/Bussarbetarnas riksorganisation
Bussarbetarnas riksorganisation 2017-09-28T13:44:04+00:00

baro

Medlemsantal: N/A
Kostnad för medlemskap: 50 – 270 kr/mån
A-kassa: Nej
Tillhör centralorganisation: Fristående
Typ av medlemskap: Yrkesverksamma

Kontaktinformation

 BARO Rodergränd 2 Lgh 1402 175 65 Järfälla
ordforande@baro.nu
070 7955402
 Facebook
  http://www.baro.nu/

Bussarbetarnas riksorganisation – Baro.

Bussarbetarnas riksorganisation, eller Baro, är en relativt ny fackförening inom bussbranschen. Bussförare, mekaniker och servicevärdar med flera är välkomna som medlemmar i denna organisation. Förbundet verkar för att bevaka och förbättra medlemmarnas intressen i frågor såsom arbetsmiljö och löneavtal med mera.

Baro är partipolitiskt oberoende men tar dock ställning i politiska sakfrågor som rör deras medlemmar. Valet att vara partipolitiskt oberoende är taget för att de som förbund vill fånga upp alla – oavsett politisk åskådning. Baro styrs helt och hållet av sina medlemmar och verkar både lokalt och centralt. Viktiga ledord för förbundet är människovärde, jämlikhet, rättvisa och kamp mot diskriminering.

Baro styrka är dess medlemmar – för att bli medlem eller bara få veta mer om organisationen – klicka på den länk som medges på denna sida.

Saknar du inkomstförsäkring?

Brandfacket erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Representerar och samordnar alla busschaufförer

 • Inga medlemsförsäkringar erbjuds

 • Ingen inkomstförsäkring erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

BARO erbjuder ej någon egen A-kassa. De samarbetar ej heller med något a-kasseförbund.

Inkomstförsäkring

BARO erbjuder ej heller någon form av inkomstförsäkringar till dess medlemmar. De medlemmar som har en månadsinkomst som överstiger a-kassans ersättningstak bör vända sig till privata alternativ.

Medlemsförsäkringar

BARO erbjuder inga typer av försäkringserbjudanden. De medlemmar som önskar teckna försäkringar får se sig efter andra alternativ.

Medlemsförmåner

BARO erbjuder inte några typer av medlemsförmåner utöver det yrkesmässiga stöd som medges.

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Du får som betalande medlem och stödmedlem uttala dig och diskutera på de möten som BARO anordnar. Förbundet verkar både lokalt och centralt och har som mål att tillvarata samtliga bussanställdas intressen.

 • Specialkompetens för att stödja bussanställda

 • Möjlighet att delta på medlemsmöten

 • Personlig rådgivning

 • Bra lokalt medlemsstöd

Tillgänglighet och bredd

BARO representerar enbart bussanställda, det vill säga yrkesverksamma. Förbundets representanter kan även kontaktas via webbsidan via bland annat mail och telefon. Den största styrkan är förbundets lokala närvaro.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Relativt god nåbarhet via förbundets webbsida

 • God lokal närvaro

Bussarbetarnas riksorganisation
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför arbetslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

BARO är ett mindre fackförbund och ärver därför de mindre fackförbundens för- respektive nackdelar. Då yrkesgruppen förbundet vänder sig till är relativt smal anses inte mertjänster såsom medlemstidningar och extraförsäkringar som särskilt viktiga att erbjuda. BARO utför vad vi kan se sin grundläggande tjänst - att verka för bussanställdas intressen - och gör det väl.

1.2