/Ledarna
Ledarna 2017-09-29T19:11:59+00:00

Ledarna

Medlemsantal:90 000+
Kostnad för medlemskap: 297 kr / mån
A-kassa: Ledarnas a-kassa
Tillhör centralorganisation: Fristående
Typ av medlemskap: Chefer på alla nivåer inom alla branscher (inkl. egenföretagare, pensionärer och studenter)

Kontaktinformation

 Ledarna,
S:t Eriksgatan 26, Box 12069
102 22 Stockholm
 ledarna@ledarna.se
 08-598 99 000
 Ledarna
https://www.ledarna.se/

Ledarna

Ledarna är en stor facklig intresseorganisation som verkar för att alla chefer, oavsett nivå, ska kunna växa och trivas på sin arbetsplats. Då just chefsrollen beskrivs som extra föränderlig och utmanande anser ledarna att det behövs ett fackförbund som enbart verkar för chefers intressen. Den fackliga aktören utgår alltid efter varje individs unika arbetssituation och försöker på många sätt förbättra denna. Detta genom att bland annat erbjuda juridisk hjälp, utveckling samt råd och stöd. Ledarna verkar även för att chefers intressen ska synliggöras i samhällsdebatten.

Många medlemsförmåner erbjuds

Som medlem i Ledarna får du bland annat tillgång till både karriärrådgivning och personlig rådgivning. Övriga medlemsförmåner tillkommer även såsom att du tack vare relevant chefslönestatisik (tillhandahållen av Ledarna) ges chansen att vara än mer offensiv vid din nästa löneförhandling. Vid flertalet fall lönesätter både chefer sina medarbetare och blir även själva lönesatta av överordnade. Detta beskrivs kunna vara en svår balansgång som givetvis Ledarna hjälper dig med om du så önskar tack vare att ge kunniga råd både innan och efter eventuella löneförhandlingar.

En annan intressant tjänst består av Ledarna Play där experter inom området ger goda råd till yrkesverksamma chefer. Bland annat konflikthantering och hänsyn till eventuella funktionshinder tas upp i det breda och informativa videoarkivet. Ledarna erbjuder även både digitala och fysiska kurser där ämnen som bland annat arbetsrätt för chefer och hur man söker jobb som just chef tas upp, för att nämna ett mindre axplock av det totala tjänsteerbjudandet.

Ett stort fackförbund med många medlemmar

Ledarna har vid skrivande stund över 90 000 medlemmar. Tack vare det höga medlemsantalet kan lokala branschföreningar skapas och erbjudas dig som medlem. Dessa branschföreningar kan beskrivas som en slags fördjupning inom din bransch där du får ta del av erfarenheter från chefer arbetandes inom samma sektor. Bland annat finns Byggcheferna, Ledare inom offentlig sektor, Ledarna inom räddningstjänsten, Ledarna inom livsmedelsbranschen och Ledarna inom transport och logistik. Genom ett medlemskap den branschförening som passar in bäst på ditt chefskap erbjuds du ta del av många andra chefers erfarenhet inom samma bransch. Du ges även chansen att utveckla ditt sociala nätverk samt få mer inflytande inom organisationen.

Bli medlem

Bli medlem

✓ Medlemskap speciellt anpassat för chefer ✓ Inkluderar chefer på alla nivåer ✓ Många delförbund

Bli medlem

Recension

 • Utomordentligt bra tjänsteerbjudande anpassat gentemot chefer på alla nivåer

 • Eget a-kasseförbund med rimlig medlemsavgift

 • Inkomstförsäkring som skyddar månadsinkomster upp till 120 000 kronor

 • Många medlemsförsäkringar finns att tillgå

0
Topprankat förbund

A-kassa

Ledarna bedriver en egen a-kasseverksamhet benämnd “Ledarnas a-kassa”. Medlemsavgiften uppgår vid skrivande stund till 115 kronor månatligen – vilket bör ses som en relativt låg avgift. Medlemsavgiften kan betalas smidigt via bland annat autogiro och e-faktura.

