/Om oss
Om oss 2017-09-29T12:00:32+00:00

Om oss

Bästafackförbundet.se startades sommaren 2017 med målsättningen att bli den nationellt största jämförelsetjänsten vad gäller fackförbund och de mertjänster fackförbunden medger. En målsättning vi arbetar utefter är att alla besökare, oavsett yrkestillhörighet, enkelt ska kunna hitta ett fackförbund som passar just dem. En annan målsättning är att öka kunskapsnivån hos det svenska folket vad gäller vikten att vara fackansluten. Många i de lite yngre generationerna ser det säkerligen som en självklarhet med rättvisa löner och rätt till semester med mera. Vi ämnar slå vakt om att den svenska modellen med starka fackförbund som värnar om sina medlemmar ska fortgå.

Teamet bakom denna sida förhåller sig helt neutrala och kan inte sammankopplas med något enskilt fackförbund. Vid fåtalet fall kan dock ersättning erhållas när medlemmar tecknar avtal med enskilda fackliga aktörer. Vi har som mål att inte favorisera betalande fackförbund och att stå fast vid vår neutrala och informationsförmedlande agenda.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt ej tidsaktuell information. Du som besökare uppmanas gladeligen att notifiera oss om felaktigheter skulle hittas. Om du som besökare vill ge eventuella förbättringsförslag eller kanske ställa mer frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss på hej@bästafackförbundet.se.