/Fysioterapeuterna
Fysioterapeuterna 2017-09-28T17:02:02+00:00

Medlemsantal: 12 000+
Kostnad för medlemskap: 75 – 290 kr/mån
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: SACO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student, egenföretagare, pensionär

Kontaktinformation

Fysioterapeuterna
Box 3196, 103 63 Stockholm
 kansli@fysioterapeuterna.se
08-567 06 100
 Facebook
  www.fysioterapeuterna.se

Fysioterapeuterna

Förbundet Fysioterapeuterna grundades 1943 och benämndes vid denna tidpunkt som som ”Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund”. Cirka 20 år senare, år 1960, fick även män bli teckna medlemskap och förbundet bytta i samband med detta namn till ”Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund”. Nästa namnbyte skedde år 2014 i samband med att titeln fysioterapeut blev en skyddad yrkestitel – förbundet bytta vid detta tillfälle namn till det nuvarande, Fysioterapeuterna.

För att bli medlem krävs att du är legitimerad av Socialstyrelsen eller student på en utbildning där målet är att du ska bli en yrkesverksam fysioterapeut. Förbundet ämnar påverka i politiska intressefrågor, dock är de inte bundna till något specifikt parti utan anpassar deras åsikter utefter dess medlemmars intressen. Förbundet är en del av intresseorganisationen SACO som i sin tur representerar över 650 000 akademiker i 23 medlemsförbund, varav Fysioterapeuterna är ett av dessa. Centralorganisationen hjälper ofta till med bredare intressefrågor såsom bland annat opinionsbildning. Om du vill veta mer om detta förbund, läs gärna vårt recension nedan eller klicka på förbundets logga (längst uppe till vänster) för att bli vidarebefordrad till förbundets webbsida. 

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Utfärdar certifikat vad gäller specialistkunskaper

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet bedriver ingen egen a-kassa men rekommenderar att dess medlemmar ingår avtal med Akademikernas a-kassa, AEA. Månadsavgiften beträffande AEA är vid skrivande stund 100 kronor månatligen – vilket bör ses som en relativt låg avgift jämfört med många andra a-kassor och dess respektive prissättningar.

 • Akademikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

En väl utformad inkomstförsäkring ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Denna försäkring skyddar inkomster upp till 50 000 kronor i upp till 120 dagar. En förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna dig inkomstförsäkringen är att du har varit medlem i både a-kassan och förbundet i över 12 månader. Om du tidigare varit medlem i ett förbund som erbjöd likvärdig a-kassa och inkomstförsäkring kan du även tillgodoräkna dig denna tid. På förbundets webbsida kan du räkna ut hur mycket ersättning du har rätt till genom att använda dig av en lättanvänd jämförelseflik.

Medlemmar erbjuds även teckna en tilläggsförsäkring som innebär att inkomstskyddet förlängs med 180 dagar och sammanlagt mer medlemmen rätt till 300 dagars inkomstskydd. Den försäkrade lönenivån höjs om tilläggsförsäkringen tecknas till att motsvara 80 000 kronor. Avgiften för tilläggsförsäkringen baseras på den ansökandes månadsinkomst.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 50 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder flertalet försäkringserbjudanden utöver den inkluderade inkomstförsäkringen. Fysioterapeuterna har tecknat avtal med ett flertal försäkringsbolag och har kunnat pressa försäkringsavgifterna tack vare en stor och aktiv medlemsbas. En samarbetspartner erbjuder hem-, villa- och bilförsäkring till förmånliga priser. Samarbetspartnern Länsförsäkringar erbjuder även livförsäkring, olycksfallsförsäkring, diagnosförsäkring, barnförsäkring och sjukförsäkring. Inga försäkringar ingår i medlemsavgiften förutom inkomstförsäkringen – om du önskar teckna dessa tjänster görs detta separat via beställbara blanketter eller via de samarbetande försäkringsbolagens respektive hemsidor.

