/Egenföretagare
Egenföretagare 2017-09-28T15:36:33+00:00

Egenföretagare

Många egenföretagare är säkerligen helt ovetande om att de kan vara medlem i fackförbund. Flertalet fackförbund har dock numera börjat tillåta egenföretagare att bli fackligt anslutna och bli omfattade av den trygghet ett fackligt medlemskap medger.

Om fackliga medlemskap för egenföretagare är så bra – varför har det inte funnits tidigare?

I en historisk synvinkel har fackförbund enbart verkat för de anställdas intressen. För cirka tjugo år sedan och bakåt existerade inte många småföretagare. Sverige industrialiserades tidigt och småföretag tilläts till en början inte verka på den svenska marknaden och konkurrerades lätt ut av storföretagen. De större företagen är idag organiserade i så kallade arbetsgivarorganisationer likt Svenskt Näringsliv som i sin tur verkar för deras intressen. Det kan därför bli svårt för småföretagare att hävda sina intressen gentemot både samhället i stort och dess anställda.

Vilka förmåner erbjuder facket för egenföretagare?

Många fackförbund bistår med bland annat juridisk rådgivning, affärscoaching samt försäkringspaket till förmånliga priser. Facken har som målsättning att göra det både enklare och tryggare att driva en egen verksamhet. Flertalet förbund verkar även för att främja och bidra till kompetensutveckling vad gäller både dig som företagare samt dina anställda.

En av de största fördelarna med ett fackligt medlemskap är den ovan nämnda juridiska rådgivningen. Vid skrivande stund erbjuder Unionen 10 timmars kostnadsfri juridisk rådgivning per år om du tecknar ett medlemskap hos dem. Du har även möjlighet att via samma fackförbund teckna gratis företagsavtal tillsammans med en samarbetande webbtjänst. Bokförings- och faktureringshjälp är två exempel på tjänster som erbjuds av Unionen och andra fackförbund som listas på denna sida.

egenföretagare planerar

Vilka fackförbund finns att tillgå som egenföretagare?

I nuläget är långt ifrån alla fackförbund öppna för att ta emot egenföretagare som medlemmar. I Sverige återfinns vid skrivande stund tre centralorganisationer. LO, TCO och SACO. LO har historiskt sett en rätt dyster syn på företagare. Detta då de sedan över 100 år tillbaka alltid kämpat för arbetstagarnas rättigheter. Längre tillbaka i tiden, innan facken växte sig starka, utnyttjades arbetare och tvingades vid flertalet fall arbeta till slavlöner med väldigt dåliga arbetsvillkor. Detta har förmodligen satt sina spår i hela organisationen – vilket vi förstås hoppas det blir ändring på i framtiden. Dagens egenföretagare är ofta småföretagare som anställer sina medarbetare till fackligt avtalade löner och villkor. Den intressekonflikt LO anser finnas mellan arbetstagare och arbetsgivare anser vi luckras upp alltmer eftersom tiden går. Sammanfattningsvis vill vi påstå att det är väldigt svårt att hitta fackförbund inom LO som medger medlemskap åt egenföretagare.

Inom Sveriges akademikers centralorganisation, eller SACO, är det betydligt fler medlemsförbund som tar in egenföretagare som medlemmar. Vi vill därför påstå att SACO har en något mer modern syn på företagande. SACO:s mer moderna inställning misstänker vi beror på att centralorganisationen representerar mer välbetalda yrken där dess anställda inte är lika utbytbara som vid LO:s förbund. Med detta sagt kräver förstås yrken inom LO en stor kompetens och yrkesvana, medlemmar inom LO är både intelligenta och driftiga. De riskerar dock att utnyttjas i större grad då oseriösa, exempelvis byggfirmor från låglöneländer äntrar den svenska arbetsmarknaden och dumpar löner etcetera.

Tjänstemännens centralorganisation, eller TCO, har även de på senare tid börjat bevilja medlemskap för egenföretagare. Det största, och enligt många det mest fördelaktiga fackförbundet inom TCO är Unionen. De erbjuder i sin tur ett egenkonstruerat erbjudande åt egenföretagare inom tjänstemannasektorn. Som tjänsteman arbetar med att producera just tjänster. Det är din huvudsakliga arbetsuppgift som avgör den yrkesmässiga facktillhörigheten. Exempelvis en snickare som delvis arbetar med administration kan inte gå med i Unionen då denne huvudsakligen är just snickare och huvudsakligen arbetar med uppgifter förenade till detta yrke. Bland annat ingenjörer, säljare och förvärvsarbetande inom IT-yrken producerar tjänster och omfattas därför av Unionens heltäckande erbjudande. Om du är osäker på vad ditt företag verkar i för bransch – hör vid dessa falla av dig direkt till Unionen via den länk som medges på denna webbsida.

Extra råd till egenföretagare som ännu inte är anslutna till någon facklig organisation

  • Jämför alltid de villkor som facken erbjuder dig som egenföretagare. Ofta kan det vara bra att skapa en lista bestående av för- respektive nackdelar till ett medlemskap.
  • Om du är medlem i ett fackförbund som anställd och väljer att bli egenföretagare inom samma bransch – hör vid dessa fall av dig till det fackförbund du tillhör och kontrollera om de förmåner du har som arbetstagare kan föras över när du tecknar avtal som egenföretagare

Slutligen är det förstås du som avgör om ett fackligt medlemskap är något att överväga för just ditt företag. Vi anser dock att du bör överväga ett medlemskap då fackförbundens kombinerade tjänsteerbjudanden till egenföretagare med råge överträffar den bagatellartade medlemskostnaden – sett till ditt företags totala intäkter. För att få mer information om de fackförbund som erbjuds dig som egenföretagare – klicka på någon av de länkar som finns att tillgå på denna sida.