/Lärarnas riksförbund
Lärarnas riksförbund 2017-09-29T11:20:28+00:00

Medlemsantal: 90 000+
Kostnad för medlemskap: 90-300 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

Lärarnas Riksförbund,
Box 3529
103 69 Stockholm
 lr@lr.se
08-613 27 00
 Facebook
 https://www.lr.se/

Lärarnas riksförbund

Lärarnas riksförbund, eller LR, har som mål att förbättra bland annat lärares löne- och arbetsvillkor. LR vill att staten ska styra de resurser som finns tillhanda dit de behövs. Det vill säga för att förbättra skolväsendet för både elever och lärare. Alla elever ska ges möjligheter att klara av sin skolgång, oavsett köns- eller kulturell tillhörighet. De stödplatser som erbjuds ska sättas in tidigt för att inga elever ska lämnas utanför. Arbetet vad gäller stödplatser ska, om LR får som de vill, börja redan tidigt på lågstadiet. Vid skrivtillfället erbjuds extra pedagogisk hjälp alldeles för sent – vilket är något både lärare och elever förlorar på. En annan viktig ståndpunkt är att lärarna ska få tid att göra det de är anställda för – det vill säga lära ut sina färdigheter. Den arbetsbelastning lärare har idag beskrivs som för stor, lärare bör enligt LR få ägna sig åt sitt kärnuppdrag – att lära ut. Ett förslag som LR driver är att mer administrativ personal ska få ta vid för att avlasta stressade lärare.

Förutom att bevaka lärarnas intressen politiskt värnar även LR om lärares yrkesmässiga rättigheter. Den lön som betalas ut till lärare ska vara rättvis och återspegla den utbildningsnivå som läraren innehar. Lönekurvan ska även vara stadigt uppåtgående. Förbundet hjälper dig som lärare vid tvistemål både vad gäller arbetsmiljö och löneförhandlingar. Då LR tillhör SACO får du tillgång till SACO:s lönesök där du enkelt kan jämföra snittlöner inom läraryrken och använda informationen som ett extra förhandlingsövertag vid kommande löneförhandlingar. För att få mer information om detta fack – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Förmånskort med hundratals rabatterbjudanden medges

 • Den inkomstförsäkring som erbjuds går ej att uppgradera för att gälla 300 dagar

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Lärarnas riksförbund är en del av SACO och dess medlemmar rekommenderas därför att gå med i akademikernas a-kassa, AEA. Den avgift som tas ut av a-kasseförbundet är relativt låg och i motsvarar för närvarande 100 kronor per månad. Vilket innebär att AEA är en av marknadens mest förmånligt prissatta fackförbund, och en av få som även tillåter medlemskap åt egenföretagare.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Lärarnas riksförbund erbjuder dess medlemmar en inkomstförsäkring som skyddar månadslöner upp till 60 000 kronor och betalar ut ersättning i upp till 200 dagar om du som medlem skulle bli ofrivilligt arbetslös. För att kunna ta del av försäkringen krävs att du ska ha varit medlem i både fackförbundet samt det tillhörande a-kasseförbundet. AEA, i minst 12 månader utan avbrott. Somliga fackförbund väljer att erbjuda tilläggsförsäkringar som kompletterar den inkomstförsäkringen som ingår i basutbudet. Förbundet har tyvärr inga sådana erbjudanden i skrivande stund, vilket bör ses som en liten brist.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Tack vare att förbundet har en stor medlemsbas har de lyckats förhandla fram förmånligt prissatta försäkringar till dess medlemmar. Förbundets försäkringserbjudande är ett av de bästa i fackföreningsbranschen. Detta då väldigt många tilläggsförsäkringar finns att tillgå till resonabla avgifter.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Samtalsstöd (tillägg)

Medlemsförmåner

Medlemmar i Lärarnas riksförbund har tack vare sitt medlemskap rätt till en lång rad förmåner. Bland annat kan förmånliga medlems- och bolån tecknas via samarbetande banker. Dessa lån är extra förmånliga vad gäller bland annat allmänna villkor och räntesatser då de har förhandlats fram av förbundet själva.

