/Sacoförbundet Trafik och järnväg
Sacoförbundet Trafik och järnväg 2017-09-29T13:58:30+00:00

Medlemsantal: 4 000+
Kostnad för medlemskap: 240 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam och student

Kontaktinformation

Saco-förbundet Trafik och Järnväg
Box 2131
103 14 Stockholm
Telefon: 08-14 29 65
 kansli@tj.nu
 08-617 44 00
 Facebook
 http://www.tj.nu/

Trafik och järnväg

Trafik och järnväg har som mål att ge dig som anställd ökad trygghet, närhet, kunskap och information. Detta fackförbund hjälper dig med alla de frågor som rör ditt arbetsliv – allt för att du ska kunna känna en större yrkestrygghet. På hemsidan som länkas på denna sida finns mycket matnyttig information. Bland annat finns många smarta tips att tillgå inför kommande lönesamtal i form av smarta guider. Du har även tillgång till SACO-lönesök där du enkelt kan matcha din egen lön gentemot riksgenomsnittet. Tack vare att du enkelt kan jämföra din lön mot andra inom samma yrkeskategori kan du använda detta som argument gentemot din arbetsgivare vid eventuella löneförhandlingar.

Som medlem har du även chans att teckna fördelaktiga medlemslån och bolån med extra bra förmåner tack vare ditt fackliga medlemskap. Du erbjuds även hyra hus och lägenheter till extra fördelaktiga priser. Som medlem mottar du även facktidningen “Svensk Trafiktidning” med jämna mellanrum. Där finns mycket relevant information att tillgå gällande din yrkesroll. Du får även en god överblick gällande vad förbundet gör för branschen i stort och även dig som medlem.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Väl utformat stöd inom- och utanför yrkeslivet

 • Kompetent lönesöktjänst

 • Unika medlemsrabatter

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Trafik och järnväg, eller bara TJ, erbjuder dess medlemmar att teckna avtal med Akademikernas a-kassa, AEA. Den SACO-styrda a-kassa tar månatligen ut en avgift motsvarande 100 kronor – vilket bör ses som väldigt överkomligt.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. En av dessa ingår i medlemsavgiften och kan beskrivas som lite enklare. Basförsäkringen skyddar inkomster upp till 50 000 kronor i månaden i upp till 120 dagar. Om du som medlem önskar komplettera denna kan du välja att teckna en tilläggsförsäkring gentemot en smärre månatlig avgift. Tilläggsförsäkringen skyddar inkomster upp till 80 000 kronor i upp till 300 dagar. Den kompletterande försäkringens avgift är inkomstbaserad och börjar på 35 kronor och motsvarar som mest 218 kronor i månaden. Tänk gärna på att du måste ha varit medlem i både förbundet och dess a-kassa i minst 12 månader för att du ska kunna ta del av någon av de ovanstående erbjudandena.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 50 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som ny medlem tecknas fyra försäkringar automatiskt. Dessa består av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring samt olycksfallsförsäkring och en diagnosförsäkring. Ovanstående försäkringar är kostnadsfria i tre månader och om du önskar ha ett fortsatt skydd efter dessa månader kan du välja att behålla försäkringarna mot en rabatterad avgift. Du kan givetvis när som helst säga upp den automatiskt tecknade försäkringarna om du ej önskar vara skyddad av dessa. Om du önskar komplettera eller byta ut de automatiskt tecknade försäkringarna finns en stor mängd tilläggsförsäkringar att tillgå i form av hemförsäkring, sjukförsäkring och barnförsäkring. Det finns även speciellt utformade försäkringspaket att tillgå för seniormedlemmar.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du bland annat rätt att ta del av en stor del finansiella förmåner. Dessa består av rätten att teckna bland annat medlems- och bolån tillsammans med samarbetande banker. Du har även rätt att ta del av rabatterade kryssningar och båtturer samt att via förbundet hyra lägenheter till ett förmånligt pris i bland annat Danmark, Paris, London och Berlin. Fackets medlemmar har även rätt att teckna ett förmånligt elavtal tillsammans med en samarbetande elleverantör. Vid skrivande stund får förbundets medlemmar även teckna prenumeration till tidningen “Ny teknik” till halva priset.

Förbundet ger även ut medlemstidningen “Svensk Trafiktidning” till samtliga medlemmar med jämna mellanrum. Tidningen finns vid skrivande stund både i en fysisk och en digital upplaga. Den digitala upplagan finns att tillgå på förbundets webbplats. Tidskriften bjuder bland annat på nyheter inom tåg- och järnvägsbranschen men bevakar även fackliga intressefrågor. Exempel på fackliga frågor som bevakas är stressnivåer, sjukskrivningsgrader samt anställningstryggheten inom branschen.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatt på kryssningar och båtturer

 • Medlemstidningen ”Svensk trafiktidning”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder bland annat ett bra stöd åt arbetssökande. För anställda inom kommun och landsting som blivit varslade på grund av arbetsbrist erbjuds ett omfattande ekonomiskt stöd via den så kallade omställningsfonden. Statligt anställda kan ta del av en likvärdig tjänst benämnd trygghetsstiftelsen. Invandrade akademiker får bland annat hjälp av portalen omstart som bland annat hjälper till med tips och informerar om rättigheter. Via medlemscentret har samtliga medlemmar rätt att ta del av personlig samtalsservice samt juridisk rådgivning. Söktjänsten SACO-lönesök finns även tillgänglig för alla medlemmar. Tjänsten listar branschspecifika löner på ett enkelt sätt och kan vara ett bra verktyg för att höja sin lön gentemot arbetsgivaren.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundet önskar att de flesta ärenden ska hanteras lokalt via de regionala ombudsmän som finns att tillgå. Detta då de lokala föreningarna ofta har störst vetskap om vilka förutsättningar som existerar lokalt. Den centrala medlemsservicen nås enklast via ett mailformulär där du kortfattat beskriver ditt ärende. Om du inte hör någonting från förbundet är du väldigt välkommen att ringa istället. Kansliet håller öppet vardagar mellan 9.00 och 16.00. Vid 11.30 till 12.30 håller de dock lunchstängt. Förbundet accepterar välvilligt både yrkesverksamma och studenter och bör därför räknas som relativt brett.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Sacoförbundet Trafik och järnväg
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder en väl fungerande och billig a-kasselösning tillsammans med Akademikernas a-kassa. En bra inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften som dessutom kan uppgraderas mot en smärre månadskostnad. De försäkringar som tecknas automatiskt ger ett bra skydd (glöm inte att säga upp dessa efter 3 månader om du inte önskar ha fortsatt skydd) och kan även de kompletteras och bytas ut mot diverse tilläggsförsäkringar. Det yrkesmässiga stödet är även det gott och vi gillar det stöd som erbjuds arbetslösa samt nysvenskar som invandrat. TJ kan även nås via enkla medel både lokalt och centralt. Sammantaget anser vi att förbundet är välskött och väl anpassat för att uppfylla dess medlemmars behov.

3.8