/Jusek
Jusek 2017-09-29T10:39:16+00:00

jusek

Medlemsantal: 80 000+
Kostnad för medlemskap: 98 – 341 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, student och egenföretagare

Kontaktinformation

Jusek
Nybrogatan 30
114 39 Stockholm
 Via kontaktformulär
08-6652900
 Facebook
 www.jusek.se

Jusek

Jusek är ett akademikerförbund ämnat för bland annat jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Förbundet beskriver sig stärka medlemmarnas konkurrenskraft under hela deras karriär. Förbundet stöttar varje medlem på ett unikt sätt genom att erbjuda en väl fungerande medlemsservice. Medlemsrådgivningen är öppen via telefon alla helgfria vardagar. Du kan även nå medlemsservice via webbformulär. Medlemsrådgivningen svarar kontinuerligt på frågor som rör bland annat arbetsvillkor, lönenivåer och kollektivavtal. Tack vare detta beskriver de sig som experter inom området som vet vad du har för rättigheter och alltid kan hjälpa dig med råd och stöd.

Förbundet hjälper även dig som nyutexaminerad medlem att få rätt lön. Detta bland annat tack vare en lista med rekommenderade ingångslöner för just ditt yrke. Du kan söka medlemskap hos förbundet både som student och yrkesverksam. Studentmedlemskap har även en kraftigt reducerad medlemsavgift. Karriärtjänster såsom Linkedin-granskningar samt nätverksträffar erbjuds samtliga yrkesverksamma medlemmar. Du får även en inkomstförsäkring utan extra kostnad som yrkesverksam medlem. För att få mer information om detta fackförbund – klicka då på den länk som finns att tillgå på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Mentorsprogram

 • Lång kvalifikationstid vad gäller den inkomstförsäkring som erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Jusek bedriver vid skrivande stund ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisa dess medlemmar till akademikernas arbetslöshetskassa, AEA. Avgiften som tas ut för ett medlemskap i denna a-kassa är 100 kronor månatligen – vilket bör betraktas som prisvärt jämfört med många andra a-kasseförbund.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Jusek erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. En basförsäkring med bra villkor samt en tilläggsförsäkring med än bättre villkor. Basförsäkringen ingår i medlemskapsavgiften och försäkrar inkomster upp till 80 000 kronor och har en ersättningstid på 120 dagar. Om tilläggsförsäkringen tecknas förlängs antalet ersättningsdagar till totalt 300. Avgiften för tilläggsförsäkringen är inkomstbaserad och motsvarar 35 till 218 kronor per månad beroende på din månadsinkomst.

För att ha rätt till någon av de två inkomstförsäkringarna krävs ett medlemskap i både akademikernas a-kassa samt i Jusek. Du måste även ha varit medlem i dessa två organisationer i minst 12 månader för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. Om du varit medlem i ett likvärdigt förbund som i sin tur även de erbjudit inkomstförsäkring kan du dock tillgodoräkna dig den tiden.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 18 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förutom inkomstförsäkringen erbjuds även en stor mängd övriga försäkringar. Försäkringserbjudandet består av en så kallad gruppförsäkring där förbundet förhandlat fram extra bra villkor med samarbetande försäkringsbolag tack vare en stark medlemsbas. De försäkringspremier som erbjuds är därför extra förmånlig prissatta.

Inga typer av försäkringar ingår i medlemsavgiften. Dock finns det en ofantlig mängd av tilläggsförsäkringar att tillgå. Barnförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring samt hemförsäkring är ett mindre axplock av de många tilläggsförsäkringar som finns att tillgå. Något relativt unikt är att även egenföretagare erbjuds teckna medlemsförsäkringar – det gillar vi speciellt mycket. Vi anser att det försäkringserbjudande förbundet medger är väldigt heltäckande och vi väljer därför att ge omdömet 5 av totalt 5 i denna kategori.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring, anställd (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Kameraförsäkring

 • Tjänstereseförsäkring

 • Samtalsstöd (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i Jusek har du även rätt att ta del av en lång rad medlemsförmåner och rabatter. Kostnadsfria kurser och seminarier hålls på regelbunden basis och är öppna för samtliga medlemmar. Du får även ta del av tjänsten “SACO-lönesök” som medger relevant och aktuell lönestatistik inom din bransch. Tack vare relevant lönestatistik kan det bli enklare att förhandla upp sin lön gentemot arbetsgivaren. Egna företagare kan även ta del av lönesöks-funktionaliteten och kontrollera om de löner som betalas ut är rimliga.

