/Journalistförbundet
Journalistförbundet 2017-09-29T10:32:53+00:00

journalistförbundet

Medlemsantal: 17 000+
Kostnad för medlemskap: 60-355 kr/mån
A-kassa: Journalisternas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, egenföretagare, pensionär och student

Kontaktinformation

Vasagatan 50, Stockholm
kansliet@sjf.se
08 – 613 75 00
 Facebook
 https://www.sjf.se/

Journalistförbundet

Du som är anställd journalist eller frilansande med huvudsakligt journalistiska arbetsuppgifter kan bli medlem i denna fackförening. Som medlem får du avnjuta många fördelar såsom bland annat rättshjälp, förhandlingshjälp och allmänt råd och stöd i frågor som berör dig som journalist. Förbundet har regelbundna sammankomster där frågor som rör yrkesgruppen diskuteras. En viktig facklig fråga är det kollektivavtal som arbetats fram vid fackliga förhandlingar. Tack vare att förbundet finns förhandlas bra avtal fram regelbundet tack vare de förhandlare som utsetts. Om du även är medlem i A-kassan kan du komplettera din lön genom att teckna en inkomstförsäkring. Det finns även andra viktiga förmåner att dra nytta av som medlem i detta förbund. Du erbjuds även teckna förmånliga försäkringar som till exempel hem- och olycksfallsförsäkringar till förmånliga priser. Olycksfallsförsäkringen ingår vid skrivande stund i medlemsavgiften, dock kan många andra intressanta tilläggsförsäkringar tecknas som till exempel är utformade specifikt för dig som frilansar.

Som medlem kan du även ta förmånliga medlems- och bolån till fördelaktig ränta. Du erbjuds även bo på utvalda semesterorter till förmånliga priser då förbundet har ett avtal gentemot TCO. Du kan även bli medlem som student, det vill säga blivande journalist. Detta då till ett extra rabatterat pris. Studentförmåner erbjuds även såsom stöd och hjälp att hitta en bra praktikplats, ett studentpresskort samt råd och stöd under studietiden.

För att förbundet ska kunna påverka än mer bör du som praktiserande eller blivande journalist ansluta dig till detta förbund. Du som medlem har då en större chans att påverka din situation och du kan alltid känna att vad som än händer har du ett starkt fackförbund som tillsammans med dig kan föra din talan gentemot bland annat arbetsgivare.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga bolån och medlemslån

 • Kompetent lönesöktjänst

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Något hög a-kasseavgift

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Journalistförbundet bedriver egen a-kasseverksamhet. De erbjuder dess medlemmar att gå med i deras egna a-kasseförbund benämnt “Journalisternas arbetslöshetskassa”. Vid skrivande stund kostar ett medlemskap 135 kronor, vilket bör betraktas som en relativt hög kostnad sett till likvärdiga fackförbunds a-kassemotsvarigheter. Du måste ha varit medlem i minst 12 månader för att få tillgång till ersättning från a-kassan. Avgiften kan betalas både via autogiro, e-faktura eller en vanlig pappersavi.

 • Journalisternas a-kassa

 • Medlemsavgift: 135 kronor

Inkomstförsäkring

Den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder kan delas upp i två delar. En gratis, lite enklare, basförsäkring ingår i medlemsavgiften och den mest fördelaktiga inkomstförsäkringen kan tecknas mot en smärre tilläggsavgift. Basförsäkringen täcker månadsinkomster upp till 60 000 kronor och betalar ut ersättning i upp till 120 dagar. Om en tilläggsförsäkring tecknas utökas antalet ersättningsdagar till totalt 220 dagar. Inkomsten du får från ovanstående försäkringar är ej skattepliktig och inte heller avdragsgill i deklarationen. För att kunna ta del av inkomstförsäkringarna behöver du ha varit medlem i förbundet och dess a-kasseförbund i över 12 månader. Om du enbart väljer att vara med i a-kassan och inte i fackförbundet har du ej rätt till någon form av inkomstförsäkring och den extra trygghet dessa försäkringar medger.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 60 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 220 dagar

 • 65 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Journalistförbundet ger dess medlemmar rätten att teckna förmånliga försäkringsavtal tillsammans med samarbetande försäkringsbolag. Förbundet erbjuder så kallade gruppförsäkringar som innebär att försäkringarnas villkor har förhandlats fram av förbundet själva. Detta är anledningen till att många av de försäkringar som finns att tillgå är väldigt förmånligt prissatta.

