/Elektrikerförbundet
Elektrikerförbundet 2017-09-28T15:45:46+00:00

elektrikerna

Medlemsantal: 25 000+
Kostnad för medlemskap: 225 – 620 kr
A-kassa: Elektrikernas a-kassa
Tillhör centralorganisationen: LO
Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student, pensionär

Kontaktinformation

Elektrikerförbundet
Hagagatan 2
113 48 Stockholm
 postbox.fk@sef.se
08-4128282
 Facebook
  www.sef.se

Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet, eller Elektrikerna, är ett fackförbund som samordnar anställda inom elinstallation, privata kraftverk, radio & TV, säkerhet, larm och serviceområdet. Förbundet bygger på demokrati och människors lika värde. Organisationen tar tillvara på samtliga medlemmarnas gemensamma intressen för att skapa goda arbetsvillkor för dess medlemmar samt verka för en hållbar samhällsutveckling.

Förbundet strävar mot att organisera arbetstagare för att ställa högre krav på arbetsgivarna. De vill även stärka medlemmarna genom bland annat studier, information och opinionsbildning. Elektrikerna har även som mål att alltid vara tillgängliga lokalt som centralt. Förbundet bevakar även befintliga kollektivavtal och ser till att nya och än mer fördelaktiga avtal förhandlas fram. Förbundet ämnar även påverka i politiska frågor som påverkar dess medlemmar. Förbundet har i skrivande stund cirka 20 000 aktiva medlemmar och ser gärna att det blir fler. För att få mer information om detta förbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Jämför här

Missnöjd med den inkomstförsäkring som erbjuds?

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Samordnar och representerar alla elektriker

 • Ett stort antal medlemsförsäkringar erbjuds

 • Den inkomstförsäkring som ingår är något svagt utformad

 • Erbjuder ej bolån eller medlemslån

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Elektrikerförbundet bedriver sin egen a-kassa benämnd “Elektrikerna”. Vid skrivande stund är månadsavgiften 100 kronor vilket bör räknas som en relativt överkomlig medlemsavgift.

 • Elektrikernas a-kassa

 • Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

Som ansluten till elektrikerförbundet ingår en inkomstförsäkring utan extra kostnad. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen ska du ha varit medlem i förbundet och dess a-kassa i minst 12 oavbrutna månader. Ersättningen betalas ut i upp till 100 dagar och täcker 80 procent av din lön. Det erbjuds tyvärr inga som helst tilläggsförsäkringar för att förlänga ersättningstiden från 100 till 300 dagar.

 • Inkomstförsäkring: Bas

 • Försäkrar månadsinkomster utan övre inkomstgräns

 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 100 dagar

 • Ingår i månadsavgiften

 • Kvalifikationstid: 12 månader

Medlemsförsäkringar

I medlemskapet ingår ett stort antal försäkringar via den ordinarie månadsavgiften. Elektrikerförbundet erbjuder förutom inkomstförsäkringen även hemförsäkring, olycksfallsförsäkring (fritid), barngrupplivförsäkring och grupplivförsäkring helt utan extra kostnad. Du och din eventuella familj är tack vare ditt medlemskap automatiskt berättigad till HELP juristförsäkring. Denna försäkring ger er rätt till 15 timmars gratis juridisk rådgivning per år. Juristförsäkringen ger även samtliga medlemmar ett skydd på 2 miljoner kronor om ett fall skulle behöva lösas i domstol. Utöver ovan nämnda försäkringar kan även diverse tilläggsförsäkringar tecknas via Folksam. Dessa försäkringserbjudanden inkluderar bland annat barn- och sjukförsäkringar.

