/Officersförbundet
Officersförbundet 2017-09-29T11:57:18+00:00

Medlemsantal: 4 400+
Kostnad för medlemskap: 150-230 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, egenföretagare och student

Kontaktinformation

Officersförbundet
Box 5338, 102 47 Stockholm
 kansliet@officersforbundet.se
08-440 83 30
 Facebook
  www.officersforbundet.se

Officersförbundet

Officersförbundet är tillgängligt för dig som arbetar inom försvarsmakten som bland annat soldat, sjöman eller yrkesofficer. Även studenter som läser till yrkesofficer är välkomna som medlemmar. Förbundet arbetar bland annat för att de anställningsvillkor som de anställda inom försvarsmakten innehar ska kunna bli än bättre. Officersförbundet består av 31 lokala föreningar och har vid skrivande stund strax över aktiva 13 000 medlemmar. Det högsta beslutande organet består av förbundsmötet vilket sker var tredje år. Förbundets styrelse håller dock lite mer regelbundna möten (en gång per månad), dessa möten ser i huvudsak till att den löpande verksamheten sker i den linje som kongressen fastställt på det senaste förbundsmötet. Om du själv önskar veta mer om detta förbund kan du välja att läsa den recension som finns att tillgå på denna sida eller klicka på logotypen för förbundet för att vidarebefordras till officersförbundets webbsida.

Saknar du inkomstförsäkring?

Officersförbundet erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Stort utbud vad gäller medlemsförsäkringar

 • Bolån och medlemslån erbjuds

 • Ingen form av inkomstförsäkring erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Officersförbundet driver ingen a-kassa i egen regi utan hänvisar dess medlemmar till Akademikernas a-kassa. Ett medlemskap i denna a-kassa kostar 100 kronor månatligen – vilket bör betraktas som en ovanligt låg avgiftsnivå.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Officersförbundet erbjuder inga typer av inkomstförsäkringar och tilldelas därför omdömet noll inom denna kategori. Vi ställer oss lite frågande till detta då många högre uppsatta försvarsanställda har en högre inkomst än vad a-kasseförbundet täcker.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i försvarsförbundet ingår inga försäkringar i den ordinarie medlemsavgiften. Dock finns det en lång rad tilläggsförsäkringar att tillgå som är extra förmånligt prissatta då de är framförhandlade av centralorganisationen SACO. De försäkringar som finns att tillgå listas nedan.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring (tillägg)

 • Kattförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

 • Företagsförsäkringar

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt att ta del av en stor mängd förmånliga erbjudanden. Du medges bland annat ta förmånliga medlems- och bolån till väldigt förmånliga räntesatser. Detta då centralorganisationen SACO förhandlat fram dessa tillsammans med samarbetande banker. Du har även rätt till en session innehållande privatekonomisk rådgivning tillsammans med en annan samarbetande bank. Fackliga utbildningar erbjuds även samtliga medlemmar utan extra kostnad. En medlemstidning benämnd “Officerstidningen” delas även ut till samtliga medlemmar. Samma tidning finns även att tillgå i en digital version på förbundets hemsida. Tidningen behandlar både fackliga intresseområden samt försvarsbranschen i stort. En extra kul detalj är att de välkomnar anonyma insändarskribenter vilket säkerligen öppnar upp för intressanta diskussioner. Andra förmåner som erbjuds är bland annat billiga elavtal samt förmånligt boende på Örlogshemmet i Stockholm.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningen ”Officerstidningen”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt boendeerbjudande i Stockholm

 • Privatekonomisk rådgivning (kostnadsfri)

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet stödjer dess medlemmar på många sätt. Bland annat ges ett omfattande stöd vid förhandlingar. Vi kan tyvärr inte i detalj recensera den information som finns att tillgå då den endast finns tillgänglig för betalande medlemmar. En god arbetsmiljö, skydd mot diskriminering samt rätt till drägliga arbetstider listas dock som extra viktiga faktorer. Chefsmedlemmar medges även ta del av så kallade “Chefsnätverk” som finns belagda på sammanlagt sju olika orter. På dessa nätverksmöten får de chefer som deltar jämföra idéer och frågor som rör ledarrollen. Då mötena sker tillsammans med övriga yrkesgrupper från SACO:s många förbund tror vi att dessa möten kan bli mycket givande.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Nätverksmöjligheter för chefsmedlemmar

Tillgänglighet och bredd

Många frågor samt svar på dessa finns listade på förbundets webbsida (antar vi, tyvärr är de låsta för icke-medlemmar). Frågor som rör löner och villkor samt medlemskapet kan ställas till förbundets kansli som håller öppet under kontorstid alla helgfria vardagar. De erbjuder även dedikerad support vad gäller försäkringsfrågor. Den centrala tillgängligheten bör räknas som god och så även den lokala då många (ett tjugotal) delföreningar finns att tillgå. Samtliga delföreningar samt information om hur man kontaktar dessa finns att tillgå på förbundets webbsida. Förbundet bör räknas som brett då yrkesverksamma, studenter och pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Officersförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Försvarsförbundet erbjuder en a-kassa som i sin tur tar ut låga medlemsavgifter - vilket förstås är positivt. Det är dock väldigt synd att ingen form av inkomstförsäkring kan tecknas tillsammans med förbundet. Många bra försäkringserbjudanden medges och medlemsförmånerna är många. Stödet i yrkeslivet är gott och vi gillar speciellt deras satsningar mot diskriminering. Förbundet är även lätta att få tag på både lokalt och centralt. Sammantaget vill vi påstå att förbundets tjänsteerbjudande är mycket bra utformat för att passa försvarsanställda. Vi väljer därför att lämna ett relativt gott omdöme beträffande denna fackliga aktör.

3.7