/Naturvetarna
Naturvetarna 2017-09-29T11:51:27+00:00

Naturvetarna

Medlemsantal: 35 000+
Kostnad för medlemskap: 90 – 240 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, egenföretagare och student

Kontaktinformation

Naturvetarna
Planiavägen 13
131 54 Nacka
  info@naturvetarna.se
 08-4662480
 Facebook
  https://naturvetarna.se

Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund för akademiker som arbetar inom naturvetenskap. Tack vare en stor kunskap gällande den bransch naturvetare arbetar inom erbjuds extra stor hjälp och stöd till medlemmarna. De erbjudanden och förmåner som erbjuds via detta fack är även skräddarsydda för att passa just akademiker inom det naturvetenskapliga området. Förbundet har vid skrivande stund 32 000 medlemmar inom de fyra vetenskaperna; jord, skog, miljö och science. Förbundet är partipolitisk oberoende och verkar inom SACO. En av förbundets viktigaste uppgifter beskrivs som att förtydliga vikten av naturvetenskap samt naturvetenskaplig kompetens. Då Naturvetarna är specialiserade inom just denna bransch kan de ge relevanta och professionella råd gällande både lön och arbetsvillkor, för att nämna två extra viktiga aspekter. En annan viktig aspekt som förbundet arbetar utefter är att du som medlem ska få en bra lönekurva som återspeglar din långa studietid samt de kompetenser di bidrar med på just din arbetsplats. Övriga tjänster som beskrivs som populära är lönesamtals- och intervjucoachning.

Som medlem kan du även få tidsaktuell och relevant lönestatistik som för just din bransch. Med denna information kan du enklare förhandla om din lönenivå tillsammans med din arbetsgivare. Andra fördelar finns även att tillgå som till exempel exklusiva medlemsrabatter samt rabatter på diverse utbildningstillfällen. För att få mer information gällande detta förbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Recension

 • Erbjuder granskning av CV:n och personliga brev

 • Medlemslån och bolån erbjuds

 • Väl utformad och förmånlig inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Naturvetarna bedriver likt alla andra SACO-förbund inte någon egen a-kasseverksamhet. De hänvisar därför dess medlemmar till akademikernas a-kassa, AEA. Månadsavgiften som tas ut av a-kasseförbundet är relativt låg och uppgår i dagsläget till 100 kronor. Att bli medlem bör ses som väldigt enkelt och du anmäler dig enklast via att använda dig av en digital blankett som finns att tillgå på AEA:s hemsida.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Naturvetarna erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. Den första av dessa ingår i den ordinarie månadsavgiften och skyddar inkomster upp till 100 000 kronor om du skulle ha oturen att bli ofrivilligt arbetslös. Antalet utbetalningsdagar i basförsäkringen uppgår till 150 dagar. Den basförsäkring som erbjuds är relativt generös sett till många andra förbunds respektive erbjudanden.

Som komplement till den inkomstförsäkring som ingår erbjuds medlemmarna även teckna en tilläggsförsäkring som förlänger utbetalningstiden från 150 till sammanlagt 330 dagar. Denna tilläggsförsäkring är en av de mest fördelaktiga på marknaden sett till antalet utbetalningsdagar. För att ha rätt till någon form av inkomstförsäkring behöver du ha varit medlem i både förbundet och dess samarbetande a-kasseförbund i minst 12 månader. Den avgift som tas ut för den valfria inkomstförsäkringen är inkomstbaserad och startar på 35 kronor.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 330 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som ny medlem får du tillgång till två försäkringar kostnadsfritt i tre månader. Dessa försäkringar består av en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring. När de tre fria månaderna är över sägs försäkringarna upp automatiskt om du inte aktivt väljer att behålla dem – vilket vi ser som positivt. En väldigt lång rad av tilläggsförsäkringar finns att tillgå om det är något du önskar ta del av. Dessa består för att nämna ett mindre axplock av bland annat diagnosförsäkring, bilförsäkring, studentlivförsäkring samt företagsförsäkring.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring (tillägg)

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring (tillägg)

 • Kattförsäkring (tillägg)

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Förutom yrkesmässiga stöd- och hjälpinsatser erbjuds en lång rad övriga medlemsförmåner. Exempel på dessa är bland annat rabatter på vardagsjuridiska tjänster, rabatter på kurser inom bland annat ledarskap och affärsmannaskap, prenumerationer på populära tidningar såsom forskning och framsteg samt möjlighet att teckna extra förmånliga elavtal.

Förbundet skickar även ut ett nyhetsbrev tio gånger per år vilket förstås är frivilligt att prenumerera på. I nyhetsbrevet tas frågor som bland annat berör lön, arbetsvillkor och karriär upp. En medlemstidning benämnd “Naturvetarna” skickas även ut 7 gånger årligen till samtliga medlemmar. Tidningen innehåller mer djupgående information om bland annat forskning samt branschen i stort.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade böcker

 • Rabatterade kryssningar

 • Medlemstidningen ”Naturvetarna”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förutom att förhandla fram kollektivavtal medger förbundet många andra typer av stöd- och hjälpinsatser till dess medlemmar. På hemsidan finns bland annat nyttiga förhandlingstips att tillgå som dess medlemmar bör läsa innan de förhandlar om sin lön. På samma webbsida finns även en söka-jobb-guide med matnyttiga tips beträffande hur CVn och personliga brev bör utformas med mera. Om du inte nöjer dig med att bara läsa igenom en guide erbjuder förbundet även manuell granskning av CV:n och personliga brev, samt även Linkedin-granskning. Genom att erbjuda intervjucoachning kan även arbetslösa medlemmar och de som önskar byta arbetsplats få råd och tips inför sin nästa arbetsintervju tillsammans med en representant från förbundet.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • CV-granskning och granskning av personliga brev

 • Affärsjuridiskt stöd till egenföretagare

Tillgänglighet och bredd

Förbundets medlemsservice finns att tillgå alla helgfria arbetsdagar mellan 08:30 och 15:00. Medlemsservicen finns att tillgå via både mail och telefon. Förbundet finns även representerat på bland annat Facebook och Instagram. På Facebook ges medlemmar chansen att diskutera och ställa frågor till förbundets representanter. Förbundet bör även betraktas som brett då yrkesverksamma, studenter, egenföretagare samt chefer erbjuds bli medlemmar i förbundet.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Naturvetarna
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Naturvetarna erbjuder en väl utformad inkomstförsäkring samt en låg a-kasseavgift. Att inkomstförsäkringen kunde förlängas till upp till 330 utbetalningsdagar bör ses som unikt och förstås väldigt positivt. Både de försäkringar och de medlemsförmåner som medgavs var även de generöst utformade och rimligt prissatta. Stödet i yrkeslivet är gott och tillgängligheten och bredden på dess tjänsteerbjudande är det heller inget fel på. Sammanfattningsvis ämnar vi påstå att förbundet är väldigt bra skött och de förmåner som erbjuds dess medlemmar är väl anpassade till yrkesgruppen.

4.5