 • Barnförsäkring (ingår)

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring (ingår)

 • Sjukförsäkring (tillägg)

 • Diagnosförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring (ingår)

 • Hemförsäkring (ingår)

 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Hundförsäkring
 • Kattförsäkring

 • Företagsförsäkring
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i elektrikerförbundet har du rätt att ansöka om elektrikerkortet som ger innehavaren av kortet en lång rad förmåner, rabatter och erbjudanden tillsammans med samarbetspartnern LO. Elektrikerkortet kan även uppgraderas för att fungera som ett betal- och kreditkort. Årsavgiften för kortet är gratis vilket bör betraktas som mycket bra. Dock är den effektiva årsräntan relativt hög och eventuella kontantuttag är förenade med en extraavgift (för närvarande 3%). Som medlem ges du även chansen att boka en fjällstuga i bland annat Sälen. Då “först-till-kvarn”-principen tillämpas är det nog brukligt att vara snabb med stugbokandet. Förbundet samarbetar även med Gullholmen (på västkusten) där du kan boka stugor till extra förmånliga priser tack vare ditt fackliga medlemskap. Tyvärr erbjuds varken medlems- eller bolån av förbundet vilket drar ner betyget en aning i denna kategori.

 • Bolån
 • Medlemslån
 • Medlemstidning
 • Rabatterade stugboenden

 • Förmånskortet ”Elektrikerkortet”

 • Kreditkort utan årsavgift

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förutom att förhandla kollektivavtal ställer förbundet upp för dess medlemmar på många andra sätt. Om du är lärling eller precis utfört en lärlingsutbildning hjälper förbundet dig att skaffa bland annat nödvändiga certifikat. Hemsidan medger många tips som yrkesverksamma elektriker kan ta del av. Om du är yrkesverksam som elektriker och lite yngre kan du även engagera dig i unga elektriker, en ideell organisation tätt knuten till moderförbundet elektrikerna. Unga elektriker bedriver på i frågor som har med arbetssituationen för unga elektriker att göra och har en stark närvaro på sociala medier.

Förbundet erbjuder även en hel del både fackliga och yrkesmässiga utbildningar åt dess medlemmar. Om du flyttar utomlands och jobbar kan facket även där hjälpa dig med praktiska frågor som exempelvis berör lönebilden i det nya landet, om den nya arbetsgivaren fackligt ansluten och hur anställningsavtalet bör vara utformat med mera. Yrkesstödet gentemot grannlandet Norge är extra starkt och en folder som besvarar viktiga, yrkesmässiga frågor kopplade till grannlandet finns att tillgå på hemsidan.

 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet

 • Personlig rådgivning

 • Kompetensutveckling och utbildningar

 • Lönesöktjänst

Tillgänglighet och bredd

Förbundet har även en medlemsservice som har öppet alla helgfria vardagar. Medlemsservicen, lite finurligt kallad “kontakten”, svarar på alla frågor som har med yrkeslivet att göra. Förbundet bör räknas som ett relativt brett sådant då de inkluderar yrkesverksamma, studerande och pensionärer. Lite synd är dock att stödet för mindre, enskilda firmor inte är större.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Egenföretagare inkluderas
 • Chefer inkluderas
 • Pensionärer inkluderas

 • Studenter inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal och central närvaro

Elektrikerförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Elektrikerförbundet ska först och främst ha en stor eloge för de många försäkringar som ingår i medlemsavgiften. I synnerhet den juridiska försäkringen och inkomstförsäkringen är väldigt generöst utformade. Det är dock lite synd att inkomstförsäkringen ej kan kompletteras för att skydda medlemmarna i 300 dagar. Även medlemsförmånerna är relativt generöst utformade. Vi hade dock hellre sett att medlems-kreditkortet ersatts med mer förmånliga medlems- och bolån. Rabattförmånerna som erbjuds tack vare kortet är dock väldigt generösa. Medlemsservicen har bra öppettider och ger ett seriöst och kunnigt intryck. Vi gillar dock inte att det stöd som egenföretagare har rätt till är relativt begränsat. Allt som allt är Elektrikerförbundet en stark organisation som hjälper dess medlemmar på ett utomordentligt bra sätt.

3.5