/GS (Grafiska)
GS (Grafiska) 2017-09-28T17:06:58+00:00

gs

Medlemsantal: 50 000+
Kostnad för medlemskap: 317-493 kr/mån
A-kassa: GS-kassan
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

Olof Palmes Gata 31, 5 tr
Box 1152 111 81 STOCKHOLM
 kontakt@gsfacket.se
010-470 83 00
 Facebook
  www.gsfacket.se

Fackförbundet GS

GS är ett relativt nystartat fackförbund som grundades 2009. Förbundet organiserar vid skrivtillfället cirka 50.000. medlemmar inom främst skogsbruk, träindustri och den grafiska branschen. GS beskriver att dess uppgift till dig är att du alltid ska veta om vilka rättigheter du har gentemot arbetsgivaren. Som medlem får du även chans att utveckla dig själv genom att delta på relevanta och spännande kurser och utbildningar. GS är ett förbund som verkar inom LO – vilket bör ses som tryggt. Förutom att strida för dina arbetsvillkor verkar förbundet även för ett jämställt och demokratiskt samhälle, där alla invånare ska ha rätt till säkra jobb med bra lönenivåer. Förbundet verkar även aktivt för att stävja diskriminering på arbetsplatser. Många arbetsplatser beskrivs ha en unik jargong. Ofta är detta någonting positivt, exempelvis kan en jargong vara att arbeta hårt och komma i tid. En olyckligt utformad jargong är en sådan som innehåller någon typ av diskriminering. GS-facket motarbetar alltid alla förekomster av diskriminering. Diskriminering får aldrig förekomma på en arbetsplats. Om någon form av diskriminering skulle uppsstå – hör då skyndsamt av dig till GS-facket och relevant samhällsinstans.

Förbundet ser även en väl fungerande arbetsmiljö som en särskilt viktig faktor. GS kan stoltsera med en osedvanligt låg nivå av arbetsskadeolyckor inom de avtalsområden de verkar i. Den stress som ofta upplevs av arbetstagare är ytterst hälsofarlig och kan leda till både fysiska och psykiska besvär. Fackförbundet tar arbetet för att skapa en värdig arbetsmiljö på största allvar. Detta bland annat genom att ha en mycket god samverkan mellan respektive fackavdelningar. Fackliga skyddsombud utses även som i sin tur kontrollerar att arbetsmiljölagarna följs. GS arbetar även med hjälp av medling med berörda myndigheter för att skapa breda överenskommelser ska kunna gagna samtliga medlemmar och påverka dess arbetsmiljö i en positiv riktning.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga medlemslån

 • Erbjuder ett förmånskort innehållande rabatter och erbjudanden

 • Något dyr medlemskapsavgift vad gäller a-kasseförbundet

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

GS-facket, eller bara GS, bedriver en egen arbetslöshetskassa benämnd “GS arbetslöshetskassa”. Månadsavgiften är vid skrivande stund 155 kronor månatligen. Avgiften kan vid en första anblick verka något hög men med tanke på att en inkomstförsäkring ingår bör avgiften betraktas som fullt rimlig.

 • GS arbetslöshetskassa

 • Medlemsavgift: 155 kronor

Inkomstförsäkring

Tack vare ett medlemskap i GS a-kasseförbund är du även berättigad till en inkomstförsäkring som täcker månadsinkomster upp till 35 000 kronor i upp till 200 dagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. En 200 dagars ersättningsperiod bör ses som väldigt generöst då praxis vid bas-inkomstförsäkringar innebär en utbetalningstid på cirka 120 dagar. Inkomsttaket är något lågt satt men bör ändå inkludera merparten av försäkringstagarna. GS erbjuder en riktigt bra inkomstförsäkring, dock är det lite synd att ingen kompletterande inkomstförsäkring finns att tillgå för de som tjänar mer än 35 000 kronor per månad.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 30 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 200 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

GS erbjuder många bra försäkringserbjudanden, somliga försäkringar ingår i medlemsavgiften, andra kan köpas till för en smärre månatlig extraavgift. Hemförsäkring, olycksförsäkring (fritid), grupplivförsäkring, barngrupplivförsäkring och den tidigare inkomstförsäkringen ingår i den ordinarie medlemsavgift du betalar till facket. Om du inte aktivt tackar nej tecknas även en sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig och din äkta hälft samt en olycksfallsförsäkring för din äkta hälft. Om du inte är gift bör du nog fundera på om du vill fortsätta att betala för dessa två försäkringar.

