/Svenska hamnarbetarförbundet
Svenska hamnarbetarförbundet 2017-09-29T14:36:27+00:00

Medlemsantal: N/A
Kostnad för medlemskap: N/A
A-kassa: Hamnarbetarnas a-kassa
Typ av medlemskap: Yrkesverksamma

Kontaktinformation

 Svenska Hamnarbetarförbundet
Sydatlanten 15
418 34 Göteborg
 kansli@hamn.nu
08-667 32 50
  www.hamn.nu

Hamnarbetarförbundet

Förbundet har ingen typ av anknytning till någon av de stora centralorganisationerna, de är med andra ord en fristående fackorganisation. Förbundet är kraftigt decentraliserat då mycket av grovarbetet sker ute på de respektive arbetsplatserna. De beskriver att de använder sig av denna strategi då de anser att beslut ska tas av alla – inte enbart av ombudsmän på centrala förhandlingsmöten. Förbundets mål är att fungera som en länk mellan de olika lokala förbunden samt att ge hjälp- och stödinsatser till dess medlemmar.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Samordnar och representerar alla hamnarbetare

 • Unika rabatter och erbjudanden

 • Stor kunskap inom branschen

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet driver en egen a-kassa benämnd “Hamnarbetarnas a-kassa”. Vid skrivande stund är månadsavgiften 145 kr – vilket innebär att avgiften är något högre än hos många likvärdiga förbund. Anmälan om medlemskap sker smidigt och enkelt via webben eller via en vanlig, fysisk blankett. Det är även enkelt att anmäla sig till autogirotjänsten, vilket beskrivs som den smidigaste betalningsformen. Om betalning skulle upphöra i mer än två månader avregistreras du från a-kasseskyddet automatiskt.

 • 145 kronor/månad

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder inga typer av inkomstförsäkringar. Medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak bör överväga att införskaffa en privat inkomstförsäkring om de vill stärka sitt skydd mot ofrivillig arbetslöshet ytterligare.

Medlemsförsäkringar

För att hålla medlemsavgiften låg har förbundet valt att inte inkludera några försäkringserbjudanden i den medlemskapsavgift du betalar till förbundet. Du har dock möjlighet att teckna två typer av så kallade tilläggsförsäkringar. Dessa beskrivs som extra förmånliga då villkoren för dessa har förhandlats fram av förbundet själva. De tilläggsförsäkringar som erbjuds är en olycksfallsförsäkring samt en sjukförsäkring. Dessa försäkringar skyddar försäkringstagaren om de skulle drabbas av sjukdomar eller övrig ohälsa samt gentemot de kostnader som kan uppstå vid eventuella olycksfall.

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Med det yrkesmässiga stödet borträknat ger förbundet dess medlemmar bland annat möjligheten att boka billiga hotellnätter tillsammans med en samarbetande hotellkedja. Förbundet ger även ut medlemstidningen “Hamnarbetaren” på regelbunden basis. Tidningen tar bland annat upp fackliga intressefrågor såsom bland annat eventuella varsel samt skyddsombudens lokala arbete. Tidskriften bevakar även branschen i stort. Medlemstidningen ges ut i både en fysisk och en digital utgåva. Den digitala utgåvan finns att tillgå på förbundets webbsida i PDF-format.

 • Rabatterade hotellnätter

 • Medlemstidningen ”Hamnarbetaren”

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Det yrkesmässiga stöd som ges av förbundet på lokal nivå är mycket omfattande. Den största uppgiften förbundet har är att förhandla fram bra kollektivavtal som ska innefatta alla medlemmar. Bland annat erbjuds även kurser som dess medlemmar har rätt att ta del i. Dessa kurser behandlar bland annat arbetsmiljön och dess ultimata utformning samt erbjuds även övriga fackligt anordnade kurser som behandlar föreningen och dess utformning. Sammantaget existerar idag 15 olika lokala föreningar som alla har som mål att stötta medlemmarna i sina respektive arbetsroller. Som medlem har du även rätt till juridisk rådgivning samt rådgivning vad gäller din pension.

 • Karriärtjänster

 • Lönesöktjänst

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Pensionsrådgivning

Tillgänglighet och bredd

Hamnarbetarförbundet representanter kan kontaktas både via telefon och e-post. För att komma i kontakt med de representanter som bäst kan svara på dina frågor bör du välja att kontakta den lokala avdelning som är belägen närmast dig. Vid varje lokalavdelning finns ordföranden och ledamöter som kan kontaktas för att svara på frågor eller för att du ska få mer information. Förbundet bör även räknas som relativt smalt då de enbart riktar sig till yrkesverksamma.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Studenter inkluderas

 • God central närvaro

 • Mycket god lokal närvaro

Svenska hamnarbetarförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet erbjuder ett förmånligt a-kasseerbjudande, dock är medlemsavgiften något hög. Vi anser det dock som lite tråkigt att ingen inkomstförsäkring erbjuds dess medlemmar. De medlemmar som önskar denna tjänst får se sig efter privata alternativ. Vi har god förståelse för att de vill hålla medlemsavgiften låg och därför inte inkludera några som helst försäkringar som ingår i medlemskapsavgiften. De medlemsförmåner som erbjuds är även de väl utformade och förmånliga. Vi imponeras stort av den lokala närvaron och det goda yrkesmässiga stödet de lokala avdelningarna erbjuder. Förbundet bör betraktas som smalt då enbart yrkesverksamma inkluderas. Vi ser det dock inte avsmalnandet som någon nackdel, tvärtom, mer tid och pengar finns nu för att koncentrera sig på kärnverksamheten. Det vill säga att förhandla fram kollektivavtal och se till att dessa följs.

2.7