/Hotell- och restaurangfacket
Hotell- och restaurangfacket 2017-09-29T19:05:44+00:00

Medlemsantal: 50 000+
Kostnad för medlemskap: 199 – 346 kr/mån
A-kassa: HRAK
Tillhör centralorganisation: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam och pensionär

Kontaktinformation

HRF
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm
 medlem@hrf.net
0771-575859
 Facebook
 www.hrf.net

Hotell- och restaurangfacket

Hotell- och restaurangfacket, eller HRF, finns tillgängligt för dig som arbetar inom hotell, restaurang, casinon, kaféer, konditorier, bingoföretag och/eller övrig förenlig verksamhet. Om du för närvarande studerar till ett yrke som representeras av HRF kan du vid skrivande stund bli medlem gratis tills att du blivit färdigutbildad. Det spelar heller ingen roll om du arbetar hel- eller deltid – oavsett arbetsform är du välkommen in i detta fack.

Som medlem har du generellt bättre chans att få en högre lön och en mer uppåtgående lönekurva. Du kan även vända dig till HRF om du mot förmodan skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare på grund av löneanspråk eller övriga yrkesrelaterade spörsmål. Facket står även upp för dig om du skulle behandlas illa på din arbetsplats, detta inkluderar även orättvisa löner. Om du själv driver en rättslig prövning mot exempelvis en restaurangjätte kan detta bli ekonomiskt förödande för dig som anställd. Här kan HRF hjälpa dig med både juridisk hjälp samt råd och stöd. Tack vare att HRF har förhandlat väl finns ofta kollektivavtal att tillgå på många av medlemmarnas arbetsplatser. I dessa avtal ingår bland annat försäkringar vid sjukdomar och arbetsskador med mera – allt för att du ska kunna känna dig mer trygg på din arbetsplats. Tack vare HRF får du även en ökad kännedom gällande dina rättigheter som anställd. Detta bör ses som positivt då du med HRF i ryggen kan stå upp för dina arbetsmässiga rättigheter.

Som medlemsförmån erbjuds även fackliga utbildningar, chans att teckna medlemslån, ekonomisk rådgivning samt möjlighet till billiga semesterboenden. Vid skrivande stund erbjuds även ett förmånskort, HRF-kortet, vilket beskrivs vara fulladdat med rabatter och många bra erbjudanden. För att veta mer om detta fackförbund – klicka på den länk som finns att tillgå på denna sida.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Hotell- och restaurangfacket erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförmåner erbjuds

 • Medlemsservice med goda öppettider

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Hotell- och restaurangfacket, eller bara Hotell och Restaurang, bedriver egen a-kasseverksamhet och erbjuder dess medlemmar att teckna avtal med HRAK, eller Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Den månatliga medlemsavgiften är för närvarande 130 kronor vilket bör ses som en relativt överkomlig summa.

 • Medlemsavgift: 130 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder för närvarande ingen inkomstförsäkring vilket leder till att omdöme uteblir under denna rubrik. De hotell- och restauranganställda som tjänar mer än vad som ersätts av a-kasseförbundet bör överväga att skaffa en extern inkomstförsäkring.

Medlemsförsäkringar

Trots att ingen inkomstförsäkring erbjuds finns en stor mängd övriga försäkringserbjudanden att tillgå tack vare ditt medlemskap. Fackförbundet erbjuder hemförsäkring, krisskydd, ansvars-, överfalls- och rättsskydd, stöldskydd, skydd mot ID-kapning, ej yrkesrelaterad juridisk hjälp samt ett digitalt bankfack där bland annat viktiga bilder på exempelvis husdjur eller barn kan lagras.

Förbundet erbjuder även en stor mängd tilläggsförsäkringar såsom reseförsäkring, golfförsäkring, skogsförsäkring och småbåtsförsäkring. Det totala försäkringserbjudandet som förbundet medger bör betraktas som bra, även om några viktiga basförsäkringar saknas.