 • Ledarnas a-kassa

 • Medlemsavgift: 115 kronor

Inkomstförsäkring

Ledarna erbjuder två typer av inkomstförsäkringar, en av dessa är lite enklare utformad men ingår dock i den ordinarie medlemsavgiften. Den andra är en tilläggsförsäkring som kan tecknas mot en mindre månatlig avgift. Basförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften, ersätter inkomster på upp till 80 000 kronor per månad och har en maximal utbetalningstid på totalt 100 dagar. Den tilläggsförsäkring som kan tecknas förlänger antalet utbetalningsdagar till totalt 200 och inkomsttaket höjs till att täcka månadsinkomster upp till 120 000 kronor. Den avgift som du betalar för den frivilliga inkomstförsäkringen är inkomstbaserad – vilket bör ses som rättvist. Tack vare flexibiliteten och det höga inkomsttaket är Ledarnas inkomstförsäkringar några av branschens bästa – vi tilldelar därför förbundet fem poäng i denna kategori.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 120 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • 105 – 360 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

De inkomstförsäkringar som erbjöds var mycket väl utformade, under denna kategori tar vi reda på om de övriga försäkringserbjudandena är lika förmånligt utformade. Som nybliven medlem i Ledarna får du under tre månader ta del av ett mycket bra försäkringsmässigt skydd. Livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukkapitalförsäkring ingår utan extra kostnad de tre första medlemsmånaderna. Under provperioden medges du även uppgradera någon eller några av de fyra försäkringarna utan extra kostnad. När tre månader har gått erbjuder det samarbetande försäkringsbolaget förbundets medlemmar att fortsätta prenumerera på dessa försäkringserbjudanden. De skickar då ut en faktura på det belopp som måste betalas för att försäkringarna ska fortsätta att gälla. Om du som medlem inte väljer att betala denna faktura sägs försäkringarna upp automatiskt. Detta ser vi som väldigt förmånligt då förbundets medlemmar inte riskerar betala för försäkringar de inte önskar inneha. En försäkring (livförsäkring för arbetslösa) ingår i den ordinarie månadsavgiften du betalar till förbundet.

För att dess medlemmar själv ska kunna välja vilka försäkringar de önskar skyddas av erbjuds en stor mängd tilläggsförsäkringar. Diagnosförsäkring, barnförsäkring och fortsättningsförsäkring är tre exempel på de tilläggsförsäkringar som erbjuds tecknas tillsammans med det samarbetande försäkringsbolaget. För pensionärer finns även skräddarsydda försäkringserbjudanden att tillgå. Vi anser att det försäkringserbjudande förbundet erbjuder är mycket starkt och vill därför tilldela den fackliga aktören ett väldigt gott omdöme i denna kategori.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring för arbetslösa (ingår)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Sjukkapitalförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Förutom ett väldigt väl utformat yrkesmässigt stöd har dess medlemmar även rätt att ta del av en lång rad medlemsförmåner som ingår i den månadsavgift som betalas till förbundet. Du har bland annat rätt till att delta i en lång rad kurser och seminarier, helt utan extra kostnad. De kurser som erbjuds behandlar bland annat bra tips för arbetssökande och konflikthantering med mera. Kurserna kan tas både digitalt och via fysiska träffar. Den digitala kursen som behandlar arbetsrätt bör ses som väldigt intressant med tanke på att förbundets medlemmar är chefer på olika nivåer.

I medlemskapet ingår även tidningen “Chef” utan extra kostnad. Tidningen publiceras både fysiskt och digitalt. Den digitala bilagan finns att tillgå på förbundets webbsida. En stor del av innehållet i tidningen behandlar branschen i stort, dock är minst åtta sidor öronmärkta i varje nummer för att behandla fackliga frågor. Som medlem får du även generösa rabatter på utbildningar som bedrivs av en extern samarbetspartner. Förbundet erbjuder även medlems- och bolån till väldigt bra villkor tillsammans med samarbetande banker. De räntesatser som tas ut av bankerna är lågt satta då förbundet själva har avtalat beträffande dess villkor. Som medlem har du även rätt till rabatterade semesterboenden i Toscana, Italien. Vid denna anläggning har du bland annat nära till pizzerior, gym, jacuzzi, bastu och beauty centers.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterat boende i Italien

