finns att tillgå. Detta medlemslån är extra förmånligt då bland annat räntevillkoren förhandlats fram av förbundet själva samt centralorganisationen LO.

Oavsett om du aktiverar betalfunktionen eller inte medges en stor mängd rabatter till alla innehavare av förmånskortet. Dessa rabatter inkluderar bland annat upplevelsepaket, reseerbjudanden, teaterbesök, rabatt på glasögon och linser samt förmånligt prissatta bilbesiktningar. Totalt listas över cirka 30 erbjudanden som du som medlem erbjuds ta del av. Förbundet erbjuder även en kostnadsfri prenumeration på deras medlemstidning benämnd “SEKO-tidningen”. Tidningen berör i huvudsak fackliga intressefrågor men även listas bland annat intervjuer med medlemmar samt nyheter inom branschen.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade resor och hotellnätter

 • Medlemstidningen ”SEKO-tidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Medlemskortet ”SEKO-kortet”

 • Kreditkort utan årsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Det huvudsakliga och viktigaste förbundet utför är framförhandlandet av de kollektivavtal som dess medlemmar kan ta del av. Dessa avtal gör bland annat att förbundets medlemmar får rätt till rättvisa lönenivåer, rätt till semester samt rätten till en god arbetsmiljö. Samtliga relevanta avtal finns att tillgå på förbundets webbsida och går även att ladda ner i PDF-format. Som medlem har du även rätt till juridisk hjälp. Det juridiska fallet ska dock ha samband med yrkesutövningen. Du behöver även ha varit medlem i minst två månader för att kunna ta del av någon form av juridisk hjälp och rådgivning. För att ansöka om juridisk hjälp ska du kontakta förbundets rättshjälpskommité.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

  Tillgänglighet och bredd

  Många av LO:s medlemsförbund har utomordentligt välskötta medlemsservicar – SEKO är här inget undantag. Förbundet erbjuder tjänsten SEKO-direkt som kan nås samtliga helgfria vardagar under kontorstid. SEKO-direkt svarar på frågor som rör din anställning såsom bland annat rättigheter och skyldigheter, arbetsmiljö samt lagar och avtal. För att kunna få reda på svar på förbundsspecifika frågor såsom aktuell medlemsavgift eller om eventuella förändringar har skett bör du istället kontakta förbundets kansli. Kansliet har även öppet samtliga helgfria vardagar på kontorstid. Samtliga instanser kan nås både via telefon och mail. Förbundet bör ses som brett då yrkesverksamma, studenter samt pensionärer.

  • Yrkesverksamma inkluderas

  • Egenföretagare inkluderas

  • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

  • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

  • Kansli med goda öppettider

  • God lokal och central närvaro

  SEKO
  • A-kassa
  • Inkomstförsäkring
  • Medlemsförsäkringar
  • Medlemsförmåner
  • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
  • Tillgänglighet och bredd

  Slutgiltigt omdöme och motivering

  Även om a-kasseavgiften är i det dyraste laget bör den inkomstförsäkring som ingår ses som relativt väl utformad. Vi gillar dock inte att förbundets medlemmar inte har möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som kompletterar basförsäkringen. De försäkringserbjudanden och de medlemsförmåner som medges bör ses som attraktiva och förmånliga. Stödet i yrkeslivet är gott, även tillgängligheten är god. Många yrkesgrupper inkluderas, vi tycker dock det är lite synd att egenföretagare inte medges bli medlemmar i nuläget.

  3.3