/IF Metall
IF Metall 2017-09-29T19:09:32+00:00

ifmetall

Medlemsantal: 325 000+
Kostnad för medlemskap: 200-550 kr/mån
A-kassa: IF Metall a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och elev

Kontaktinformation

IF Metall
Olof Palmes gata 11
105 52 Stockholm
postbox.fk@ifmetall.se
08-7868000
 Facebook
  www.ifmetall.se

IF Metall

IF Metall beskriver sig som ett feministiskt fackförbund som vid skrivande stund har över 313 000 medlemmar. Som yrkesutövande inom stora delar av den svenska industrin, det vill säga plast-, läkemedel-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin med mera kan du bli medlem i detta förbund. Över 30 000 av medlemmarna är förtroendevalda, det vill säga fackligt aktiva på deras respektive arbetsplatser.

Fackföreningens kärna beskrivs som det kollektivavtal som förhandlas fram. Tack vare detta avtal ska ingen tvingas arbeta till sämre villkor än vad som avtalats fram. Som medlem kan du även ta del av en stor mängd försäkringar som ingår i ditt medlemskap. Om du önskar teckna ytterligare försäkringar kan du göra detta till en mindre månatlig kostnad. Vid skrivande stund är du även försäkrad via A-kassan automatiskt tack vare ditt medlemskap i detta fackförbund. Du har även rätt till ersättning vid eventuella strejker eller lockouter. Som medlem får du även ta del av ett medlemskort som i sin tur är fullspäckat med erbjudanden speciellt anpassade för förbundets medlemmar. Du får även chans att teckna medlemslån till bra räntesatser tillsammans med samarbetande banker. Förbundet hjälper dig även vid juridiska tvistemål gentemot exempelvis din arbetare eller försäkringskassan.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

IF Metall erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförmåner erbjuds

 • Strejk- och lockoutersättning

 • Medlemstidningen ”Dagens arbete”

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

IF metall, eller metallarbetarnas fackförbund, bedriver en a-kassa i egen regi. Medlemsavgiften i förbundets a-kassa är för närvarande 106 kronor, vilket bör betraktas som prisvärt jämfört med likvärdiga fackförbund. Du kan via Bank-ID enkelt anmäla medlemskap i både fackförbundet och a-kassan via IF-Metalls webbsida. Om du inte har de tekniska förutsättningar som krävs kan du anmäla dig till förbundets a-kassa genom att beställa en anmälningsblankett alternativt prata med din lokala förbundssektion.

 • Metallarbetarnas a-kassa

 • Medlemsavgift: 106 kronor

Inkomstförsäkring

Ingen form av inkomstförsäkring erbjuds av förbundet. Vilket bör ses som lite negativt då vi misstänker att många av dess medlemmar tjänar mer än a-kassans ersättningstak motsvarar. Vi blir tyvärr tvungna att lämna omdömet noll i denna kategori.

Medlemsförsäkringar

Även om inkomstförsäkringen (eller avsaknaden av denne) räknas som lite av en besvikelse imponerar förbundet i denna kategori genom att erbjuda både gratis försäkringar som ingår i medlemskapsavgiften samt tilläggsförsäkringar till förmånliga priser. De försäkringar som ingår utan extra kostnad är olycksfallsförsäkring (fritid), grupplivförsäkring samt barngrupplivförsäkring. Nya medlemmar erbjuds två typer av försäkringar som automatiskt tecknas när du blir medlem i IF Metall. Dessa består av en utökad olycksfallsförsäkring (fritid) samt sjuk och efterlevandeförsäkring för dig och din äkta hälft. Om du inte är gift bör du enligt oss fundera på om efterlevandeförsäkringen är värd den extraavgift som tas ut av det samarbetande försäkringsbolaget.

Som tilläggsförsäkring erbjuds hemförsäkring, olycksfallsförsäkring för din partner, sjuk- och efterlevandeförsäkring för din sambo samt en barnförsäkring. Seniormedlemmar, det vill säga individer i spannet mellan 60 och 70 år medges valet att teckna speciellt utformade sjukdoms- och olycksfallsförsäkringar. Det försäkringserbjudande IF Metall medger sina anställda är mycket gott, en liten besvikelse är dock att hemförsäkringsavgiften ej ingår i medlemskapet (försäkringen ingår dock i IF Metall Gruv), vilket den gör i många andra förbund kopplade till LO. Vi väljer trots det smärre tillkortakommandet att ge ett väldigt bra betyg inom denna kategori.

