/Brandmännens riksförbund
Brandmännens riksförbund 2017-09-28T13:45:04+00:00

Brandmännens Riksförbund

Medlemsantal: N/A
Kostnad för medlemskap: 190 kr/mån
A-kassa: STS
Tillhör centralorganisation: Fristående
Typ av medlemskap: Yrkesverksamma

Kontaktinformation

Palmfeltsvägen 19
121 62 Johanneshov
kansli@brandfacket.se
08-722 34 80
 Facebook
  www.brandfacket.se

Brandmännens riksförbund

Brandmännens riksförbund är partipolitiskt obundna och samarbetar därför inte med något enstaka politiskt parti. De försvarar dock brandmäns rättigheter både som yrkesverksamma och i samhället i stort. Som medlem i förbundet får du även en medlemstidning benämnd “SFF-Swedish firefighters”. Medlemstidningen bevakar branschen i stort samt har mer djupgående reportage gällande aktuella händelser som berör brandmansyrket. Facket beskrivs som inkluderande och värnar om både kvinnors rättigheter i en i allmänhet mansdominerad bransch samt ämnar ta tillvara på den mångfald som Sverige innehar.

Som medlem får du förutom råd och stöd vid din yrkesutövning även andra fördelar. Dessa är rabatt på linser, el och hotellbokningar via förutbestämda samarbetspartners. Dessa erbjudanden kan förstås ändras över tid – förbundet gör dock allt de kan för att du som medlem ska uppleva att du får mervärde gällande ditt medlemskap. BRF har ett stigande medlemsantal vilket betyder att de befinner sig i en expansiv fas. Om du eller ni på er arbetsplats önskar utför förbundet även arbetsplatsbesök där de förklarar viktiga aspekter inom fackföreningsrörelsen. För att öka chansen för att du som brandman ska få högre lön och bättre villkor bör du överväga ett medlemskap i denna fackliga organisation. För mer information om detta fackförbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Saknar du inkomstförsäkring?

Brandfacket erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

Jämför inkomstförsäkringar här

Recension

 • Representerar och samordnar alla brandmän

 • Erbjuder kompetensutveckling och utbildningar

 • Ingen inkomstförsäkring erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Brandmännens riksförbund erbjuder inte någon form av egen a-kassa. De rekommenderar dock att dess medlemmar går med i ST:s a-kassa.

 • ST:s a-kassa

 • 110 kronor

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder ej någon typ av inkomstförsäkring. De brandmän som har en månadslön som överstiger den gräns som betalas ut via a-kassan bör överväga att teckna en privat inkomstförsäkring.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet får du möjlighet att teckna ett flertal förmånliga försäkringar som i sin tur är framförhandlade av fackförbundet själva. En attraktiv tilläggsförsäkring beskrivs vara “Trygg brandman” vilken erbjuder sjukförsäkring som ersätter 1 500 kronor i upp till 12 månader. I samma försäkring ingår även en diagnosförsäkring där du mottar upp till 35 000 kronor om du diagnostiseras med en allvarligare sjukdom. Brandmännens riksförbund erbjuder även en olycksfallsförsäkring och en gruppförsäkring tillsammans med samarbetspartnern Nordeuropa. Gruppförsäkringen ger dig som brandman samt dina närstående ett bra skydd.

 • Diagnosförsäkring

 • Barnförsäkring

 • Gravidförsäkring

 • Livförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring

 • Sjukförsäkring

Medlemsförmåner

Som medlem i fackförbundet erbjuds du bland annat förmånliga elavtal samt rabatt på kontaktlinser via utvalda återförsäljare. Medlemskapet ger dig även rätten att boka rabatterat boende på Nordic Choice Hotels. Förbundet erbjuder tyvärr inte några former av medlems- eller bolån.

 • Rabatt på Nordic Choice Hotels

 • Rabatterade elavtal

 • Rabatterade kontaktlinser

 • Medlemstidning

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Tack vare att förbundet nischat sig mot en smal yrkesgrupp är kunskapen om brandmännens yrkessituation väldigt stor. Förbundet har även full förhandlingsrätt och har därför makten att förhandla fram bra villkor åt både dig och dina medlemskollegor. Det lite smalare erbjudandet har tyvärr även sina baksidor. Facket erbjuder dock, förmodligen på grund av sin ringa storlek, inte mertjänster såsom karriärtjänster och juridiskt stöd.

 • Kompetensutveckling och utbildningar

Tillgänglighet och bredd

Fackförbundet finns tillgängligt via många kommunikationskanaler såsom Facebook, Twitter och ett mailformulär som medges på hemsidan. Du kan givetvis även välja att ringa eller maila representanter från förbundet.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

 • God lokal och central närvaro

Brandmännens riksförbund
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Brandmännens riksförbund bör räknas som ett mindre och lite smalare fackförbund. Tack vare detta är kännedomen om yrkesrollen väldigt god och tack vare förhandlingsrätten ser de till att samtliga brandmän medges goda arbetsvillkor. Dock är det så att mindre förbund ofta inte erbjuder fördelaktiga mertjänster såsom fördelaktiga lån och juridiskt stöd - och brandmännens riksförbund är tyvärr inget undantag. Sammanfattningsvis anser vi att förbundet verkar för brandmännens intresse på ett bra sätt - även om vissa aspekter skulle kunna förbättras. Vi hoppas och tror att medlemsantalet växer så att även mer intressanta mertjänster kan erbjudas förbundets medlemmar.

3.2