/Fackförbundet ST
Fackförbundet ST 2017-09-28T15:55:26+00:00

Medlemsantal: 90 000+
Kostnad för medlemskap: 112-232 kr/mån
A-kassa: STs a-kassa
Tillhör centralorganisationen: TCO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student och pensionär

Kontaktinformation

 Fackförbundet ST
Sturegatan 15
114 36 Stockholm
 st@st.org
0771-555444
 Facebook
  https://st.org/

Fackförbundet ST

ST är ett fackförbund som finns till för dig som arbetar på statligt uppdrag med ansvar för samhälle eller infrastruktur. Fackförbundet har vid skrivande stund cirka 95.000. medlemmar. Universitetsanställda samt anställda inom myndigheter och bolag är ett mindre axplock av de yrkeskategorier som representeras av ST.

En annan viktig ståndpunkt ST tar är att din arbetsmiljö ska vara och förbli så god som möjligt. Detta mål verkställs tack vare kontinuerligt arbetsmiljöarbeten med hjälp av både handlingsplaner samt övrigt systematiskt arbetsmiljöarbete. De verkar även för en nollvision gentemot hot och våld. Fackförbundet ser även gärna att arbetsplatserna är präglade av inkludering och mångfald. De verkar även för att du som medlem ska ha goda villkor och en marknadskraftig lönekurva. Lönerna ska öka i samma takt eller mer än eventuella prisuppräkningar och/eller ökade levnadskostnader. Som medlem i ST bestämmer du själv hur delaktig du vill vara. Du väljer själv om du vill delta på medlemsmöten eller inte. Samtliga medlemmar har dock rätt att lämna in motioner – vilket bör ses som väldigt positivt ur en demokratisk synvinkel.

ST är politiskt obundna. De beskriver dock att de gärna driver opinion i frågor som påverkar dess medlemmar. Detta flexibla tänk bör ses som positivt för dig som blivande medlem. Då statliga arbetsplatser är politiskt styrda blir ST din röst som försvarar dina villkor. Förbundet har även som mål att vara arbetsplatsnära. Med över 8000 förtroendevalda är chansen stor att du har en förtroendevald i din närhet som kan hjälpa och stötta dig, samt svara på dina frågor. En väldigt bra egenskap som förbundet innehar är dess höga transparens. På hemsidan listas samtliga motioner som behandlats för att både medlemmar och utomstående ska få större kunskap om vad förbundet vill åstadkomma.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Erbjuder bolån och medlemslån

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • En väl utformad inkomstförsäkring erbjuds

 • Medlemstidningen ”Publikt” ingår i medlemskapet

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Fackförbundet ST driver en egen a-kasseverksamhet benämnd “ST:s a-kassa”. Månadsavgiften är relativt överkomlig och motsvarar vid skrivande stund 110 kronor. Att anmäla sig till a-kasseförbundet är enkelt och kan göras antingen via digitala hjälpmedel såsom exempelvis Bank-ID, men även via vanliga, fysiska blanketter godtas förstås även de.

 • ST:s a-kassa

 • Medlemsavgift: 110 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder två typer av inkomstförsäkringar. En av dessa är lite enklare, men kostnadsfri. Som komplement till den försäkring som ingår i medlemskapet erbjuds även en avgiftsbelagd tilläggsförsäkring med fler utbetalningsdagar.

För att kunna ta del av någon av dessa försäkringar behöver du ha varit medlem i både förbundet och dess a-kassa i över 12 månader (utan avbrott). Basförsäkringen skyddar inkomster upp till 80 000 kronor i upp till 150 dagar. Den lite mer omfattande tilläggsförsäkringen förlänger inkomstskyddet för att totalt erbjuda 300 dagars inkomstskydd om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Avgiften som tas ut för tilläggsförsäkringen är fast (det vill säga inte inkomstbaserad – vilket kan beskrivas som praxis) och uppgår till 42 kronor månatligen.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 150 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

 • Inkomstförsäkring: Tillägg

 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

 • 42 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förutom inkomstförsäkringen ingår fem försäkringar kostnadsfritt i tre månader. Om du önskar komplettera basutbudet ingår även chansen att teckna billiga medlemsförsäkringar. Dessa tilläggsförsäkringar är speciellt bra prissatta då de har förhandlats fram av förbundet själva. Inga former av hälsoundersökningar behöver genomgås om du väljer att teckna försäkringar via förbundet.

 • Barnförsäkring (tillägg)

 • Livförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Händelseförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Sjukkapitalförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

 • Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

 • Studentförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet erbjuds du en stor mängd förmåner. Dessa innefattar bland annat möjligheten att teckna bo- och medlemslån till fördelaktiga räntesatser. Samtliga medlemmar erbjuds även generösa rabatter på semestrar och boende samt böcker från en utvald återförsäljare.

ST publicerar även en medlemstidning kallad “Publikt” som skickas ut kostnadsfritt 15 gånger årligen till dess medlemmar. Tidskriften finns även tillgänglig digitalt och behandlar bland annat arbetsmiljöfrågor och listar även intressanta, mer djupgående reportage som behandlar medlemmarnas situation samt branschen i stort. Du som medlem erbjuds även söka stipendium för att studera utomlands. Förutom det yrkesjuridiska stöd som medges har du även tillgång till en halvtimmes gratis familjejuridisk rådgivning samt rabatt på avtalsskrivning tillsammans med en jurist.

 • Bolån

 • Medlemslån

 • Rabatterade hotellnätter

 • Rabatterade böcker

 • Medlemstidningen ”Publikt”

 • Rabatt på familjejuridiska tjänster

 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

 • Rabatterade externa kurser

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet erbjuder ett stort stöd inom denna kategori. Bland annat erbjuds karriärcoachning samt CV-granskning helt kostnadsfritt. ST hjälper även sina medlemmar innan och efter eventuella löneförhandlingar genom att peka på särskilt viktiga faktorer som påverkar lönenivån samt ger mer allmänna tips som kan komma väl till hands vid samma förhandling. Du får även tillgång till SACO-lönesök som i sin tur listar löneläget inom branschen. Mycket stark personlig rådgivning finns även att tillgå både lokalt och centralt.

 • Pensionsrådgivning

 • Karriärtjänster

 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Som vi nämnde ovan är både de centrala och lokala delarna av förbundet lätta att nå. Förbundets centrala del, det vill säga medlemsservicen “ST-direkt, kan nås samtliga helgfria vardagar under kontorstid via både telefon och mail. De lokala delarna av förbundet är även de lätta att nå via de över 8 000 förtroendevalda som finns att tillgå. Förbundet bör betraktas som brett tack vare att bland annat yrkesverksamma, studenter och doktorander inkluderas som medlemmar.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)

 • Medlemsservicen “ST-direkt” med bra öppettider

 • God lokal och central närvaro

Fackförbundet ST
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kassa och inkomstförsäkring som finns att tillgå är både väldigt väl utformade. Den frivilliga, avgiftsbelagda, delen av inkomstförsäkringens bör även betraktas som väldigt prisvärd då avgiften är låg och fast. De försäkringar samt medlemsförmåner som finns att tillgå är även de mycket väl uttänkta samt prisvärda. Stödet i yrkeslivet är väl utformat även det. Både de lokala samt centrala delarna av förbundet är väldigt lätta att nå - vilket vi förstås gillar. Vi anser för övrigt det som trevligt att även att doktorander tilläts bli medlemmar. Sammantaget anser vi att ST bör räknas som ett exceptionellt väl fungerande förbund som erbjuder många nyttiga tjänster till dess medlemmar och gör så väl.

4.3