/Folkhögskollärarna
Folkhögskollärarna 2017-09-28T16:32:20+00:00

Folkhögskollärarna

Medlemsantal: N/A
Kostnad för medlemskap: 50-325 kr/mån
A-kassa: Lärarnas a-kassa
Tillhör centralorganisation: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och student

Kontaktinformation

Lärarnas Hus
Folkskollärarna
Segelbåtsvägen 15
Stora Essingen
Stockholm
kontakt@lararforbundet.se
08-737 68 97
 http://folkhogskollararna.se/

Folkhögskollärarna

Folkhögskollärarna finns tillgängliga för dig som arbetar som lärare eller rektor inom den svenska folkhögskolan samt dig som studerar till folkskollärare. Förbundet står upp för grundläggande värden såsom solidaritet, jämställdhet och rättvisa.

Fackförbundet arbetar kontinuerligt för att höja lönenivån för samtliga medlemmar och arbetar även för att lönenivån kontinuerligt ska höjas – år efter år. Som medlem kan du även avnjuta andra förmåner såsom juridiskt stöd vid tvistemål gentemot till exempel arbetsgivare. Fördelaktiga försäkringar finns även att tillgå för dig som medlem. För att öka din trygghet ytterligare ingår vid skrivande stund även en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. För att kunna växa som förbund behöver svenska folkhögskolans lärarförbund dig som medlem. Ditt engagemang och intresse behövs för att folkskollärare även i fortsättningen ska kunna avnjuta bra arbetstider, rättvisa löner samt en god arbetsmiljö.

Saknar du inkomstförsäkring?

Förbundet erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Erbjuder alla medlemmar förmånliga bolån och medlemslån

 • Flertalet försäkringar ingår i medlemsavgiften

 • Erbjuder ej någon typ av inkomstförsäkring

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet folkskollärarna, eller SFHL, är en del av TCO driver inget eget a-kasseförbund. De hänvisar dock dess medlemmar till Lärarnas a-kassa som i sin tur erbjuder medlemskap för en kostnad av 110 kronor per månad. Du kan enkelt gå med i förbundet genom att använda dig av Bank-ID. Autogiro kan även enkelt tecknas tack vare samma internetverktyg.

 • Lärarnas a-kassa

 • Medlemsavgift: 110 kronor

   

Inkomstförsäkring

Folkhögskollärarna erbjuder inga former av inkomstförsäkringar. Vilket vi ser som lite tråkigt då medlemmar som tjänar över a-kassans ersättningstak inte får någon chans att skydda sin inkomst om inte en extern inkomstförsäkring tecknas.

Medlemsförsäkringar

Folkhögskollärarna erbjuder både grundförsäkringar som ingår i medlemskapet samt möjligheten att teckna så kallade tilläggsförsäkringar som i sin tur medger än bättre skydd. I det kostnadsfria grundutbudet ingår olycksfallsförsäkring, livförsäkring och en hemförsäkring. Som studerandemedlem har du även rätt till en kostnadsfri studerandeförsäkring. Som student kan du även ta del av ett extra förmånligt tilläggspaket benämnt “ungdomspaketet” där bland annat en kraftigt rabatterad hemförsäkring erbjuds. Förbundet erbjuder även en rad förmånliga försäkringar åt dess pensionärsmedlemmar. Det totala försäkringserbjudandet bör ses som relativt starkt då många försäkringstyper ingår utan extra kostnad.

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Livförsäkring (ingår)

 • Olycksfallsförsäkring, fritid (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Studerandeförsäkring (ingår)

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

En av de bästa medlemsförmånerna som inte är yrkesrelaterade är de väl utformade medlems- och bolån som erbjuds tillsammans med samarbetande banker. Lånen kan tas till väldigt bra räntekostnader då villkoren till dessa lån förhandlats fram av förbundet själva samt centralförbundet TCO. Förbundet erbjuder även dess medlemmar ett förmånligt pensionssparande tillsammans med samma banker.

Kraftigt rabatterade hotellnätter, rabatt på boende i Toscana, Italien, samt fjällsemestrar till förmånliga priser erbjuds även samtliga medlemmar. Som medlem har du även rätt till hela två medlemstidningar benämnda “Lärarnas tidning” och “Pedagogiska magasinet”.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatt på böcker

 • Rabatterade hotellnätter

 • Medlemstidningarna ”Lärarnas Tidning” och ”Mål och medel”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Förmånligt prissatt boende i Italien

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Lärarförbundet erbjuder ett väldigt bra yrkesmässigt stöd åt samtliga medlemmar. Många utbildningar erbjuds helt kostnadsfritt som till exempel kursen “Ny lärare” där nykomlingar i branschen får råd och stöd. Samtliga medlemmar har även rätt till juridiskt stöd om de exempelvis skulle hamna i tvist med sin arbetsgivare.

Förbundet har även tagit fram smidiga digitala verktyg såsom “Min arbetstid” som i sin tur hjälper lärare kontrollera att de inte arbetar för många timmar per vecka. Lärarförbundet erbjuder även en lönejämförelsetjänst där dess medlemmar snabbt kan få reda på vad deras respektive löner bör ligga på för nivå. Personlig rådgivning ges genom applikationen “Min kollega” där förbundets medlemmar kan ställa alla tänkbara yrkesrelaterade frågor till förbundets experter.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Applikationen ”min arbetstid”

Tillgänglighet och bredd

Det bör beskrivas som väldigt enkelt att ta kontakt med förbundet då dess medlemsservice finns tillgänglig alla helgfria arbetsdagar under kontorstid. Medlemsservicen nås enklast via ett smidigt mailformulär som finns att tillgå på förbundets webbsida. Samma service kan givetvis även nås via telefon. Det finns även många lokala sektioner att tillgå, oftast verkar en lokal sektion i varje kommun. Tillgängligheten både lokalt och centralt bör därför räknas som mycket god.

Förbundet bör även ses som brett då både yrkesarbetande, studenter och pensionärer inkluderas.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas  (rabatterat medlemskap)

   

 • Medlemsservice med goda öppettider

 • God lokal och central närvaro

Folkhögskollärarna
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kassa som bedrivs bör ses som både väl fungerande och förmånligt prissatt. Vi gillar dock inte att någon form av inkomstförsäkring ej kan tecknas. Detta tvingar säkerligen många lärare att teckna avtal med externa aktörer och förbundet missar då chansen att knyta dessa medlemmar närmare förbundet. Folkhögskollärarnas medlemsförmåner och försäkringserbjudanden som medges är även de förmånliga och väl genomtänkta. Vi uppskattar dock inte den lite luriga utformningen på de “gratisförsäkringar” som ingår i tre månader. Stödet i arbetslivet är gott och tillgängligheten är även den god, såväl lokalt som centralt.

3.3