 • Barngruppförsäkring (ingår)

 • Gravidförsäkring

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, sambo (tillval)

 • Hemförsäkring (tillval) (ingår för IF Metall, Gruv)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillval)

Medlemsförmåner

IF Metall erbjuder en lång rad förmånliga erbjudanden till dess betalande medlemmar. Förutom de försäkringar som ingår och kan köpas till erbjuds även ersättning vid strejk och lockout om relationen mellan förbundet och arbetsgivarna brakar samman. Förbundet erbjuder även ett förmånskort benämnt “IF Metallkortet” som erbjuder ett flertal attraktiva erbjudanden. Rabatterad familjejuridisk rådgivning, rabatt på glasögon och linser, billiga hotellnätter samt böcker och upplevelser är ett mindre axplock av de totalt cirka trettio erbjudanden som vid skrivande stund listas. Förmånskortet kan även transformeras för att fungera som ett betal- och kreditkort tillsammans med samarbetspartnern Mastercard. Räntan på lånen som tas via kreditkortet är dock relativt hög (effektiv ränta 13,4%), därför ser vi ett medlems- eller bolån tillsammans med samarbetande banker som ett bättre alternativ. Dessa medlems- och bolån är väldigt förmånligt prissatta då förbundet själva har förhandlat fram både lånevillkor och räntesatser.

Medlemstidningen “Dagens Arbete” delas även ut helt utan kostnad till samtliga medlemmar. Denna tidning (som även finns att tillgå på internet) tar upp både fackliga frågor samt belyser även branschspecifika ämnen och faktorer. Vi väljer tack vare väldigt generösa medlemserbjudanden att tilldela IF Metall ett väldigt gott omdöme i denna kategori.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade linser och glasögon

 • Rabatterade resor och hotellnätter

 • Medlemstidningen ”Dagens Arbete”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånskortet ”IF Metallkortet”

 • Kreditkort utan årsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet ger dess medlemmar bra stöd och hjälp i yrkeslivet – dock finns det rum för en hel del förbättringar. Vi kan notera att det i skrivande stund ej erbjuds någon form av pensionsrådgivning. Arbetssökande som önskar ta del av karriärtjänster kan tyvärr inte göra detta i nuläget då inga sådana tjänster medges av förbundet – åtminstone inte på central nivå. IF Metall har valt att hänvisa medlemmar som önskar stöd och hjälp till de lokala sektioner som finns att tillgå. Då det idag existerar över 36 lokala förbund bör detta ses som en relativt bra lösning. I andra hand önskar förbundet att dess medlemmar tar kontakt med förbundskontoret som i sin tur svarar på både frågor om medlemskapet samt yrkesrelaterade frågor.

En stor fördel beträffande stödet i yrkeslivet är det yrkesrelaterade juridiska skyddet samtliga medlemmar erbjuds ta del av. Förbundets juridiska representanter behandlar både arbetsrättsliga ärenden samt eventuella tvister med försäkringskassan. Vi anser att det väl utformade juridiska skyddet till stor del väger upp smärre tillkortakommanden inom denna kategori. Vi väljer därför att lämna ett gott omdöme i denna kategori.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Fackliga utbildningar och seminarier

 • Lönesöktjänst
 • Strejk och lockoutersättning

Tillgänglighet och bredd

Förbundet erbjuder en väl fungerande medlemsservice som håller öppet samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Medlemsservicen kan nås både via telefon och mail. Dock rekommenderar vi er att använda er av telefonkontakt då många frågor kräver en längre dialog som underlättas av möjligheten till direkt kommunikation. IF Metalls jour har även öppet samtliga helgfria vardagar mellan 16.30 och 18.00 vilket bör ses som en väldigt generös tjänst.

Förbundet bör ses som brett då yrkesverksamma, gymnasiestudenter och pensionärer inkluderas. Egenföretagare inkluderas dock inte och erbjuds därför inte att bli medlemmar i skrivande stund.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas
 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (kostnadsfritt medlemskap)

 • Medlemsrådgivning med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

 • Dedikerat journummer (kvällstid)

IF Metall
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

IF Metall erbjuder ett väl utformat och generöst tjänsteerbjudande till dess många medlemmar. A-kasseavgiften är relativt låg - vilket bör betraktas som generöst. Dock erbjuds ej någon form av inkomstförsäkring, vilket medlemmar som tjänar över a-kassans lönetak nog har invändningar om. De försäkringar som erbjuds är förmånligt prissatta och många bra medlemsförmåner erbjuds alla medlemmar. Stödet i yrkeslivet bör räknas som bra utformat och tillgängligheten, både lokalt och centralt, är mycket god. Det journummer som erbjuds utanför kontorstid bör även det ses som mycket generöst. Vi är även mycket imponerade av det juridiska stöd som erbjuds dess medlemmar. Sammanfattningsvis kan vi bekräfta att de höga förväntningar vi hade på förbundet infriades.

3.5