/Chef
Chef 2017-09-28T14:07:53+00:00

Att vara fackligt ansluten som chef

Som chef på en arbetsplats innehar du ofta en relativt hög lön. Enligt många undersökningar och debattartiklar som kommit oss tillhanda beskrivs chefernas arbetsmiljö som minst sagt ansträngd. Stress är vanligt, så även press från anställda att agera på ett visst sätt. I synnerhet mellanchefer beskrivs ha en stor arbetsbörda på sina axlar. Detta då ledningen uppifrån vill se att förändringar genomförs enkelt och snabbt och anställda vid flertalet fall motsätter sig förändringar.

Som fackligt ansluten ger förbundet dig råd och stöd i allt som omfattar din yrkesroll. Som chef har du via Unionen rätt till bland annat inkomstförsäkring, juridiska råd och stödinsatser, avtalsgranskning samt hjälp vid bland annat lönesamtal, både de samtal du har gentemot överordnade samt de lönesamtal du genomför gentemot de anställda. Ett fackförbund har förmågan att skydda dig som chef under hela ditt yrkesliv.

Även fackförbundet Ledarna erbjuder ett heltäckande erbjudande, speciellt anpassat till din yrkesgrupp – chefer. Då enbart chefer kan teckna medlemsavtal hos Ledarna kan du vara säker på att de har kompetensen och viljan att hjälpa dig i din yrkesroll. Som chef är du även berättigad att gå med i fackförbunden Jusek, ST och Vision.

Vilka övriga förmåner kan jag som chef ta del av via mitt medlemskap?

Du kan vid flertalet tillfällen teckna en så kallad inkomstförsäkring som ger dig en extra trygghetskänsla om du mot förmodan skulle bli ofrivilligt arbetslös. Inkomstförsäkringen kompletterar A-kassan och gör det möjligt för dig som chef att försäkra hela din inkomst. Inkomstförsäkringar upp till 150 000 kronor erbjuds vid skrivande stund av Unionen. Även Ledarna, Jusek, ST och Vision erbjuder inkomstförsäkring åt yrkesgruppen chefer. En inkomstförsäkring för dig som chef kan vara en extra god idé då era löner oftast är betydligt högre än riksgenomsnittet.

Professionella tjänster anpassade till dig som chef

Unionen erbjuder förutom ovan nämnda fördelar även tillgång till en lokal chefsombudsman. En så kallade “chefslinje” finns även att tillgå där du via telefon eller mail kan få specialanpassade råd och stödinsatser anpassade till din yrkesgrupp. Hos Unionen för du även en medlemstidning benämnd “Chef och Karriär” regelbundet hemskickad vid ett medlemskap. Även fackförbundet ST erbjuder bland annat chefsrådgivning och chefscoachning. Ledarna erbjuder en arsenal av mertjänster till dig som medlem som bland annat karriärrådgivning, kurser och seminarier, avtalsgranskningar, tidningen “Chef” samt aktuell chefslönestatistik för att nämna ett mindre axplock av det totala tjänsteerbjudandet. Teamet bakom denna sida anser att Unionen, ST och Ledarna innehar de bästa tjänsteerbjudandena gentemot dig som chef.