/Saco
Saco 2017-09-29T13:53:31+00:00

SACO

Svenska akademikers centralorganisation, eller SACO, driver svenska akademikers intressen och samordnar 23 anslutna förbund. Medlemmarnas intressen drivs genom tack vare bland annat opinionsbildning, utbildningar och övriga aktiviteter. En viktig fråga centralorganisationen driver är att utbildning ska löna sig. De verkar även för exempelvis rättvisa löner, en god arbetsmiljö samt anställningstrygghet.

Centralorganisationen verkar även för att anslutna yrkesgruppers status ska öka och att yrkesgruppernas samhällsnytta synliggörs. SACO är även helt partipolitiskt obundna. De tar dock ställning i frågor som rör dess medlemsförbund och dess respektive medlemmar. Detta genom att debattera och ta ställning för dess medlemmar genom bland annat debattartiklar.

SACO verkar både centralt och lokalt. Oavsett vilken yrkestitel du har är chansen att du hittar en lokal representant stor. Som medlem i centralorganisationen har du även chans att teckna A-kassa till ett förmånligt pris via Akademikernas A-kassa. En populär tjänst SACO erbjuder är dess lönesök som enbart finns tillgänglig för dess medlemmar. Med tillhandahållen, relevant lönestatistik är chansen större att du lyckas förhandla fram en extra bra lön tillsammans med din arbetsgivare.