 • Medlemstidningen ”Chef”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade externa kurser och utbildningar

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet ger dess många medlemmar väldigt omfattande, yrkesmässigt stöd. Bland annat har du rätt till tre kostnadsfria karriärrådgivningssamatal tillsammans med erfarna rådgivare. Varje samtal med dessa karriärcoacher varar cirka 45 minuter och alla rådgivare har själva en lång erfarenhet av att vara just chefer. Förbundet erbjuder även personlig rådgivning där dess medlemmar kan fråga om ämnen som berör bland annat lönenivåer och konflikter – alla yrkesrelaterade frågor besvaras. Den personliga rådgivningen kan dessutom enkelt beställas via förbundets webbsida. Som en extra trygghet för de chefer som anställer medarbetare erbjuds bland annat granskning av anställningsavtal samt övriga yrkesrelaterade avtal. Många anställningsavtal skrivs på engelska, vilket i sig inte beskrivs som negativt. Det som dock kan vara svårt att tänka på och ha vetskap om är de fackliga, engelska, juridiska termer som används. Här kan den fackliga avtalsgranskningen komma väl till pass och verkligen göra praktisk nytta.

Som medlem ges du även tillgång till chefslönestatisik vilket baserat på uppgifter från över 30 000 medlemmar. Tack vare denna statistik kan du enkelt få reda på om din lön är rimlig med tanke på de ansvarsområden du har. I det totala tjänsteerbjudandet ingår även juridiskt stöd vid förhandlingar, helt utan extra kostnad. förhandlingsrådgivarna kan nås via både telefon och via ett smidigt mailformulär. Via videotjänsten Ledarna-Play finns både filmer och podcasts att tillgå som beskrivs hjälpa förbundets medlemmar i dess yrkesutövande. Sammantaget är stödet till dess medlemmar enormt, vi skulle i denna kategori ge mer än “bara” 5 av 5 om det så gick – väldigt starkt erbjudande inom denna kategori.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Cheflönesök

 • Ledarna play

 • Granskning av CV och personliga brev

Tillgänglighet och bredd

Förbundet kan kontaktas dygnet runt tack vare ett mailformulär. Ledarna nås även givetvis via telefon via ett gratisnummer. Medlemsservicen har generösa öppettider samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Dedikerad hjälp finns att tillgå för ordinarie medlemmar, chefer intresserade av medlemskap samt arbetsgivare och företrädare. De medlemmar som önskar skicka in avtal för granskning kan även göra så via ett smidigt formulär. Förbundets centrala tillgänglighet är enorm – vilket bör betraktas som väldigt positivt. Tack vare att många regionala branschföreningar finns att tillgå är även den lokala tillgängligheten stor. Ledarna bör även räknas som brett då yrkesarbetande, egenföretagare, studenter och pensionärer inkluderas.

 • Egenföretagare inkluderas

 • Chefer inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Heltäckande medlemsservice med bra öppettider

 • Väldigt god lokal och central närvaro

Ledarna
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutbetyg och motivering

Ledarnas kombinerade a-kasse- och inkomstförsäkringserbjudande bör ses som extremt generöst och väl genomtänkt för att passa medlemsbasen. De försäkringar och medlemsförmåner som erbjuds är även de mycket generöst utformade. Vi gillar speciellt att de försäkringar som ingår i medlemskapet automatiskt sägs upp om medlemmarna inte aktivt efterfrågar att vara fortsatt skyddade. De bo- och medlemslån som erbjuds är även de väldigt förmånligt utformade. Stödet i yrkeslivet är mycket bra och väl anpassat för att passa dess målgrupp - chefer. Förbundet är även lätta att nå både lokalt och centralt. Vi anser att det tjänsteerbjudande som medges medlemsbasen är så pass priseffektivt och väl nischat att denna aktör särskilt rekommenderas av oss.

4.7