/Fastighets
Fastighets 2017-09-28T16:01:56+00:00

fastighets

Medlemsantal: 30 000+
Kostnad för medlemskap: 150 – 605 kr/mån
A-kassa: Fastighets a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär och elev

Kontaktinformation

Fastighetsanställdas Förbund
Hagagatan 2
113 48 Stockholm
forbundskontoret@fastighets.se
08-6961150
Facebook
 www.fastighets.se

Fastighets

Fastighets samlar alla fastighetsanställda i ett och samma förbund. Exempel på yrken som är vanliga inom detta fackförbund är fönsterputsare, fastighetsskötare, rörläggare, elektriker, vvs-arbetare och sanerare.

Som medlem är du per automatik försäkrad via utvalda försäkringar som tillhör ditt medlemskap och ingår utan extra kostnad. Du kan även teckna ytterligare försäkringar via samarbetande försäkringsbolag till ett förmånligt pris. Du har som medlem även rätt att ta del av någon eller några av de fackliga studietillfällen som erbjuds. Utbildningar finns vid skrivande stund anpassade speciellt för ordinarie medlemmar, förtroendevalda och skyddsombud. Du har även rätt till förmånskortet benämnt fastighetskortet. Detta medlemskort ger för närvarande dig som medlem unika rabatter på bland annat elektronik och resor. Fastighets bevakar även att de kollektivavtal som är framförhandlade följs, verkar för en god arbetsmiljö och en högre lön till dig som medlem. Som fackligt ansluten har du även en större chans att påverka på just din arbetsplats. För att få mer information om detta fackförbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Detta förbund erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Samordnar och representerar alla inom fastighetsbranschen

 • Driver ett eget a-kasseförbund med rimliga avgifter

 • Ingen typ av inkomstförsäkring ingår i medlemskapet

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Fastighets, eller fastighetsanställdas förbund, bedriver sin egen a-kassa benämnd Fastighets a-kassa. Medlemskapet kostar för närvarande 115 kronor per månad, något högre än flertalet andra fackförbund.

 • Fastighets a-kassa

 • Medlemsavgift: 115 kronor

Inkomstförsäkring

Fastighets erbjuder inga former av inkomstförsäkringar. Betyg uteblir därför i denna kategori. De medlemmar som har inkomster som överstiger a-kassans ersättningstak bör se sig efter andra alternativ.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet ingår ett bra utbud av försäkringstjänster. Hemförsäkring, Olycksfallsförsäkring (fritid) och en barngrupplivförsäkring ingår utan extra kostnad. En sjuk- och efterlevandeförsäkring tecknas automatiskt om du inte aktivt tackar nej till denna tilläggsförsäkring.

 • Barngrupplivförsäkring (ingår)

 • Grupplivförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillval)

 • Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring

 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillval)

Medlemsförmåner

Som medlem i Fastighets har du rätt att ta del av ett förmånskort kallat “Fastighetskortet”, som i sin tur innehåller en hel del rabatter på bland annat juridiska tjänster och hemelektronik. Kortet går även att uppgradera för att fungera som betal- och kreditkort. I samband med uppgraderingen får du även tillgång till rabatterat drivmedel hos Preem. Du erbjuds även ta medlemslån tillsammans med en samarbetande bank. Som medlem kan du även ta del av en större mängd kostnadsfria kurser och utbildningar samt ta del av medlemstidningen “Fastighetsfolket”.

 • Bolån
 • Medlemslån

 • Rabatterade böcker

 • Rabatt på hemelektronik

 • Medlemstidningen ”Fastighetsfolket”

 • Rabatt på juridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundets viktigaste uppgift beskrivs som att teckna kollektivavtal samt verka för att dessa hålls. Förbundet beskriver även att de verkar för en god arbetsmiljö samt för att dess medlemmar ska kunna påverka på sina respektive arbetsplatser. För närvarande består förbundet av fem regioner placerade runt om i landet. Om du skulle ha något som är oklart eller fel på din arbetsplats erbjuds du tala med en ombudsman via telefon. Som medlem erbjuds du även helt utan kostnad delta i några eller någon av de utbildningar som medges. Ansökan till kurser sker genom att du kontaktar regionförbundet närmast dig. Om du deltar på någon av de fackliga utbildningarna utgår en ersättning till alla deltagare som ersätter eventuellt förlorad arbetsinkomst – vilket bör räknas som generöst. Du kan även om du utför en facklig utbildning ansöka om ekonomisk ersättning för att dina eventuella barn ska tas hand om.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst
 • Ekonomisk ersättning vid deltagande på fackliga utbildningar

Tillgänglighet och bredd

Fastighetsanställdas medlemsservice är öppet alla helgfria vardagar och svarar där på frågor som gäller bland annat arbetsmiljö, avtal och lönefrågor. Du erbjuds även ställa mer allmänna frågor som rör facket och ditt eventuella medlemskap. Förutom yrkesverksamma inkluderas även pensionärer och elever, vilka båda medlemstyper åtnjuter antingen ett rabatterat medlemskap eller ett gratis medlemskap. Egenföretagare kan dock inte vara medlemmar i detta förbund.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas
 • Chefer inkluderas
 • Pensionärer inkluderas
 • Studenter inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal och central närvaro

Fastighets
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Fastighetsförbundet erbjuder ett generöst och väl fungerande tjänsteerbjudande. Den egna a-kassan sköts snyggt och medlemsavgiften i denne är relativt överkomlig. Ett litet minus är dock att ingen form av inkomstförsäkring erbjuds dess medlemmar. Många bra och nyttiga medlemsförmåner ingår såsom rabatter på varor och tjänster samt en medlemstidning.

Många väl genomtänkta och generösa försäkringserbjudanden ingår även utan extra kostnad - vilket bör betraktas som väldigt generöst. Med de tilläggsförsäkringar som erbjuds kan dess medlemmar teckna ett heltäckande försäkringspaket. Stödet som dess medlemmar får av förbundet är stort - detta mycket tack vare många lokala förbund samt en medlemsservice med goda öppettider. Vi väljer att ge detta förbund ett bra omdöme då det erbjuder dess medlemmar ett bra och väl anpassat tjänsteerbjudande.

3.2