/Varför bör jag gå med i facket?

Varför bör jag gå med i facket?

Som medlem i ett fackförbund har du rätt till en stor mängd förmåner och kan i kort känna dig mer trygg på din arbetsplats och med din yrkesroll. Nedan listas 12 anledningar varför du bör överväga ett fackligt medlemskap.

1.Du har alltid rätt till råd och stöd vid bland annat förhandlingar. Nästan alla fackförbund som listas på denna webbsida har egenanställda jurister som specialiserat sig vad gäller bland annat arbetsrättsfrågor. En kortare rådgivning med en arbetsrättsjurist kan vid flertalet fall kosta mer än vad ett fackligt medlemskap kostar årligen.

2. Du kan vid flertalet tillfällen teckna så kallade inkomstförsäkringar som ger dig extra pengar om du skulle ha otur och bli ofrivilligt arbetslös.

3. Du får råd och stöd genom hela din karriär. Många, om inte alla, förbund erbjuder så kallad CV-granskning och granskningar av personliga brev som kan fungera som ett gott stöd inför exempelvis arbetsintervjuer. När du är anställd hjälper förbundet dig med bland annat löneanspråk och hjälper dig vid eventuella tvister med din arbetsgivare.

4. Många fackförbund hjälper även chefer i sin yrkesmässiga vardag. Yrkesgruppen är speciellt utsatt då lagen om anställningsskydd (LAS) ej innefattar chefsposter. Som chef kan du räkna med ett bra stöd vad gäller bland annat rådgivning, löneanspråk samt en ökad anställningstrygghet.

5. Möjligheten att teckna medlemskap i en A-kassa. Denna punkt är otroligt viktig och ett medlemskap i en A-kassa bör övervägas av alla som är medlem i en fackorganisation. Ett medlemskap i en arbetslöshetskassa tecknas oftast separat och bör ses som en ovärderlig försäkring som ger dig och dina närmaste en extra trygghet om du skulle bli arbetslös. Medlemsavgifterna är väldigt låga med tanke på den extra trygghet A-kassorna inbringar. Ett medlemskap i en A-kassa utgör även en förutsättning för att en inkomstförsäkring ska kunna tecknas.

6. Spännande utbildningstillfällen erbjuds av alla fack som listas på denna sida. Du kan genom att delta på fackligt anordnade seminarier och kurser utveckla din yrkeskompetens ytterligare. Flertalet fackförbund erbjuder även ekonomisk ersättning vad gäller förlorad arbetsinkomst om du deltar på någon eller några kurser.

7. Tack vare ett fackligt medlemskap har du även chans att knyta viktiga kontakter inom din bransch. Detta genom bland annat medlemsmöten, stämmor och debatter. Ett fackligt medlemskap ger dig ett enormt nätverk med människor som alla arbetar mot samma mål. Ett nytt nätverk öppnas för dig som arbetstagare eller chef bestående av hundratusentals likasinnade.

8. Extra stöd vid utlandsarbete. Många fackförbund hjälper dess medlemmar även utanför landsgränserna. Anställningsvillkor, traktamentsavtal och lönesättning skiljer sig stort mellan olika länder. Det är därför extra viktigt, och numera relativt enkelt att hålla dig informerad tack vare ditt fackliga medlemskap.

9. Många fackförbund erbjuder mertjänster såsom bland annat lönesöktjänster. Tack vare relevant lönestatistik vad gäller din bransch kan du enklare förhandla upp din lön gentemot din exempelvis arbetsgivare. Om inte digitala lönesöktjänster finns att tillgå hjälper dig förbundet att förhandla din lön på andra vis, bland annat genom att ge råd och stöd vid din nästkommande förhandling.

10. Du har ofta rätt att ta del av extra bra försäkringserbjudanden till riktigt bra villkor. En del av de fackförbund som listas på sidan erbjuder försäkringstjänster utan extra kostnad, det ingår med andra ord i din medlemsavgift.

11. Som medlem i ett fackförbund kan du vid flertalet tillfällen ta del av medlemsspecifika erbjudanden direkt kopplat till ditt medlemskap. Detta kan handla om bland annat förmånskort eller rabatter på semesterresor för att nämna ett mindre axplock.

12. Du har som facklig medlem väldigt ofta chansen att teckna medlems- och bolån till väldigt låga avgifter. Detta då ditt fack förhandlat fram räntesatser och övriga villkor tillsammans med de samarbetande bankerna. Med många medlemmar i sin organisation blir chansen för att extra bra låneerbjudande erbjuds än större.

2017-09-27T12:04:08+00:00

Leave a Reply