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring

 • Sjukförsäkring

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Rättsskydd (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Stort antal övriga, valbara försäkringar (tillägg)

Medlemsförmåner

En stor mängd medlemsförmåner ingår i medlemskapsavgiften som betalas till detta förbund. Förutom den yrkesmässiga hjälpen erbjuds samtliga medlemmar tillgång till ett rabattkort benämnt “HRF-kortet”. Detta kort ger dess innehavare rätt till bland annat rabatterade glasögon och linser, rabatt på resor, böcker samt bilbesiktningar, för att nämna ett axplock av de tjugo- till trettiotal rabatterbjudanden som listas idag. Förmånskortet kan även transformeras för att i sin tur fungera som ett kredit- och betalkort tillsammans med samarbetspartnern Mastercard. Om du väljer att göra om kortet till ett betal- och kreditkort har du rätt att låna upp till 60 000 kronor. Krediträntan är dock relativt hög och motsvarar vid skrivande stund 13,4 procent. Om du önskar låna en större summa pengar bör du ta del av de medlems- och bolån som erbjuds istället. Dessa har extra förmånliga räntesatser och övriga villkor då de båda lånetypernas villkor är framförhandlade av förbundet själva.

Som medlem i förbundet har du även rätt till 30 minuters gratis rådgivning tillsammans med en samarbetande bank. Du erbjuds även ett rabatterat boende i Toscana, Italien då det erbjudna boende delvis ägs av centralorganisationen LO, som i sin tur förbundet är en del av. Samtliga medlemmar erbjuds även rabatter på externa utbildningar som bedrivs av en samarbetspartner. Medlemstidningen “Hotellrevyn” skickas även ut till samtliga medlemmar upp till 10 gånger per år. Tidningen, som för övrigt även delges på internet, innehåller både fackrelaterad information samt information och nyheter inom branschen i stort.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatt på linser och glasögon

 • Rabatterade på hemelektronik

 • Medlemstidningen ”Hotellrevyn”

 • Rabatt bo boende i Toscana, Italien

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Kreditkort utan årsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Det viktigaste stödet du som medlem får vill vi beskriva är det kollektivavtal som HRF förhandlar fram tillsammans med arbetsgivarna. Kollektivavtalet reglerar bland annat lönenivåer, rätten till semester och betald övertid med mera. Som arbetssökande saknas en hel del tjänster såsom CV-granskning samt granskning av personliga brev. Några generella utbildningstips inom området erbjuds ej vad vi kan läsa oss till. Den medlemsservice som medges svarar i huvudsak på frågor som rör ditt medlemskap och ej arbetsrättsliga spörsmål. För att få svar på yrkesrelaterade frågor bör du kontakta ditt lokala förbund. Stödet för yrkesverksamma kan beskrivas som gott men kunde ha varit bättre gällande vissa aspekter, exempelvis kunde en dedikerad telefonlinje skapas där medlemmar medges ställa ej fackrelaterade frågor.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • CV-granskning

 • Granskning av personliga brev

Tillgänglighet och bredd

Då hotell- och restaurangfacket tillhör centralorganisationen LO hade vi stora förväntningar på att förbundet skulle finnas lättillgängligt. Förbundet bedriver förvisso ett medlemscenter men nyttan med detta center är begränsat då de vid skrivande stund enbart svarar på medlemskapsrelaterade frågor. Medlemscentret har dock goda öppettider alla helgfria vardagar under kontorstid. För att kunna medges yrkesrelaterad hjälp måste ett lokalt förbund kontaktas – vilket vi betraktar som acceptabelt – dock borde medlemsservicen breddas för att även besvara frågor som ej berör medlemskapet.

Förbundet bör betraktas som relativt brett då både yrkesverksamma och studenter kan teckna medlemskap hos förbundet. Dock inkluderas vid skrivande stund ej egenföretagare.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • God lokal och central tillgänglighet

Hotell- och restaurangfacket
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Hotell- och restaurangfacket erbjuder medlemskap i en egenskött a-kasseförbund till en rimlig månadsavgift. Någon form av inkomstförsäkring erbjuds tyvärr inte vilket kan ses som en besvikelse för de som tjänar mer än a-kasseersättningens maximala utbetalningsbelopp.

De försäkringstjänster som medges medlemmarna är mycket förmånliga. Många nyttiga försäkringar ingår i medlemskapet och ett flertal övriga försäkringserbjudanden finns att tillgå om dess medlemmar önskar komplettera det försäkringsskydd som ingår i medlemsavgiften. Många förmånliga medlemsrabatter erbjuds, bland annat via det förbundsspecifika medlemskort som finns att tillgå för alla medlemmar. Stödet inom yrkeslivet bör kunna förbättras, och då syftar vi i huvudsak på medlemsservicen. Förbundet kan dock enkelt nås både lokalt och centralt och både yrkesverksamma samt pensionärer inkluderas, vilket bör ses som positivt. Sammantaget erbjuder förbundet dess medlemmar ett bra tjänsteerbjudande och bör ses som ett välskött fackförbund.

3.2