/Reservofficerarna
Reservofficerarna 2017-09-29T13:50:18+00:00

Medlemsantal: 3 000+
Kostnad för medlemskap: 300 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksamma

Kontaktinformation

Reservofficerarna
Lilla Nygatan 14
103 14 Stockholm
 kansli@reservofficerarna.se
073-511 4572
 Facebook
  N/A

Reservofficerarna

Reservofficerarna är en facklig sammanslutning som vid skrivande stund har strax över 3 000 medlemmar. Förbundet verkar främst för att bilda opinion för att reservofficerare ska få bättre ersättning samt arbetsvillkor. De stöttar även dess medlemmar med relevant information, samt övriga stöd- och hjälpinsatser. Då förbundet är en del av SACO erbjuds även en mängd förmånliga erbjudanden såsom bland annat möjligheten att semestra och bo billigare tack vare generösa medlemsrabatter.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Samlar och representerar samtliga reservofficerare

 • Stor specialistkunskap inom branschen

 • Erbjuder ej någon form av medlemsförsäkring

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Reservofficerarna bedriver ingen egen a-kasseverksamhet utan rekommenderar dess medlemmar att teckna avtal med akademikernas a-kassa, AEA. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor som betalas månatligen. Avgiften är låg jämfört med många andra förbund – vilket förstås bör betraktas som positivt.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Reservofficerarna erbjuder för närvarande ingen typ av inkomstförsäkring. De medlemmar som önskar försäkra löner som överstiger a-kasseförbundets ersättningstak får se sig efter andra alternativ.

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder i dagsläget inga typer av försäkringar och lämnas helt utan omdömespoäng i även denna kategori.

Medlemsförmåner

Förbundet gör en stark prestation inom denna kategori då flertalet väl utformade medlemsförmåner ingår i medlemskapet. Bland annat erbjuds rabatterat boende på Örlogshemmet i Stockholm mot uppvisande av yrkeslegitimation. En annan bra förmån är möjligheten att teckna medlemslån tillsammans med en samarbetande bank. Medlemslånet bör räknas som attraktivt då det är framförhandlat av centralorganisationen SACO. Som medlem har du även rätt till att teckna förmånliga elavtal. De medges även rabatt på bland annat kryssningar och hotellövernattningar.

Förbundet ger även ut facktidningen “Reservofficeren” helt kostnadsfritt, flera gånger om året. Tidningen kan även laddas ner i PDF-format via förbundets webbsida – vilket bör ses som positivt. Tidningen tar bland annat upp fackliga frågor och militärtekniska nyheter samt branschen i helhet. Vi läste ett nummer och fann tidningen både underhållande och informativ.

 • Bolån
 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningen ”Officerstidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade kryssningar

 • Rabatterade hotellövernattningar

 • Förmånligt boendeerbjudande i Stockholm

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Då reservofficerare sällan arbetar kontinuerligt och förstärker försvarsmakten när behovet finns är det extra viktigt med ett förbunds som värnar för yrkesgruppens rättigheter. Förbundet är partipolitiskt oberoende men “lobbar” i frågor som rör dess medlemsbas. De trycker särskilt på vikten av att reservofficerare finns tillhanda om en konfliktsituation skulle uppstå. Förbundet menar även att modellen med att använda sig av reservofficerare är kostnadseffektiv – vilket även vi håller med om. Förbundet poängterar även att reservofficerare ska ha rätt till samma löneförmåner och avtal som fast anställda officerare. Om det upptäcks att enskilda reservofficerare blir negativt särbehandlade ryter förbundet från och erbjuder då även juridiska stöd- och hjälpåtgärder.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Även om förbundet är förhållandevis litet sett till antalet medlemmar finns goda kontaktmöjligheter att tillgå. Dock finns ingen dedikerad medlemsservice, men det går ej heller att begära av ett förbund i denna storleken. Förbundets ordförande samt förhandlingschefen finns att nå via både telefon och mail. Fackorganisationen finns även representerade på både Facebook och Twitter. På Facebook listas i huvudsak nyheter som berör facket samt utbildningsmöjligheter med mera. Förbundet är smalt då enbart reservofficerare inkluderas som medlemmar. Detta bör dock inte ses som negativt då förbundet då medges fokusera sig enbart på dess aktiva medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas
 • Studenter inkluderas
 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God central närvaro sett till förbundets storlek

Reservofficerarna
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Det a-kasseerbjudande som medges är förmånligt prissatt. Dock ser vi det som en besvikelse att inte det finns möjlighet att teckna någon form av inkomstförsäkring. Medlemsförmånerna är dock väldigt goda, stödet i yrkeslivet är även det stort. Vi gillar särskilt att förbundet gör vad de kan för att uppmärksamma att reservofficerarna har rätt till samma goda arbetsvillkor som övriga försvarsanställda. Tillgängligheten bör även den ses som relativt god sett till förbundets ringa storlek.

2.5