/Kyrkans akademikerförbund
Kyrkans akademikerförbund 2017-09-29T11:07:25+00:00

Kyrka

Medlemsantal: 5 000+
Kostnad för medlemskap: 100 – 325 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student, pensionär

Kontaktinformation

Kyrkans Akademikerförbund
Mariedalsvägen 4
104 25 Stockholm
kansli@kyrka.se
08-4418560
 Facebook
  www.kyrka.se

Kyrkans akademikerförbund

Kyrkans akademikerförbund representerar alla som har akademisk examen och som arbetar inom Svenska kyrkan. Exempel på yrken som inkluderas är ekonom, kyrkokamrer, klockare, administrativa handledare, kanslichef, kyrkoherde, pedagog, diakon och präst.

Som medlem får du bland annat stöd inför eventuella lönesamtal, tidsaktuell lönestatistik för ditt yrke samt kollektivavtal som återspeglar dina yrkesintressen. Som medlem får du även utan extra kostnad en väl utformad inkomstförsäkring. Du erbjuds även generösa medlemslån och bolån till extra bra ränta. Tilläggsförsäkringar kan även tecknas till extra förmånliga priser tack vare förbundets samlade förhandlingsstyrka. Medlemstidningen “Kyrkfack” skickas även ut till alla betalande medlemmar.

Kyrkans akademikerförbund samarbetar för närvarande med Akademikernas A-kassa, AEA. De föreslår därför att du blir medlem i denna A-kassa som ett komplement till medlemskapet i fackförbundet. Förutom för att stå upp för dina yrkesmässiga rättigheter står även facket upp för allas lika värde. Detta genom att ta ett tydligt ställningstagande mot bland annat diskriminering, rasism och övrig orättvis behandling.

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Väl utformad inkomstförsäkring

 • Kompetent lönesöktjänst

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Kyrkans akademikerförbund, eller Kyrka, bedriver ingen egen a-kasseverksamhet utan rådgiver dess medlemmar att teckna avtal med Akademikernas a-kassa, AEA, i sin tur driven av centralorganisationen SACO. Medlemskapet kostar för närvarande endast 100 kronor – vilket bör ses som väldigt förmånligt.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder dess medlemmar en inkomstförsäkring som ingår i den medlemsavgift du betalar till förbundet. Du behöver dock både ha varit medlem i Akademikernas a-kassa samt Kyrka i oavbruten följd i minst 12 månader för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. Du behöver utöver detta även ha arbetat minst 80 timmar per månad under den 12 månader långa kvalifikationsperioden.

Inkomstförsäkringen har inget lönetak och försäkrar därmed väldigt höga inkomster – vilket är väldigt unikt. Utbetalningsperioden är dock begränsad till 200 dagar – vilket även det bör beräknas som generöst då inkomstförsäkringen ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Någon tilläggsförsäkring som förlänger utbetalningstiden till 300 dagar finns dock inte att tillgå – dock är baserbjudandet så generöst utformat att vi väljer att ge omdömet 5 av 5 i vilket fall.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster oavsett inkomst

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Den inkomstförsäkring som erbjuds är väldigt generöst utformad, nu tar vi reda på om resten av de erbjudna försäkringarna är lika förmånliga. Inga försäkringar ingår i medlemsavgiften. Dock ges dess medlemmar chansen att teckna förmånligt prissatta medlemsförsäkringar tillsammans med samarbetande försäkringsbolag. Dessa försäkringar är extra förmånligt prissatta då de förhandlats fram av Kyrka själva.

Som medlem kan en hemförsäkring tecknas tillsammans med samarbetspartnern Folksam. Denna hemförsäkring innehåller tre nivåer och beroende på vilken nivå man väljer lämnas olika typer av försäkringsskydd. Vid skrivande stund finns nivåerna hem, mellan och stor. Exempel på försäkringar som ingår i den mycket omfattande hemförsäkringen är bland annat krisskydd, rättsskydd, ansvarsskydd, reseskydd, flyttskydd, skydd mot ID-kapning och skydd mot kontantförlust. De tidigare nämna försäkringarna är bara ett axplock av det totala försäkringserbjudandet. Det försäkringserbjudande som medges är relativt starkt, dock saknas flertalet försäkringar som förväntas erbjudas av ett förbund i denna storleken.

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring

 • Sjukförsäkring
 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring
 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring
 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

 • Flyttskydd (tillägg)

 • Skydd mot ID-kapning (tillägg)

 • Reseskydd (tillägg)

 • Krisskydd (tillägg)

 • Överfallsskydd (tillägg)

Medlemsförmåner

Fackförbundet erbjuder dess medlemmar att ta del av en stor mängd förmåner. Två av dessa består av att samtliga medlemmar medges ta medlems- och bolån till förmånliga räntevillkor. Detta då Kyrka själva har förhandlat fram villkoren till dessa tillsammans med samarbetande banker. Förutom ovanstående förmåner ges även generösa rabatter på externa kurser och utbildningar tillsammans med samarbetspartnern Sensus studieförbund. De medlemmar som pensioneras får även ta del av många av de medlemsförmåner de yrkesverksamma har rätt till – vilket bör ses som generöst.

Som medlem får du även ta del av medlemstidningen “Kyrkfack” som regelbundet delas ut i fysisk upplaga till samtliga medlemmar. För de som önskar läsa tidningen digitalt finns den även att tillgå i PDF-format på förbundets webbsida. Tidningen belyser främst fackliga spörsmål men även också branschen i stort.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Medlemstidningen ”Kyrkfack”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade, externa kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

En av de viktigaste uppgifterna förbundet har är att värna om att det kollektivavtal som förhandlas fram är väl utformat. Kyrka förhandlar automatiskt fram nya och ofta förbättrade arbetsvillkor tack vare detta avtal. Det senaste kollektivavtalet finns publicerat på förbundets webbsida för nedladdning via PDF-format. Om du som yrkesverksam skulle hamna i en arbetsrelaterad konflikt understödjer förbundet dig med juridiska råd- och stödinsatser. Som medlem har du även rätt till råd, stöd och tips innan du utför löneförhandlingar med din arbetsgivare.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli kan kontaktas via både e-mail och telefon. Kansliet har telefontid mellan 9 till 12 alla helgfria vardagar, det går även bra att maila den representant du önskar få tag på. Kyrkas förbund är uppdelade i 14 så kallade kretsar vilket innebär att den lokala närvaron kan hållas mycket god. Alla av de 14 kretsarna har en ordförande (som listas på hemsidan) som kan nås via både e-mail och telefon. Kyrka bör betraktas som ett brett förbund då yrkesverksamma, studerande, pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa erbjuds medlemskap.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • Lokala representanter kan enkelt kontaktas

Kyrkans akademikerförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutbetyg och motivering

Förbundet imponerar med en väldigt bra inkomstförsäkring som dessutom ingår i medlemsavgiften. De övriga försäkringserbjudandena samt medlemsförmånerna bör även de betraktas som förmånliga. Stödet som dess medlemmar får i arbetslivet är även det stort. Vi gillar speciellt att yrkesmässigt, juridiskt stöd erbjuds alla medlemmar. I synnerhet lokalt är tillgängligheten till fackliga representanter god och vi ser det även som positivt att många medlemstyper medges medlemskap i förbundet. Det bör även ses som generöst att de medlemmar som inte är yrkesverksamma får tillgång till rabatterade medlemskapsavgifter. Sammanfattningsvis anser vi att förbundet Kyrka är välskött och tjänsteerbjudandet väl anpassat för att passa medlemskåren.

4.2