/FTF
FTF 2017-09-28T16:53:41+00:00

Medlemsantal: 13 000+
Kostnad för medlemskap: 160-260 kr/mån
A-kassa: FTF:s a-kassa
Tillhör centralorganisation: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student och pensionär

Kontaktinformation

 FTF,
Sturegatan 15, Stockholm
ftf@ftf.se
08-791 17 00
 Facebook
  https://www.ftf.se/

FTF

Facket för försäkring och finans, eller FTF, är det största fackförbund som finns att tillgå inom försäkringsbranschen. Många av deras medlemmar arbetar bland annat på försäkringsbolag och på bank. Fackförbundet beskriver deras lokala tillgänglighet som god då många lokala föreningar finns att tillgå ute på medlemmarnas respektive arbetsplatser. FTF vill genom sitt fackliga arbete bland annat bidra till att dess medlemmar får en ökad trivsel samt ett ökat välmående på sina arbetsplatser. Exempel på viktiga frågor som förbundet driver är rätten att kunna påverka sina arbetstider i större utsträckning. FTF vill även tack vare sitt fackliga arbete verka för att försäkringsbranschens yrkeskår tillgodoses en uppåtgående, kontinuerlig lönekurva samt att det goda arbete som medlemmarna utför uppmärksammas av bland annat politiker, företag samt samhället i stort.

Tack vare att förbundet är nischat gentemot en relativt smal yrkesgrupp beskrivs specialkunskaperna gällande branschen som mycket god. Ett medlemskap i förbundet ger dig bland annat tillgång till förmåner, rabatter och service som du kan ha nytta av både privat och som yrkesverksam. För att förbundet ska kunna växa behövs fler medlemmar och förbundet ser gärna att nya tecknar fackligt medlemskap hos dem. Läs gärna recensionen lite längre ner på sidan för att kunna beskåda vårt utlåtande gällande förbundets totala tjänsteutbud innan du bestämmer dig.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder förmånliga bolån och medlemslån

 • Erbjuder en väl utformad inkomstförsäkring

 • Erbjuder rabatter på semesterboenden i Italien

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Facket för försäkring och finans, eller FTF, erbjuder a-kassemedlemskap via Finans- och försäkringsbranschens a-kassa. Inträdesansökan kan lämnas in bland annat via Bank-ID eller en vanlig blankett som kan beställas via a-kasseförbundets webbsida. För närvarande kostar ett medlemskap i a-kassan 115 kronor månatligen – vilket bör ses som ett resonabelt pris.

 • FTF:s a-kassa

 • Medlemsavgift: 115 kronor

Inkomstförsäkring

Som komplement till a-kassan erbjuder förbundet en relativt förmånlig inkomstförsäkring som ingår i medlemskapsavgiften. Du måste dock vara medlem i både a-kassan och i förbundet för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. Kvalificeringstiden uppgår till 12 månader – du kan dock tillgodoräkna dig den tid du varit medlem i ett annat fackförbund och där innehaft en inkomstförsäkring. Basförsäkringen täcker månadsinkomster upp till 80 000 och den maximala utbetalningsperioden uppgår till 120 dagar.

Om du önskar få än bättre villkor erbjuds du teckna en tilläggsförsäkring som skyddar din inkomst i upp till 300 dagar. Tilläggsförsäkringen täcker, likt basförsäkringen, månadsinkomster upp till 80 000 kronor. Avgiften på extraförsäkringen är inkomstbaserad och startar på 45 kronor per månad och ökar successivt ju högre månadslön medlemmen har.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • Från 45 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förutom yrkesmässigt stöd och hjälp samt inkomstförsäkringen har du även rätt att ta del av en stor mängd övriga försäkringserbjudanden. Du erbjuds teckna bland annat olycksfall-, sjuk-, diagnos-, liv-, barn-, sjukvårds- och seniorförsäkring. Nya medlemmar erbjuds livförsäkring, sjukförsäkring, diagnosförsäkring och olycksfallsförsäkring utan extra kostnad i tre månader. Du erbjuds även teckna hemförsäkring via ett samarbetande försäkringsbolag. Tack vare att fackförbundet förhandlat fram villkoren är många av de försäkringar som erbjuds väldigt förmånligt prissatta.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Gravidförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Diagnosförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillägg)