Samtliga medlemmar får även ta del av medlemstidningen “Karriär”, tidningen delas ut nio gånger per år och innehåller bland annat facklig information varvat med relevant information om arbetsmarknaden i din bransch. Samtliga medlemmar har även rätt att ta del av rabatterade prenumerationserbjudanden beträffande branschtidningar. Vid skrivande stund erbjuds även förmånliga rabatter på böcker via en extern samarbetspartner. Billiga elavtal samt rabatterade, externa utbildningar erbjuds även till samtliga medlemmar.

Två av de viktigaste och mest förmånliga erbjudandena anser vi vara möjligheten att teckna medlems- och bolån tillsammans med samarbetande banker. Villkoren för lånen är extra förmånliga då förbundet själva har förhandlat fram dessa. Vi anser att förbundet erbjuder väldigt bra medlemsförmåner till dess många medlemmar och väljer därför att ge ett väldigt gott omdöme inom denna kategori.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade böcker

 • Medlemstidningen ”Karriär”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Rabatterade, externa utbildningar

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet ger ett väldigt omfattande yrkesmässigt stöd genom de många tjänster som finns att tillgå. Yrkesverksamma kan bland annat ta del av en omfattande och väl utformad karriärtjänst som omfattar bland annat mentorsprogram och karriärplanering. Representanter granskar även gärna de yrkesverksamma medlemmarnas Linkedin-profiler för att senare komma med relevanta förbättringsförslag.

Ett omfattande rättsskydd finns även att tillgå som hjälper medlemmar om de hamnar i juridiska tvister av olika slag. Även studentmedlemmar omfattas av många av de tjänster som erbjuds de yrkesverksamma medlemmarna. Bland annat erbjuds studenter CV-granskning samt granskning av personliga brev via en extern samarbetspartner. Studenter medges även hjälp med att söka sommarjobb samt hävda sina rättigheter på den nya arbetsplatsen. Även egenföretagare avhjälps med bland annat affärsjuridiska, yrkesrelaterade stödinsatser via en extern samarbetspartner.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Granskning av CVn och personliga brev

 • Affärsjuridiskt stöd till egenföretagare

 • Mentorsprogram

Tillgänglighet och bredd

Förbundet erbjuder dess många medlemmar att kontakt via bland annat ett mailformulär samt via telefon. Kontakten med representanterna sker i logiskt uppdelade avdelningar såsom medlemsservice, medlemsrådgivning och försäkringar. Medlemsrådgivningen som i sin tur svarar på frågor beträffande bland annat lön och kollektivavtal håller öppet samtliga helgfria vardagar på kontorstid. Medlemsservicen har likvärdiga öppettider och svarar på mer fackligt relaterade frågor såsom medlemsavgifter och eventuella förändringar inom facket. Förbundet bör även betraktas som brett då yrkesverksamma, studenter, egenföretagare samt chefer erbjuds bli medlemmar i förbundet.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Chefer inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God lokal och central närvaro

 • Dedikerad kontakt gällande försäkringsupplysningar

Jusek
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Vi hade innan recensionen utfördes väldigt höga förväntningar på förbundet och dess tjänsteerbjudande. Dessa förväntningar infriades med råge. A-kassan var mycket rimligt prissatt och de inkomstförsäkringar som ingick och kunde köpas till var även de väl utformade. De försäkringserbjudanden och medlemsförmåner som erbjuds var även de väldigt förmånliga. Vi gillar speciellt att även egenföretagare inkluderas i försäkringserbjudandet. Det yrkesmässiga stödet bör även det räknas som väldigt väl utformat. Tillgängligheten till förbundets representanter är även den god då en väl fungerande medlemsservice erbjuds. Sammanfattningsvis vill vi påstå att Jusek är ett synnerligen välskött förbund och väljer därför att ge förbundet ett väldigt gott omdöme.

4.5