/Handels
Handels 2017-09-28T17:19:34+00:00

handels

Medlemsantal: 155 000+
Kostnad för medlemskap: 118-641 kr/mån
A-kassa: Handels a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

Handelsanställdas Förbund
Upplandsgatan 5
111 23 Stockholm
 medlem@handels.se
0771-666 444
 Facebook
 www.handels.se

Handels

Handelsanställdas riksförbund, i vardagligt tal kallade “Handels”, är en del av fackföreningskollektivet LO. Handels har vid skrivande stund cirka 160 000 medlemmar. Förbundet organiserar främst affärs- och lagermedarbetare. Men även bland annat florister och frisörer. Som medlem i Handels ges du även chansen att påverka i större utsträckning på din arbetsplats. Om du skulle bli oense med din arbetsgivare har du ett helt förbund bakom dig som hjälper dig vid förhandlingar och eventuella tvistemål. Du kan även nå Handels Direkt, ett supportnummer där du får svar på alla dina fackrelaterade frågor. Telefonlinjen har generösa öppettider alla helgfria arbetsdagar. Ett av det viktigaste målet inom Handels är att alla medlemmar ska omfattas av kollektivavtal. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal går du förmodligen miste om både förmåner och en förmånlig löneutveckling. Ju fler medlemmar Handels har – desto högre chans är det att kollektivavtalen blir extra förmånliga för dig som medlem.

Värnar för att kollektivavtal följs

Som medlem i Handels får du förutom starka kollektivavtal även åtnjuta andra förmåner. Förmånsspäckade kreditkort kan tecknas som medlem i detta förbund. Utbildningar finns även att tillgå för dig som medlem, dessa är gratis och du har rätt att begära ledighet från din arbetsplats för att tillträda dessa kurser. Som medlem får du även en fritids-, hem- och inkomstförsäkring helt utan kostnad. För att inkomstförsäkringen ska gälla måste du dock vara medlem i A-kassan. Du har som medlem även rätt att teckna förmånliga medlemslån tillsammans med samarbetande banker. Rabatt kan även fås på spännande resmål tack vare ditt medlemskap. Du får även regelbundet en medlemstidning i brevlådan innehållande fackliga nyheter.

Moderna webbtjänster

Tjänsten “mina sidor” kan utnyttjas som medlem. Denna webbtjänst kan användas för att du ska kunna läsa dina avtal, se vilka arbetsvillkor som gäller och justera din lön med mera. Handels försäkrar även tjänstemän. Målet är att de tjänstemän som försäkras via Handels ska ha minst lika bra avtal som de som förhandlas fram av bland annat SACO- och TCO-förbund. Det viktigaste Handels strider för är kollektivavtalet. Utan detta kan arbetsgivare ställa vilka krav som helst och godtyckligt betala ut alltför låga löner. Tack vare att Handels kämpar för att alla medlemmar ska vara fackanslutna får många medlemmar åtnjuta schyssta förmåner. Du kan förstås även bli medlem om just din arbetsplats inte är fackansluten – det kan beskrivas som extra viktigt vid dessa fall.

Fler medlemmar behövs

Vid skrivande stund är 7 av 10 handelsanställda medlemmar i Handels fackförbund. Men det måste bli fler för att alla ska kunna få åtnjuta rättvist framtagna kollektivavtal och övriga viktiga förmåner. Om det mot förmodan skulle bli strejk betalas även ersättning ut till dig som medlem. Handels ser även till att du alltid får den Ob-ersättning som förhandlats fram enligt rådande avtal. För att göra förbundet än starkare och själv åtnjuta viktiga fördelar bör du överväga att gå med i fackförbundet handels. Medlemsavgifterna är låga sett till vilka fördelar du får av ett medlemskap. För mer information om förbundet – klicka på den länk som finns att tillgå på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns att tillgå som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga medlemslån

 • Erbjuder ett kreditkort utan årsavgift

 • Avgiften till a-kasseförbundet är något högre än jämförbara förbund

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Handelsanställdas förbund, eller Handels, bedriver en egen a-kasseverksamhet benämnd “Handelsanställdas a-kassa”. Månadsavgiften som tas ut är vid skrivande stund 132 kronor månatligen. Du kan med enkelhet teckna medlemskap i a-kassan med hjälp av digitala hjälpmedel såsom bland annat Bank-ID. Medlemmar som önskar gå med i a-kassan kan även beställa hem en medlemskapsblankett om digitala hjälpmedel ej finns att tillgå. Den månatliga avgiften på 132 kronor bör ses som något högre än genomsnittet, dock inte som orimligt hög.

 • Handelsanställdas a-kassa

 • Medlemsavgift: 132 kronor

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring ingår utan extra kostnad i ditt fackliga medlemskap. Försäkringen skyddar inkomster upp till 35 000 kronor per månad i upp till 100 dagar. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen är ett medlemskap i Handelsanställdas a-kassa ett måste. Försäkringen bör ses som ett komplement till den befintliga a-kassan som i sin tur ger ett extra skydd vid ofrivillig arbetslöshet. Tänk dock på att du måste ha varit medlem i både Handels och dess a-kasseförbund i över 12 månader för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. De som väljer att bara vara med i a-kassan och inte i moderförbundet inkluderas vid skrivande stund inte av inkomstförsäkringen. Vi anser att den försäkring som ingår i medlemskapet är väl utformad då inkomsttaket är rimligt, däremot kunde utbetalningstiden varit något längre än de 100 dagar som idag erbjuds.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 35 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

Handels erbjuder ett väl genomtänkt och förmånligt försäkringspaket som ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Hemförsäkring, Olycksfallsförsäkring (fritid) och barngrupplivförsäkring ingår helt utan extra kostnad. Så gör även den tidigare nämnda inkomstförsäkringen. Utöver de försäkringar som ingår i medlemskapet erbjuds du även ta del av en stor mängd tilläggsförsäkringar. Som ny medlem tar du del av två försäkringar om du inte aktivt tackar nej till dessa. De försäkringar som ingår för nya medlemmar är en sjuk- och efterlevandeförsäkring samt en olycksfallsförsäkring med rätt till högre ersättning. Om du anser att det försäkringspaket som ingår i avgiften är fullt tillräckligt gör du rätt i att säga upp dessa två merförsäkringar.