 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring (tillägg)

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i FTF har du rätt till en stor rad förmåner. Bland annat erbjuds förmånliga bostads- och medlemslån på upp till 300 000 kronor via samarbetande banker. Medlemmar erbjuds även teckna billiga elavtal via ett samarbetande elbolag. Medlemstidningen “Finansliv” ingår även utan extra kostnad för alla medlemmar. Du har även rätt att köpa rabatterade glasögon och linser samt att boka rabatterade hotellnätter och kryssningar. Förmånligt boende erbjuds även i Italien i antingen stuga eller på hotell. Som medlem får du även chansen att prenumerera på utvalda tidningar till ett fördelaktigt pris. Samtliga medlemmar har även rätten att delta på externa utbildningar till kraftigt rabatterade priser.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade el-avtal

 • Rabatterade tidningsprenumerationer

 • Medlemstidningen ”Finansliv”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade båtresor och kryssningar

 • Rabatterat boende i Italien

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Som medlem i FTF har du rätt till många olika typer av stöd- och hjälpinsatser. Om du skulle behöva prata med en facklig representant kan du enkelt nå en jourhavande ombudsman på kansliet eller om möjligt prata med någon kollega som är medlem i samma fack. Förbundet har även en dedikerad telefonlinje som bidrar med yrkesrelaterade och juridiska råd- och stödinsatser till samtliga medlemmar.

Förbundet erbjuder även ett omfattande karriärstöd och hjälper dess medlemmar med bland annat CV-granskning samt Linkedin-granskning (dessa två tjänster är gratis). Den personliga karriärcoachningen och intervjuträningen är tyvärr avgiftsbelagd och sker tillsammans med en extern samarbetspartner. Som medlem har du dock rabatt på dessa tjänster. Ett komplett jobbsökarprogram (även den avgiftsbelagd) erbjuds även det till ett rabatterat pris och sker även den genom samma externa partner. Vi ställer oss lite frågande till att förbundet outsourcar dessa tjänster istället för att erbjuda tjänsteerbjudandet själva.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • CV-granskning samt granskning av personliga brev

 • Granskning av Linkedin-konton

Tillgänglighet och bredd

Det bör beskrivas som väldigt enkelt att få kontakt med förbundet. Detta tack vare den medlemsservice som erbjuds. Medlemsservicen är uppdelad i tre kategorier varav en som bidrar med svar på frågor som har med medlemskapet att göra, det vill säga autogirobetalningar, medlemsavgifter och inloggning på hemsidan. Den andra kategorin behandlar medlemmarnas juridiska rättigheter på arbetsplatsen, det vill säga bland annat regler kring anställningsavtal och uppsägningar. Den tredje kategorin innefattar kurser och evenemang, bland annat anmälningar, resor och praktiska detaljer. Förbundet bör ses som brett då de inkluderar bland annat yrkesverksamma, studenter och pensionärer. Egenföretagare inkluderas tyvärr inte i skrivande stund.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

FTF
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

FTF erbjuder en väl utformad inkomstförsäkring som dessutom kan kompletteras med hjälp av en rimligt prissatt tilläggsförsäkring. Ett brett erbjudande av merförsäkringar ingår i medlemskapet, dock inkluderas inga av dessa i månadsavgiften. De försäkringar som ingår i tre månader ser vi mest som ett glorifierat reklamerbjudande - men samtidigt kan det räknas som generöst att bjuda på några gratismånader. Vi motsatte oss även att förbundet tar betalt för jobbcoachning, en tjänst som många, inklusive oss, förväntar sig ska ingå i medlemsavgiften. Medlemsservicen är enkel att nå och har bra öppettider, lite synd är dock att egenföretagare ej erbjuds bli medlemmar. Sammanfattningsvis anser vi att förbundet erbjuder ett bra tjänsteerbjudande och därmed förtjänar ett gott omdöme av oss.

3.8