/Polisförbundet
Polisförbundet 2017-09-29T13:30:59+00:00

Polisförbundet

Medlemsantal: 22 000+
Kostnad för medlemskap: 199 – 345 kr/mån
A-kassa: Ja. Ingår i medlemskapet.
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, student, aspirant

Kontaktinformation

Polisförbundet
Klara Södra Kyrkogata 1
111 52 Stockholm
polisforbundet@poli…
08-6769700
 Facebook
  www.polisforbundet.se

Polisförbundet

Polisförbundet organiserar vid skrivande stund cirka 20 500 aktiva medlemmar. Förbundet ingår i TCO som i sin tur tillvaratar yrkesgruppens intressen. Som medlem i detta förbund har du många förmåner vilket inkluderar bland annat förhandlingshjälp vid löneförhandlingar och arbetsvillkor. Om du skadas i tjänsten hjälper även förbundet till och driver arbetsskadeärendet tillsammans med dig. Förbundet täcker även advokatkostnader om du skulle bli anmäld för brott i samband med din tjänsteutövning.

Förbundet hjälper även till med juridisk hjälp om du exempelvis skulle bli varnad eller riskerar bli av med ditt jobb. Förbundet ger även ersättning om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Vid skrivande stund behöver du inte teckna avtal med någon separat A-kassa – arbetslöshetsförsäkring ingår för närvarande i den ordinarie medlemsavgiften. Olycksfallsförsäkring ingår även det – dygnet runt. Som betalande medlem ingår även den fackliga skriften “Polistidningen” vilken skickas ut regelbundet. Du kan tack vare ditt medlemskap även få chans att låna pengar till låga räntesatser genom att teckna fackligt framförhandlade medlems- och bolån. För att få mer information om polisförbundet – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Polisförbundet erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga bolån och medlemslån

 • Erbjuder rabatter på familjejuridiska tjänster

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Polisförbundet, som i sin tur tillhör centralorganisationen TCO, skiljer sig lite från övriga förbund beträffande denna kategori. A-kasseavgiften är här obligatorisk och ingår i medlemsavgiften. Vi anser att ett medlemskap i a-kassan bör vara valfritt men förstår ändå valet att inkludera a-kasseavgiften i den ordinarie medlemskapsavgiften. En av fördelarna är att samtliga poliser får ta del av ett grundläggande ekonomiskt skydd om de skulle bli arbetslösa. Det är säkerligen enklare att förhandla fram extra bra avtal om alla poliser inkluderas i a-kassan. En negativ faktor är dock att medlemmarna inte enkelt kan jämföra sin a-kassas prisnivå gentemot andra förbund.

 • Polisförbundets a-kassa

 • Ingår i medlemsavgiften

Inkomstförsäkring

Vid skrivande stund erbjuds inga typer av inkomstförsäkringar. Vi anser att det är synd att de poliser som önskar extra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet tvingas söka sig till externa försäkringsaktörer.

Medlemsförsäkringar

Som ny medlem i förbundet är du berättigat till ett så kallat startpaket vilket erbjuder fyra försäkringar helt utan kostnad under 6 månaders tid. Dessa försäkringar är Livförsäkring, trygghetsförsäkring, olycksförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. Efter att sex månader fortlöpt får du hem ett inbetalningskort, om du då inte önskar ta del av försäkringarna kan du välja att inte betala och dina försäkringar sägs då upp. Detta anser vi är mycket bra då ingen ska luras att betala för någonting de inte önskar ha. Som tillägg kan även en hemförsäkring tecknas tillsammans med ett samarbetande försäkringsbolag. Samtliga tilläggsförsäkringar som erbjuds listas i nedanstående tabell.

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (ingår i 6 månader)

 • Sjukvårdsförsäkring (ingår i 6 månader)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 6 månader)

 • Trygghetsförsäkring (ingår i 6 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem ingår en lång rad förmåner. Bland annat kan du ta del av polisförbundets förmånsportal som finns att tillgå via en extern webbtjänst. Du har även rätt till att semestra till rabatterade priser i Italien samt finns även förmånliga kryssningserbjudanden att tillgå. Billiga hotellnätter samt förmånligt avtalade bo- och medlemslån finns även att tillgå. Som medlem får du även en gratis prenumeration på facktidningen “Polistidningen” som både finns att tillgå och fysisk såväl som digital upplaga. Tidningen belyser bland annat fackliga frågor samt branschen i stort. Tidningen är välskriven och innehåller bland annat krönikor som belyser extra aktuella och viktiga händelser.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade kryssningar

 • Rabatterade hotellnätter

 • Medlemstidningen ”Polistidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt prissatt boende i Italien

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

I denna kategori märker vi tydligt att förbundet är nischat mot polisyrket. Detta tack vare den utomordentligt goda juridiska hjälp- och stödinsatser som medges dess medlemmar. Polisyrket beskrivs som riskfyllt, vilket vi absolut kan hålla med om. Det är därför extra viktigt att den juridiska hjälpen som erbjuds är av hög kvalitet. Som medlem i förbundet har du rätt till ekonomiskt stöd för ett juridiskt ombud om åtgärden skedde under arbetstid. Det krävs dock att åtgärden har ett samband med utövandet som polis och det du misstänkts ha gjort. Förbundet ger även råd och stöd om du skulle skadas i ditt yrkesutövande. Om du som polis blir kallad till förhör har du alltid rätt till att ha ett juridiskt ombud närvarande. Förbundet rekommenderar starkt att samtliga medlemmar utnyttjar den rätten om de skulle bli anmälda för ett brott. Ansökan om juridisk hjälp sker via en dedikerad blankett som lämnas till det lokala förbundet. Förbundet arbetar även för att samtliga medlemmar ska ha rätt till en skälig lön, en god arbetsmiljö samt bra pensionsavtal och goda semestervillkor med mera.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Polisförbundet kan kontaktas via både telefon och mail alla helgfria arbetsdagar under kontorstid. Dess medlemsservice kan nås via både telefon och mail. I synnerhet är det lokala stödet som finns att tillgå mycket stort. Förbundet bör även betraktas som brett då yrkesverksamma, aspiranter, studenter samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Aspiranter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God central tillgänglighet

 • Mycket god lokal tillgänglighet

Polisförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Vi ställer oss lite kluvna till att a-kasseavgiften inkluderas i medlemskapet. Extra synd är även att ingen inkomstförsäkring finns att tillgå. De försäkringar som erbjuds dock väldigt förmånliga. Även de medlemsförmåner som finns att tillgå är väl utformade och förmånliga. Stödet i yrkeslivet är gott och förbundet ska ha en stor eloge för det utomordentliga, juridiska skydd som medges samtliga medlemmar. Tillgängligheten bör även räknas som god både lokalt och centralt.

3.3