/Försvarsförbundet
Försvarsförbundet 2017-09-28T16:40:30+00:00

forsvarsforbundet

Medlemsantal: 5 000+
Kostnad för medlemskap: 40-310 kr/mån
A-kassa: STs a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student och pensionär

Kontaktinformation

Hangövägen 19,  hus 7, plan 7
Box 5328, 102 47 Stockholm
 info@forsvarsforbundet.se
08-402 40 00
 Facebook
 https://www.forsvarsforbundet.se

Försvarsförbundet

Detta förbund finns att tillgå för dig som arbetar inom försvaret eller myndigheter i anslutning till försvarsmyndigheten. Exempel på yrkeskategorier som inkluderas är bland annat anställda inom försvarsmakten, lektorer vid försvarsuniversitetet samt anställda vid rekryteringsmyndigheten. En huvudfråga inom förbundet är att du som arbetstagare ska må bra och ska kunna påverka din situation, både i din yrkesroll samt på fritiden. För att detta ska kunna ske ser fackförbundet till att dess medlemmar får chans att påverka så tidigt som möjligt vid de beslutsprocesser som sker vid deras respektive arbetsplatser.

Försvarsförbundet beskriver sig själva som specialister vad gäller allt som hör till försvaret samt tätt intilliggande myndigheter. Förbundet bildades år 1919 och är vid skrivtillfället 4000 medlemmar starka. Fackförbundet är även partipolitiskt obundna. Organisationen styrs av dess medlemmar och det högst beslutande organet är den kongress som hålls vart fjärde år. En av förbundets viktigaste frågor beskrivs vara att du som anställd alltid ska ha bra anställningsvillkor. Detta vad gäller bland annat arbets-, semester- samt pensionsavtal. En annan viktig fråga beskrivs vara att de verkar för att din arbetsmiljö ska vara god. Detta för att du ska kunna balansera både arbete och fritid på ett bra sätt. Med arbetsmiljö inkluderas både de fysiska och psykosociala aspekterna. Förbundet verkar även för att du som medlem ska kunna utvecklas och känna dig trygg på din arbetsplats.

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Erbjuder förmånliga bolån och medlemslån

 • Erbjuder rabatter på familjejuridiska tjänster

 • Erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Försvarsförbundet bedriver ej någon egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar till ST:s a-kassa. ST:s a-kassa har en månatlig avgift motsvarande 110 kronor – vilket bör ses som en relativt normal avgiftsstorlek sett till andra a-kasseförbund. En ansökningsblankett till ST:s a-kassa kan laddas ner via försvarsförbundets hemsida alternativt kan din medlemsansökan skickas in digitalt tack via ST:s hemsida och tjänsten Bank-ID.

 • ST:s a-kasseförbund

 • Medlemsavgift: 110 kronor

Inkomstförsäkring

Försvarsförbundet erbjuder inga former av inkomstförsäkringar. Medlemmar som önskar försäkra inkomster som överstiger a-kasseförbundets ersättningstak blir tvungna att vända sig till externa aktörer.

Medlemsförsäkringar

Som nybliven medlem i förbundet ansluts du automatiskt till en sjuk- och efterlevandeförsäkring samt en olycksförsäkring som båda täcker både dig och din äkta hälft. Om du inte är intresserad av dessa försäkringar kan försäkringarna sägas upp omedelbart, helt utan uppsägningstid. Du erbjuds även teckna ett flertal merförsäkringar tillsammans med det samarbetande försäkringsbolaget Folksam. Dessa tilläggsförsäkringar består av hemförsäkring, olycksfallsförsäkring för sambo, sjuk- och efterlevandeförsäkring för sambo samt en barnförsäkring. Seniormedlemmar erbjuds även de teckna hemförsäkring, sparliv 60+, sjukdom 60+ samt olycksfall 60+. Det totala försäkringserbjudandet är väl utformat för att passa försvarsanställdas behov. Lite synd dock att ej bilförsäkring erbjuds.