För seniormedlemmar erbjuds försäkringsförmåner bestående av en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring som ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Som tillägg för seniormedlemmar kan även en spar- och sjukdomsförsäkring köpas till för en mindre avgift.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillval)

Medlemsförmåner

Ett medlemskap i fackförbundet GS innebär att du får rätt till en lång rad förmåner. Bland annat har du rätt att ta del av det så kallade “GS-kortet” som beskrivs vara laddat med erbjudanden och rabatter. Rabatter på glasögon och linser, hemelektronik, teater, hotellnätter och diverse upplevelser erbjuds till de som har tillgång till medlemskortet. Vid skrivande stund ingår cirka 20 till 30 rabatterbjudanden – vilket bör räknas som mycket starkt. Som medlem i GS får du även tillgång till att bo och semestra billigt i semesterbyn “Klotet” som är belagt i Bergslagen. Där finns bland annat tillgång till fiske-, skridsko-, skid-, och vandringsmöjligheter. En medlemstidning benämnd “Dagens arbete” skickas även ut 11 gånger årligen till alla betalande medlemmar. Yrkesrelaterad, juridisk hjälp tillsammans med kunniga jurister ingår om du skulle komma i tvist med exempelvis din arbetsgivare. GS facket erbjuder även dess medlemmar att ta så kallade medlemslån med extra bra ränte- och allmänna lånevillkor. Detta tack vare att lånevillkoren är framförhandlade av fackförbundet själva. GS-kortet kan för övrigt transformeras för att fungera som ett betal- och kreditkort. Vid skrivande stund är den effektiva årsräntan på det transformerade betalkortet 13,4 procent. Vid behov av större lån gör du rätt i att teckna ett mer förmånligt medlemslån istället. Betalkortet är dock helt gratis (ingen årsavgift) och erbjuds tillsammans med samarbetspartnern Mastercard.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatt på linser och glasögon

 • Rabatt på hemelektronik

 • Medlemstidningen ”Dagens Arbete”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånskortet ”GS-kortet” (ingen årsavgift)

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

GS beskriver sin huvudsakliga uppgift som att förbättra arbetsvillkoren för dess många medlemmar. För att uppfylla detta vill förbundet förmedla vilka rättigheter dess medlemmar har gentemot sina respektive arbetsgivare. De verkar även för att dess medlemmar ska hålla sig mer informerade och upplysta tack vare de kurs- och utbildningstillfällen som medges tack vare medlemskapet. De är även väldigt måna om att de försäkringar som erbjuds ska komma medlemmarna tillhanda. Förbundet har därför utsett en ansvarig individ i varje delförbund som enbart behandlar försäkringsfrågor.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Många fackförbund som ingår i centralorganisationen LO erbjuder en väl fungerande medlemsservice – GS facket är har inget undantag. Medlemsservicen finns att tillgå via många kommunikationskanaler varav de viktigaste av dessa torde bestå av telefon och fax. Kansliets personal behandlar frågor såsom bland annat avtalsfrågor och politiska frågor. För att få rådgivning vad gäller det du vill ta reda på eller behöver hjälp med bör du i första hand kontakta ditt närmaste distrikt. Vid skrivande stund finns 15 distrikt representerade på den karta som finns att tillgå på webbsidan – det bör således vara enkelt att kontakta fackliga representanter nära dig.

Fackförbundet bör räknas som brett då de inkluderar yrkesverksamma, studenter och pensionärer med medlemmar. Ett studentmedlemskap är i skrivande stund kostnadsfritt och pensionärsmedlemskapen är kraftigt rabatterade. Lite tråkigt är dock att egenföretagare ej medges medlemskap.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (gratis medlemskap)

 • Väl fungerande medlemsservice med bra öppettider

 • God lokal och central tillgänglighet

 • Brett engagemang i många sakfrågor

GS (Grafiska)
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Då GS är en del av LO är kraven vi ställt på förbundets tjänsteerbjudande stora. Vi anser att förbundet erbjuder många bra tjänster till dess medlemmar. Inkomstförsäkringserbjudandet är rimligt prissatt då det ingår i a-kassan, dock kunde taket för det skyddade inkomstbeloppet varit något högre. Dock bör 35 000 ses som ett rimligt tak sett till medlemmarnas genomsnittliga lönenivåer. De förmånserbjudanden som medges är generösa och vi ser det som positivt att många förmånliga försäkringserbjudanden ingår i medlemskapet. Stödet inom yrkeslivet beträffande dess medlemmar bör räknas som gott och dess medlemsservice finns att tillgå har bra öppettider. Att studenter kan ta del av ett gratis medlemskap och att pensionärers medlemskap är kraftigt rabatterade bör även det ses som starkt. Sammanfattningsvis, ett bra tjänsteerbjudande medges av förbundet vilket resulterar i omdömet 4 av fem möjliga.

3.7