/Livsmedelsarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet 2017-09-29T11:35:38+00:00

Livsmedelsarbetareförbundet

Medlemsantal: 35 000+
Kostnad för medlemskap: 150 – 642 kr/mån
A-kassa: Livs a-kassa
Tillhör centralorganisation: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, elev

Kontaktinformation

Livsmedelsarbetareförbundet
Upplandsgatan 3
111 81 Stockholm
 info@livs.se
08-7962900
 Facebook
  https://livs.se

LIVS

Livsmedelsarbetareförbundet, även kallat Livs, inkluderar yrkesgrupper såsom bagare, slaktare, snusarbetare, kylpersonal, textiltillverkare och chokladarbetare, för att nämna ett mindre axplock av de yrkesområden som representeras av detta förbund. Vid skrivande stund har förbundet ca. 30 000 medlemmar och nästan 3000 förtroendevalda medlemmar. Förbundet samarbetar med LO för att skapa en ökad förhandlingsförmåga gentemot exempelvis arbetsgivare.

Förbundet vill bidra med att öka mångfalden på arbetsplatserna samt minska den diskriminering som beskrivs förekomma på många arbetsplatser. Förbundet arbetar även för att alla medlemmar ska kunna arbeta i en bra arbetsmiljö. Detta med tanke på de faror som kan finnas på många medlemmarnas arbetsplatser. Vassa knivar och varma ugnar beskrivs höja risken för att olyckor ska ske på arbetsplatserna. Tack vare Livs arbete tvingas arbetsgivarna förbättra medlemmarnas arbetsmiljö och minska de yrkesrelaterade riskmoment som finns på arbetsplatserna.

När du går med i den A-kassa Livs samarbetar med säkrar du även en del av din inkomst om du mot förmodan skulle bli ofrivilligt arbetslös. Som medlem i Livs ingår en rad försäkringar i medlemskapet, de försäkringar som inte ingår kan tecknas mot en mindre månatlig kostnad. Som medlem i Livs får du alltid rätt till råd och stöd vid tvister. Tidningen “Mål och Medel” skickas även ut regelbundet till betalande medlemmar. I medlemskapet ingår även ett medlemskort som innehåller många spännande erbjudanden och rabatter. För att få mer information om detta förbund – klicka på den länk som förmedlas på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Kreditkort utan årsavgift

 • Eget a-kasseförbund med rimlig månadsavgift

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Livsmedelsarbetarnas förbund, eller bara Livs, bedriver en egen a-kasseverksamhet benämnd “Livsmedelsförbundets a-kassa”. Ett medlemskap i denna a-kassa kostar 112 kronor per månad – vilket bör ses som en relativt överkomlig avgiftsstorlek.

 • Livsmedelförbundets a-kassa

 • Medlemsavgift: 112 kronor

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, helt utan extra kostnad. Denna försäkring bör ses som ett komplement till a-kassan och ersätter i sin tur 80 procent av din inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Inkomstförsäkringen som ingår skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i upp till 200 dagar – vilket bör ses som starkt med tanke på att försäkringen är kostnadsfri. Dock behöver du ha varit medlem i både förbundet och dess a-kassa i över 12 månader för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. Ersättningen som utgår från inkomstförsäkringen är ej skattepliktigt eller avdragsgill i deklarationen. Somliga förbund erbjuder tilläggsförsäkringar som ger än bättre skydd gentemot att en smärre avgift betalas. Livs erbjuder dock ej denna tjänst, detta ser vi som ett litet minus.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

I ditt medlemskap ingår hemförsäkring, olycksfallsförsäkring (fritid), grupplivförsäkring och en barngrupplivförsäkring. Den inkomstförsäkring som tidigare nämnts ingår såklart även den. Om du önskar komplettera de försäkringar som ingår finns även ett stort antal tilläggsförsäkringar att tillgå. Dessa är olycksfallsförsäkring, sambo eller äkta hälft (fritid), sjukförsäkring, sambo eller äkta hälft samt barnförsäkringen medlemsbarn. Om du går in i förbundet som ny medlem tecknas automatiskt en sjuk- och efterlevandeförsäkring (vilket vi ställer oss lite frågande till). Se gärna till att säga upp denna om du inte önskar prenumerera på försäkringen vill säga.

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Barngrupplivförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring, sambo och äkta hälft (ingår)

 • Sjukförsäkring, sambo och äkta hälft (ingår)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring, sambo och äkta hälft (tillägg)

 • Barnförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i DIK har du tillgång till många spännande medlemsförmåner. Du erbjuds bland annat även teckna förmånliga bank- och medlemslån via samarbetande banker. DIK delar även varje år ut stipendier till speciellt välskrivna avhandlingar på kandidat-, magister- eller masternivå. Vid skrivande stund måste minst en av författarna vara medlem i DIK för att du ska kunna anmäla ditt bidrag till stipendieutdelningen. Samtliga medlemmar får även, om de så önskar, ta del av rabatterade böcker samt fördelaktigt prissatta elabonnemang. Medlemstidningen “Ping” delas även ut åtta gånger per år till samtliga medlemmar.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade hemelektronik

 • Rabatterade glasögon och linser

 • Medlemstidningen ”Mål och medel”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Medlemskortet ”Livs-kortet”

 • Kreditkort utan årsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Det viktigaste arbetet fackförbundet utför är framförhandlandet av de kollektivavtal som innefattar alla dess medlemmar. Tack vare detta avtal har alla medlemmar rätt till bland annat semester, rätt lön och en god arbetsmiljö. Om du skulle hamna i någon form av tvist med exempelvis din arbetsgivare hjälper förbundet dig med juridiska råd- och stödinsatser.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Livs medlemsservice finns att nå via bland annat telefon och e-mail. Medlemscentret har öppet alla helgfria vardagar under kontorstid. Den lokala tillgängligheten är även den god då förbundet är indelat i fem regioner. Livs lovar på sin hemsida att svara på samtliga av medlemmarnas frågor inom 24 timmar, vilket bör ses som väldigt starkt. Förbundet bör även betraktas som brett då yrkesverksamma, pensionärer och elever inkluderas. Egenföretagare inkluderas dock inte vilket vi anser är lite ofördelaktigt.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas  (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Livsmedelsarbetareförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutbetyg och motivering

De a-kasse- och inkomstförsäkrings-erbjudanden som medges förbundets medlemmar är väldigt genomtänkta och förmånliga. En stor mängd försäkringar ingår i medlemskapsavgiften, vilket vi anser vara positivt. Bra försäkringserbjudanden kan även köpas till för att komplettera det kostnadsfria basutbudet. En bra utformad medlemsförmån som finns att tillgå är det medlemslån som erbjuds tecknas tillsammans med en samarbetande bank. Stödet till dess medlemmar är även det stort och väl fungerande, både lokalt och centralt. Förbundet är även lätta att nå och svarstiden på medlemmarnas mailfrågor bör ses som väldigt snabb - vilket vi förstås gillar. Sammantaget bör förbundets medlemserbjudande räknas som starkt och vi väljer därför att lämna ett gott omdöme.

3.7