Utöver inkomstförsäkringen ingår även en olycksfallsförsäkring utan extra kostnad. Utöver de försäkringar som ingår i medlemskapet erbjuds även en lång rad extraförsäkringar. Livförsäkring, sjukförsäkring, diagnosförsäkring, hemförsäkring, pensionsförsäkring, barnförsäkring och företagsförsäkring motsvarar ett mindre axplock av det totala tilläggsförsäkrings-erbjudandet. Vi anser att förbundet erbjuder en bra mix av både försäkringar som medges gratis samt tilläggsförsäkringar. Vi är speciellt imponerade över det enorma utbudet av tilläggsförsäkringar och kan inget annat göra än att lämna ett väldigt gott omdöme inom denna kategori.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (tillägg)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring (tillägg)

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Kameraförsäkring (tillägg)

 • Tjänstereseförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i Journalistförbundet har du rätt att ta del av flertalet handplockade rabatter och erbjudanden. Medlemmar har bland annat rätt att boka bord, mat och dryck på Pressklubben som är belagt i centrala Stockholm. Väl där har du 20 procents rabatt på både mat och dryck mot uppvisande av presskortet.

Som medlem har du även rätt att ta förmånliga bo- och medlemslån tillsammans med samarbetande banker. Dessa lån är extra förmånligt utformade då de förhandlats fram av förbundet själva. Journalistförbundets medlemmar ges även rätten att teckna extra förmånliga elavtal. Förutom detta erbjuds även rabatterade semesterboenden på Italiens västkust. Journalistförbundet delar även ut stipendier för bland annat utbildningar och kompetensutveckling. Dessa stipendier kan sökas via förbundets webbsida. En digital medlemstidning benämnd “Journalisten” finns även att tillgå på internet.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Stipendier

 • Medlemstidningen ”Journalisten”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Ät och drick billigare på Pressklubben

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder dess medlemmar i första hand chansen att påverka för att kunna förbättra arbetsvillkoren inom branschen. Den fackliga aktören verkar även för bland annat yttrandefrihet, yrkesetik, källskydd och upphovsrätt – vilket är faktorer som bör ligga alla journalister varmt om hjärtat. Förbundet förhandlar och tecknar även kollektivavtal som bland annat ser till att journalister får rätt lön samt rätt till pension och semester mer mera. De erbjuder även ett bra skydd till frilansjournalister som i sin tur kan räknas som en relativt utsatt yrkesgrupp. Förbundet anser att det är viktigt att frilansarbetare håller ihop och inte låter sig utnyttjas av arbetsgivarna. De hjälper även chefer i mediebranschen med bland annat rådgivning.

Ett väldigt starkt kort är det juridiska stödet förbundet erbjuder dess många medlemmar. Det juridiska stödet kan bland annat innefatta tvister om lön, övertidsersättning och schemaändringar. Vi anser att förbundet ger dess medlemmar utomordentligt bra stöd i sin yrkesverksamhet och att stödinsatserna är väl anpassade för journalister och mediearbetare.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Journalistförbundet har utfört en lång rad åtgärder för att de ska vara nåbara för dess många medlemmar. En telefonväxel finns att tillgå som i sin tur kopplar dig till personen eller avdelningen du söker, förbundets representanter kan i regel nås under kontorstid. En förhandlingsjour finns även att tillgå alla vardagar mellan 10 och 12. Till dem kan du maila eller ringa för att ställa frågor som berör bland annat kollektivavtal, lagar och villkor för frilansjournalister. Ett dedikerat telefonnummer och en mailadress finns även att tillgå för att svara på eventuella försäkringsfrågor. Förbundet finns även representerat på både Facebook och Twitter. Förbundet bör även räknas som brett då yrkesverksamma, egenföretagare (frilansjournalister), studerande och pensionärer medges medlemskap.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Väl fungerande medlemsservice

 • God lokal och central närvaro

 • Dedikerad förhandlingsjour

Journalistförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kasseavgift som tas ut är rimlig och även inkomstförsäkringen är fördelaktigt prissatt. De försäkringserbjudanden som medges är generösa, likaså medlemsförmånerna. Förbundet ger dess medlemmar mycket bra stöd i arbetslivet och tjänsteerbjudandet är väl nischat mot målgruppen. Förbundet är tillgängligt på kontorstid och vi gillar att en dedikerad förhandlingsjour finns att tillgå. VI är även imponerade av det stöd som ges till frilansjournalister, utan ett fungerande och välmående fackförbund hade säkerligen denna yrkesgrupp haft svårt att hävda sig gentemot deras respektive arbetsgivare. Sammanfattningsvis anser vi att förbundet erbjuder många bra tjänster till dess medlemmar och väljer därför att ge ett gott omdöme.

4.3