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (tillägg)
 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet har du rätt att ta del av flertalet förmåner och rabatterade erbjudanden. Bolån och medlemslån har förhandlats fram via samarbetande banker. Fysioterapeuterna erbjuder även dess medlemmar att teckna extra fördelaktiga elavtal via en extern samarbetspartner. Om du skulle ha en specialistkunskap för du även denna godkänd genom att kontakta förbundet. Medlemmar i förbundet har även rätt till att söka stipendier genom att skicka ett digitalt A4-blad innehållande detaljerad information gällande projektet samt en projektplan. Förbundet erbjuder även rabatter på utbildningar och kurstillfällen som hålls via externa samarbetspartners, interna kurser är givetvis gratis att delta på. Förbundet ger även ut en medlemstidning utan extra kostnad benämnd “Fysioterapi”. Diverse förmåner medges även chefer, ledare och egenföretagare.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Medlemstidningen ”Fysioterapi”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Stipendier

 • Godkänner specialistkunskaper

 • Utvalda rabatter till chefer, ledare och företagare

 • Ladda ner yrkesrelaterat material kostnadsfritt

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förutom den viktigaste uppgiften, att förhandla fram kollektivavtal, erbjuder förbundet en lång rad stöd- och hjälpinsatser till dess medlemmar. Du medges tack vare ditt medlemskap rätten att använda dig av SACO-lönesök vilket är en tjänst som listar lönenivåer inom branschen. Tack vare en ökad information beträffande lönenivåer beskrivs anställda fysioterapeuter lättare kunna höja sin lön gentemot sina respektive arbetsgivare.

För att få stöd och hjälp bör du i första hand kontakta ditt lokala ombud för att få svar på dina frågor. Om inte du kan nå de lokala ombuden är du välkommen att höra av dig till den centrala medlemsjouren, eller till företagsjouren om du är egen företagare. Nyutbildade fysioterapeuter med en mer begränsad yrkeslivserfarenhet erbjuds teckna mentorskap med en lite mer erfaren medlem. För att bli mentor krävs minst sex års arbetslivserfarenhet samt en god pedagogisk förmåga. Det beskrivs alltid vara adeptens behov och önskemål som formar mentorsprocessen. Vi anser att mentorskap passar ypperligt inom yrken såsom fysioterapeutprofessionen då yrkesrollen är relativt smal och ställer stora krav på specialistkunskaper.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Mentorprogram

Tillgänglighet och bredd

Som vi skrev ovan rekommenderas medlemmar alltid i första hand kontakta dess lokala ombud. Dock finns även förbundets kansli tillgodo för att svara på eventuella frågor och dylikt. Kansliet kan nås via både mail och telefon. Telefontiderna är generösa och kansliet svarar på frågor vid kontorstid samtliga helgfria vardagar. Egenföretagare bör vända sig till företagsjouren som även de kan nås både via telefon och mail. Förbundet bör räknas som brett då yrkesverksamma, egenföretagare, studenter och pensionärer erbjuds medlemskap.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med bra öppettider

 • God lokal och central närvaro

Fysioterapeuterna
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Fysioterapeuterna erbjuder en väl genomtänkt inkomstförsäkring samt möjligheten att teckna en kompletterande tilläggsförsäkring som förlänger utbetalningstiden. Vi anser att tilläggsförsäkringen är konkurrenskraftigt prissatt och bör räknas som prisvärd. Inga försäkringar ingår i medlemskapet, dock kan en stor mängd försäkringar tecknas billigt via externa samarbetspartners. Medlemsförmånerna är många och det yrkesmässiga stödet bör räknas som mycket bra. Vi gillar speciellt mentorskapet där mer oerfarna fysioterapeuter drar lärdomar från mer rutinerade kollegor. En stor eloge ska även ges för att egenföretagare inkluderas i medlemsgemenskapen. Det tjänsteerbjudande som erbjuds är väldigt väl genomtänkt och bra utformat för att passa dess medlemmar och vi väljer därför att lämna ett gott omdöme.

3.8