 • Barnförsäkring (tillval)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (tillval)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillval)

 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer

Medlemsförmåner

En väl utformad arsenal av medlemsförmåner ingår vid ett medlemskap i detta förbund. En av de bästa förmånerna anser vi är möjligheten att teckna medlems- och bolån till bra villkor tillsammans med samarbetande banker. Medlemmar erbjuds även teckna billiga elavtal tillsammans med elleverantören Bixia. Som medlem har man även rätt att närvara på fackliga utbildningar, helt utan kostnad. En extra generös förmån består av rätten att teckna gratis juridiska avtal online såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev. Samtliga av ovanstående avtal kan tecknas helt kostnadsfritt för förbundsmedlemmar på samarbetspartnerns Avtal24s webbsida. 30 minuters juridisk familjerådgivning via telefon ingår även i samarbetet med Avtal24.

Som betalande medlem i försvarsförbundet kan du även ta del av rabatterade hotellnätter samt förmånligt prissatta båtturer och kryssningar. Som medlem får du även ta del av ett rabatterat stug- och hotellerbjudande i Toscana, Italien. Du har även rätt att söka stipendier för kompetensutveckling och på så sätt ta del av max 2 000 kronor som förväntas täcka delar av den kurslitteratur och de resor som krävs för att utbildningen ska kunna slutföras. Betalande medlemmar erbjuds även ta del av externa, avgiftsbelagda kurser till rabatterade priser. Tidningsprenumerationer kan även tecknas till förmånliga priser; tidningar som Elle och Café ingår bland annat i detta erbjudande.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade hotellövernattningar

 • Rabatterade böcker

 • Möjlighet att studera billigare både nationellt utomlands

 • Medlemstidningen ”Om försvarsförbundet”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Rabatt på tidningsprenumerationer

 • Rabatterade kryssningar och båtresor

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Försvarsförbundet misslyckas att imponera i denna så viktiga kategori. Mycket intressant och matnyttig information finns att tillgå på hemsidan. Dock saknas yrkesjuridiska tjänster samt pensionsrådgivning. För jobbsökande saknas även många tjänster såsom CV-granskning och granskning av personliga brev.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Relevant yrkesrelaterad information att tillgå på webbsidan

Tillgänglighet och bredd

Förbundets kansli har öppet på kontorstid samtliga helgfria vardagar. Kansliet kan kontaktas via både mail och telefon och besöksadressen är i Stockholm. På hemsidan kan besökare även kontakta medlemstidningens redaktion och framföra sina åsikter. Vi tycker om att tidningens redaktion är lättillgänglig och verkar ha ett genuint intresse av att få in synpunkter för att de ska kunna bli ännu bättre. Förbundet finns även representerat på Facebook där både medlemmar och icke-medlemmar kan framföra sina åsikter samt ställa frågor. På samma Facebooksida listas även intressanta artiklar som rör branschen. Förbundet bör även räknas som brett då yrkesverksamma, studenter samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas

 • Studenter inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal närvaro

Försvarsförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Försvarsförbundets tjänsteerbjudande bör ses som relativt stark även om vissa brister kan beskrivas finnas. A-kassan via samarbetspartnern ST:s avgift bör beskrivas som relativt förmånligt prissatt. Dock inkluderas ingen form av inkomstförsäkring - detta misstänker vi är något som många försvarsanställda önskar erbjöds. Försäkringserbjudandet är relativt brett och i synnerhet medlemsförmånerna är väldigt generöst utformade. Stödet i yrkeslivet anser vi kunde varit bättre - i synnerhet för arbetssökande. Kansliet kan enkelt och smidigt kontaktas och vi anser det som väldigt förmånligt att även pensionärer och studenter kan ta del av ett medlemskap. Sammanfattningsvis vill vi ge förbundet ett relativt gott omdöme då vi anser att Försvarsförbundets totala tjänsteerbjudande bör ses som gott, trots vissa brister.

3.2