/Lärarförbundet
Lärarförbundet 2017-09-29T11:12:03+00:00

lärarforbundet

Medlemsantal: 230 000+
Kostnad för medlemskap: 50-325 kr/mån
A-kassa: Lärarnas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

Lärarförbundet
Box 12 229
Segelbåtsvägen 15
102 26 Stockholm
 Via mailformulär
0770-33 03 03
 Facebook
 https://www.lararforbundet.se/

Lärarförbundet

Lärarförbundet strider för dina yrkesmässiga rättigheter som lärare. Viktiga frågor som drivs är bland annat att arbetsbördan på lärare ska minska. Lärare ska få vara lärare – inte administratörer. En annan viktig fråga beskrivs vara att höja de nu alltför låga lärarlönerna. För att även i framtiden hitta kompetenta lärare behöver lönen höjas rejält. Just den väntade lärarbrist som beskrivs komma i framtiden är även det en viktig fråga. Lärarförbundet påverkar i många led för att ovanstående frågor ska komma upp i rampljuset, både lokalt och centralt. Som lärarstudent blir du medlem i Lärarförbundet utan kostnad under de år du studerar.

Ett medlemskap i lärarförbundet ger förmånliga försäkringar, kollektivavtal samt juridiskt stöd vid konflikter. Som medlem ges du även chansen att delta på kurser som anordnas av förbundet. Som medlem har du rätt att välja fritt att delta på någon eller några av de kompetensutvecklingstillfällen som erbjuds tack vare medlemskapet. För att din lön ska bli så rättvis som möjligt erbjuds även en lättanvänd lönejämförelsetjänst där du kan mäta om din löneutveckling är skälig eller ej. Om lönen skulle vara för låg – hör då av dig till någon av fackets många representanter. Lärarförbundet driver även ett gediget miljöarbete för att alla lärare ska kunna trivas på sina respektive arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och alla alarmerande iakttagelser skall rapporteras. Som en extra hjälpande hand finns alltid de skyddsombud som utsetts tillgängliga för att all arbetsmiljörelaterad problematik ska kunna anmälas.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder pensionsrådgivning

 • Flertalet försäkringar ingår i medlemskapsavgiften

 • Inkomstförsäkringen går ej förlänga för att gälla 300 dagar

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Som medlem i lärarförbundet har du rätt att bli medlem i a-kasseförbundet “Lärarnas a-kassa”. Medlemskapsavgiften är vid skrivande stund 110 kronor per månad. Smidiga e-tjänster finns att tillgå på a-kasseförbundets webbsida som bland annat en välbyggd, digital tjänst för att medges betala medlemsavgiften via autogiro.

 • Lärarnas a-kassa

 • Medlemsavgift: 110 kronor

   

Inkomstförsäkring

Som medlem i lärarförbundet ingår en relativt förmånlig inkomstförsäkring, helt utan extra kostnad. Inkomstförsäkringen skyddar medlemmarnas inkomster om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa. Den försäkring som ingår i medlemskapet skyddar inkomster upp till 60 000 kronor i upp till 200 dagar. Denna inkomstförsäkring bör räknas som något starkare än många andra inkomstförsäkringar som ingår i övriga förbunds kostnadsfria tjänsteutbud. Dock finns tyvärr inga typer av merförsäkringar att tillgå vad gäller inkomstförsäkringens omfattning. Vi hade gärna sett att en tilläggstjänst medgavs som skyddade dess medlemmar i upp till 300 dagar – dock är den försäkring som ingår väldigt stark i sitt grundutförande.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder både grundförsäkringar som ingår i medlemskapet samt möjligheten att teckna så kallade tilläggsförsäkringar som i sin tur medger än bättre skydd. I det kostnadsfria grundutbudet ingår olycksfallsförsäkring, livförsäkring och en hemförsäkring. Som studerandemedlem har du även rätt till en kostnadsfri studerandeförsäkring. Som student kan du även ta del av ett extra förmånligt tilläggspaket benämnt “ungdomspaketet” där bland annat en kraftigt rabatterad hemförsäkring erbjuds. Förbundet erbjuder även en rad förmånliga försäkringar åt dess pensionärsmedlemmar. Det totala försäkringserbjudandet bör ses som relativt starkt då många försäkringstyper ingår utan extra kostnad.

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Studerandeförsäkring (ingår)

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

En av de bästa medlemsförmånerna som inte är yrkesrelaterade är de väl utformade medlems- och bolån som erbjuds tillsammans med samarbetande banker. Lånen kan tas till väldigt bra räntekostnader då villkoren till dessa lån förhandlats fram av förbundet själva samt centralförbundet TCO. Förbundet erbjuder även dess medlemmar ett förmånligt pensionssparande tillsammans med samma banker. Kraftigt rabatterade hotellnätter, rabatt på boende i Toscana, Italien, samt fjällsemestrar till förmånliga priser erbjuds även samtliga medlemmar. Som medlem har du även rätt till hela två medlemstidningar benämnda “Lärarnas tidning” och “Pedagogiska magasinet”.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatt på böcker

 • Rabatterade hotellnätter

 • Medlemstidningarna ”Lärarnas Tidning” och ”Mål och medel”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt prissatt boende i Italien

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Lärarförbundet erbjuder ett väldigt bra yrkesmässigt stöd åt samtliga medlemmar. Många utbildningar erbjuds helt kostnadsfritt som till exempel kursen “Ny lärare” där nykomlingar i branschen får råd och stöd. Samtliga medlemmar har även rätt till juridiskt stöd om de exempelvis skulle hamna i tvist med sin arbetsgivare. Förbundet har även tagit fram smidiga digitala verktyg såsom “Min arbetstid” som i sin tur hjälper lärare kontrollera att de inte arbetar för många timmar per vecka. Lärarförbundet erbjuder även en lönejämförelsetjänst där dess medlemmar snabbt kan få reda på vad deras respektive löner bör ligga på för nivå. Personlig rådgivning ges genom applikationen “Min kollega” där förbundets medlemmar kan ställa alla tänkbara yrkesrelaterade frågor till förbundets experter.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Applikationen ”min arbetstid”

Tillgänglighet och bredd

Det bör beskrivas som väldigt enkelt att ta kontakt med förbundet då dess medlemsservice finns tillgänglig alla helgfria arbetsdagar under kontorstid. Medlemsservicen nås enklast via ett smidigt mailformulär som finns att tillgå på förbundets webbsida. Samma service kan givetvis även nås via telefon. Det finns även många lokala sektioner att tillgå, oftast verkar en lokal sektion i varje kommun. Tillgängligheten både lokalt och centralt bör därför räknas som mycket god. Förbundet bör även ses som brett då både yrkesarbetande, studenter och pensionärer inkluderas.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas  (rabatterat medlemskap)

   

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Lärarförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Våra förväntningar var väldigt höga på detta fackförbund innan vi valde att recensera dess medlemserbjudanden. Förbundet övertygar i väldigt många aspekter. Vi gillar särskilt det utökade stödet som medges nyutexaminerade lärare. A-kassan och den inkomstförsäkring som erbjöds var väldigt förmånligt utformade. Vi saknade dock en tilläggstjänst till den inkomstförsäkring som ingick i medlemskapsavgiften. Många trevliga medlemsförmåner ingick i medlemskapet och det försäkringsutbud som medgavs var väldigt väl utformat. Det yrkesmässiga stödet var väldigt omfattande och tillgängligheten till förbundets representanter var även den väldigt god. Sammantaget önskar vi ge detta förbund ett väldigt gott omdöme.

4.2