Medlemskortet “Internationella lärarkortet” erbjuds även till samtliga medlemmar. Detta kort innebär att dess innehavare kan ta del av kraftigt rabatterade resor samt identifiera sig som lärare på ett enkelt sätt. Kortet ger även rätt till studieförmåner, antalet erbjudanden du kan ta del av tack vare kortet är nästan oändligt. Hundratals bra erbjudanden finns att tillgå. Tyvärr är kortet avgiftsbelagt och kostar för närvarande 90 kronor per månad, men om du använder dig av många av rabatterna sparar du snabbt in den årliga avgiften på ca. 1000 kronor. Som medlem har du även rätt till att delta på seminarier och utbildningar som anordnas av förbundet. En rad stipendier delas även ut, bland annat till den eller de som skriver en extra välformulerad C- eller D-uppsats på lärarprogrammet. Första pris är 10 000 kronor och för att kunna delta behöver du vara antingen studerandemedlem eller yrkesverksam medlem. Medlemstidningen “Skolvärlden” utkommer 10 gånger per år i fysisk form och finns även att tillgå digitalt genom att du surfar in på Skolvarlden.se. Tidningen granskar fackliga intresseområden samt skolan och dess aktörer.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Medlemskort med hundratals erbjudanden

 • Medlemstidningen ”Skolvärlden”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet stödjer dess medlemmar på många olika sätt. Bland annat erbjuds CV-, personligt brev-, och Linkedin-granskning. Förbundet kan även hjälpa till med intervjuträning och du erbjuds intervjuträna tillsammans med ett erfaret proffs inom området. Förbundet hjälper även till med individuell vägledning och personlig utveckling för de som önskar. Detta genom att du erbjuds prata med en karriärcoach som tillsammans med dig upprättar en personlig utvecklingsplan. Lärarnas riksförbund hjälper även dess medlemmar planera inför framtida lönesamtal för att enklare kunna lyckas bättre på dessa. De fyra ovan nämnda tjänsterna kostar vid skrivande stund 2400 kronor att genomföra tack vare förbundets rabatt (ordinarie pris är 4500 kr). Du har dock rätt till att delta på en av dessa insatser utan extra kostnad.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Cv-granskning och granskning av personliga brev

Tillgänglighet och bredd

Förbundet kan enkelt kontaktas via ett mailformulär som är både logiskt och snyggt designat. Medlemsservicen har öppet under kontorstid alla helgfria arbetsdagar. Du ombeds dock i första hand kontakta ditt lokala fackombud på din arbetsplats innan du kontaktar det centrala förbundet. Medlemsjouren (öppet 8–17) svarar på frågor som rör din yrkesroll såsom bland annat löner och rätt till semester med mera. Medlemsenheten (öppet 9–15) svarar på frågor som rör förbundet som exempelvis medlemsavgifter och eventuella förändringar i medlemskapet. Förbundet bör räknas som brett då yrkesverksamma, pensionärer och studenter inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God lokal och central närvaro

Lärarnas riksförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Lärarnas riksförbund levde upp till många av de höga förväntningar vi hade på förbundet. Vi gillade dock inte att inkomstförsäkringen inte gick att uppgradera för att gälla i 300 dagar (idag, maximalt 200). Medlemskortet var lite väl högt prissatt i våra ögon (ca. 1 000 kr/år), ett enklare alternativ borde finnas för att identifiera sig som lärare. Mycket var dock även positivt. Vi gillar att den inkomstförsäkring som erbjuds är kostnadsfri och att medlemskortet erbjöd rabatter som är väldigt förmånliga. Försäkringserbjudandet var även det bra utformat och förbundet är lätt att nå både lokalt och centralt.

4.2