Ytterligare tilläggsförsäkringar som erbjuds är olycksfallsförsäkring för din partner samt en sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner. En barnförsäkring kan även tecknas till ett förmånligt pris. De tilläggstjänster som förhandlats fram är fördelaktigt prissatta tack vare att förbundet själva har förhandlat fram dess villkor och avgifter.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår i medlemskapet)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Handels erbjuder många trevliga förmåner till dess medlemmar. Ett förmånskort benämnt “Handelskortet” ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Detta medlemskort ger dess medlemmar bland annat rabatt på resor, teaterbesök, glasögon och linser samt hemelektronik. Kortet kan även om du så önskar uppgraderas till ett betal- och kreditkort. Vid skrivande stund är den effektiva räntesatsen något hög, det vill säga 13,4 procent årligen. Om du önskar låna en större mängd pengar gör du rätt i och tar ett medlemslån istället, vilket även det medges av förbundet tillsammans med en samarbetande bank. Som innehavare av kortet får du för närvarande en bra rabatt på drivmedel tillsammans med samarbetspartnern Preem. Årsavgiften för kortet är dessutom helt gratis. Vi anser att det är viktigt att poängtera att medlemsrabatterna som nämnts även gäller om kortet ej transformeras till ett kredit- och betalkort.

En ytterligare medlemsförmån består av rätten till en halvtimmes kostnadsfri rådgivning tillsammans med en samarbetande bank. Medlemstidningen “Handels” ingår även den i den ordinarie medlemsavgiften. Tidningen tar både upp fackliga frågor samt frågor som rör branschen i helhet. Dina medlemsförmåner behålls även om du skulle bli föräldraledig eller pensionär, vilket bör ses som generöst.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade resor och hotellnätter

 • Rabatterade böcker

 • Medlemstidningen ”Handels”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatt på hemelektronik

 • Rabatterade linser och glasögon

 • Kreditkort utan månadsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Handels beskriver det framförhandlade kollektivavtalet som otroligt viktigt. Förbundet verkar för att detta avtal ska gälla på samtliga platser där dess medlemmar arbetar. I dagsläget erbjuder många anställande företag inom branschen löner till kollektivavtal, dock långt från alla. Förbundet vill även verka för att dess medlemmar har kännedom om dess rättigheter gentemot arbetsgivaren. Om inget kollektivavtal funnits hade arbetsgivarna fått sätta alla villkor och lönebilden hade med stor sannolikhet sett väldigt annorlunda ut.

Förutom att erbjuda och förhandla om kollektivavtal erbjuds även andra yrkesrelaterade mertjänster åt dess många medlemmar. Du som medlem har alltid rätt till juridiska råd och stödinsatser via förbundets egna juridiska byrå. Om det skulle varslas om strejk utgår även en ersättning under den tiden de nya villkoren förhandlas. Förbundet erbjuder även flertalet fackliga utbildningar till de som önskar närvara på dessa. Som medlem har man även rätt att söka stipendier som bland annat täcker resekostnader till semestermål med mera.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Strejk- och lockoutersättning

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Stipendier

Tillgänglighet och bredd

Vi hade höga förväntningar på detta förbund beträffande tillgängligheten – vi kan med säkerhet påstå att dessa att dessa förväntningar infriades. Förbundet kan nås enkelt via dess medlemsservice “Handels Direkt”. Medlemsservicen har öppet alla helgfria vardagar under kontorstid. De svarar på alla tänkbara frågor som rör ditt arbetsliv samt även frågor av teknisk natur såsom hur du loggar in på medlemssidan. Förbundet borde räknas som brett då de inkluderar yrkesverksamma, pensionärer och elever. Egenföretagare kan tyvärr ej ta del av fackförbundets tjänsteerbjudande.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas

 • Studenter inkluderas

 • Handels Direkt svarar snabbt och har bra öppettider

 • God lokal och central tillgänglighet

Handels
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Handelsanställdas förbund erbjuder en väl utformad inkomstförsäkring som ingår i den a-kasseavgift som tas ut. Antalet utbetalningsdagar kunde dock varit större och inkomsttaket kunde ha varit lite högre. Det totala försäkringserbjudandet var mycket bra och många medlemsförmåner erbjöds. Det arbetsrelaterade stödet dess medlemmar ges tillgång till är stort, bland annat inkluderas lättillgängliga jurister från en egen juridikbyrå, vilket bör ses som unikt och positivt. Dess medlemsservice kan enkelt nås via den viktigaste kommunikationskanalen, telefonen. Lite negativt är dock att inte egenföretagare inkluderas då många handelsanställda bedriver egna, mindre verksamheter såsom bland annat kiosker. Sammanfattningsvis väljer vi att ge förbundet ett gott betyg vad gäller det totala tjänsteerbjudandet.

4.0