/Finansförbundet
Finansförbundet 2017-09-28T16:10:28+00:00

finansförbundet

Medlemsantal: 28 000+
Kostnad för medlemskap: 38-283 kr/mån
A-kassa: FFA-kassan
Tillhör centralorganisation: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student och pensionär

Kontaktinformation

Finansförbundet, Box 720, 101 34 Stockholm
 jourhavande.ombudsman@finansforbundet.se
08-614 03 00
 Facebook
 www.finansförbundet.se

Finansförbundet

Finansförbundet är den största fackliga organisationen i landet inom bank- och finans. Förbundet har för närvarande cirka 27 000 medlemmar och är helt partipolitiskt obundna. Med detta menas inte att förbundet inte driver opinion för sina medlemmar – det gör de. Extra viktiga politiska frågor är de som berör de finansanställda medlemmarna i deras respektive yrkesroller. Finansförbundet är ett av landets äldsta fackförbund, grundat 1887. Under åren som gått har många intressanta milstolpar passerats. Femdagarsveckan, reglerad arbetstid och det första kollektivavtalet bör ses som historiska milstolpar. Ett mer modernt exempel är när Finansförbundet 2014 hjälpte anställda inom Svea Exchange strejka för att få arbeta enligt kollektivavtal och ta del av de villkortsförbättrande åtgärder ett kollektivavtal innebär. Förbundet har som mål att alltid sätta både individen och gruppen i centrum. Med detta menar förbundet att attraktiva arbetsplatser ska kunna skapas där både individen och gruppen mår väl. Finansförbundet verkar även för ökade kunskaper och kontinuerligt lärande. Detta genom att påverka arbetsgivarna för att utbilda personalstyrkan så att deras kompetens utnyttjas till max. Genom att erbjuda utbildningar stärks även yrkesutövarna i sin respektive yrkesroll. Rak och tydlig kommunikation beskrivs även som ledord inom fackorganisationen.

Som studerande kan du även bli medlem gratis och även ta del av mycket av de fördelar de betalande medlemmarna får tillgång till, till exempel lönestatistik och personlig rådgivning. Ett krav är dock att du studerar på någon linje eller ett program som medger att du kan få ett jobb inom finansbranschen efter avlagd examen. Förbundet hjälper även både studenter och befintliga medlemmar att formulera bra CV´s samt informerar gällande vilka villkor som gäller vid tillfälliga jobb, till exempel sommarjobb.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Driver a-kassa i egen regi med relativt låga avgifter

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Som medlem i finansförbundet erbjuds du gå med i Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften i denna A-kassa motsvarar vid skrivande stund 115 kronor – vilket kan ses som en rimlig avgiftsstorlek.

 • Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

 • Medlemsavgift: 115 kronor

Inkomstförsäkring

Fackförbundet har valt att inkludera en relativt generös inkomstförsäkring i den ordinarie medlemsavgiften. Den medföljande inkomstförsäkringen inkluderar inkomster upp till 80 000 kronor i 120 arbetsdagar om du mot förmodan skulle bli arbetslös. För att ha rätt att nyttja inkomstförsäkringen behöver du ha varit medlem i Finansförbundet och dess a-kassa i över 12 månader. Om du innan du gick med i förbundet hade en likvärdig inkomstförsäkring får du dock tillgodoräkna dig den tiden. Som ett ytterligare skydd kan en tilläggsförsäkring tecknas som ger skydd för inkomster upp till 100 000 i max 300 dagar. Avgiften för denna tilläggsförsäkring är inkomstbaserad och sträcker sig mellan 75 och 450 kronor i månaden beroende på din månadsinkomst.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 75 – 450 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som medlem i Finansförbundet får du ta del av en rad försäkringar i 3 månader – helt utan extra kostnad. De försäkringar som ingår under en kortare provperiod är olycksfallsförsäkring, livförsäkring och händelseförsäkring. Som tillägg erbjuds du teckna bland annat sjukförsäkring, barnförsäkring, sjukvårdsförsäkring och seniorolyckfallsförsäkring. De sakförsäkringar som erbjuds som tillägg är hem- och bilförsäkring. Om du skulle vara ofrivilligt arbetslös i över 6 månader medges du gratis bil-, hem-, gruppförsäkring i upp till 12 månader – vilket bör ses som väldigt generöst.

Om du är studentmedlem erbjuds du kraftigt rabatterade premier på många av de försäkringstyper som medges av samarbetspartnern Trygg Hansa. Den seniorförsäkring som kan tecknas av pensionärsmedlemmar gäller livet ut.

 • Barnförsäkring (tillval)

 • Gravidförsäkring (tillval)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Händelseförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring (tillval)

 • Bilförsäkring (tillval)

 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring

 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring

 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillval)

Medlemsförmåner

Finansförbundet erbjuder dess medlemmar många typer av förmåner. Utöver det yrkesmässiga stödet erbjuds även rabatterbjudanden på både varor och tjänster. De bo- och medlemslån som erbjuds bör ses som väldigt starka erbjudanden och erbjuds tillsammans med en samarbetande bank. Du kan som medlem även ta del av spännande båtresor som anordnas antingen av Birka Cruises, Tallink Silja eller Viking Line. Andra rabatterbjudanden som är värda att nämna är möjligheten till billiga hotellboenden och att köpa billiga glasögon och linser. Förbundet samarbetar med ett hotell- och stugboende i Toscana, Italien. Där dess medlemmar i sin tur erbjuds semestra till rabatterade priser.

Du erbjuds även delta på kurser till rabatterade priser. Om du skulle ha oturen att vara arbetslös rabatteras kurserna ytterligare. Rabatt på tidningsprenumerationer är ytterligare en förmån som dess medlemmar kan ta del av. Exempel på samarbete tidningar är välkända Elle och Finansvärlden för att nämna ett axplock av det totala utbudet. Branschtidningen “Finansliv” ingår dock i medlemskapsavgiften.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatt på tidningsprenumerationer

 • Rabatterade hotell- och stugboenden

 • Rabatterade båtresor och kryssningar

 • Medlemstidningen ”Finansliv”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Ett av förbundets många mål är att ha representanter på alla arbetsplatser som verkar inom branschen. Om det skulle saknas fackliga rådgivare på arbetsplatsen erbjuds du kontakta kansliet för att få råd och hjälp. Förbundet hjälper även dess medlemmar vid tvister genom att bland annat bidra med juridisk rådgivning och hjälp. Samtliga ombudsmän omfattas även av tystnadsplikt.

Som student erbjuds du även söka stipendier för bland annat C- eller D-uppsatser. Uppsatsen måste kunna kopplas till antingen till finansbranschen eller jämställdhets- och mångfaldsarbete. Prissumman till vinnaren eller vinnarna uppgår vid skrivande stund till 25 000 respektive 10 000 kronor. Nya vinnare utses årligen.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

 • Möjlighet att söka stipendier

Tillgänglighet och bredd

Finansförbundets erbjuder medlemsservice som kan nås alla helgfria vardagar. Medlemsservicen har generösa öppettider och kan nås via många typer av kommunikationskanaler. Förbundets kansli kan nås både via telefon och mail. Många yrkeskategorier inkluderas såsom yrkesverksamma, studenter och pensionärer. Egenföretagare kan vid skrivande stund inte ta del av finansförbundets tjänsteerbjudande.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas

 • Pensionärer inkluderas

 • Studenter inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal och central närvaro

Finansförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Finansförbundet erbjuder en generös inkomstförsäkring som ingår i den ordinarie medlemsavgiften och den inkomstförsäkring som kan tecknas som tillägg bör räknas som rimligt prissatt. Inga försäkringar ingår i medlemskapet (bortsett från de provperioder som erbjuds) vilket av vissa säkerligen kan tolkas som en nackdel. Andra kan säkerligen anse att det är fördelaktigt att själva kunna välja vilka försäkringar man vill ha och betala för. Medlemsförmånerna är mycket goda, likaså stödet i arbetslivet. Medlemsservicen är lätt att nå och har bra öppettider. Lite synd är dock att inte egenföretagare kan erbjudas vara medlemmar i förbundet.

4.2