/Ambulansförbundet
Ambulansförbundet 2017-09-28T13:29:58+00:00

ambulansförbundet

Medlemsantal: 900+
Kostnad för medlemskap: 100 – 250 kr
A-kassa: Akademikernas a-kassa
Typ av medlemskap: Yrkesverksamma

Kontaktinformation

Ambulansförbundet
Box 25 826 21 Söderhamn
+46 (0)18-430 11 10
  www.ambulansfacket.se

Ambulansförbundet

Ambulansförbundet representerar dig som arbetar med prehospital omvårdnad. Förbundet är även partipolitiskt obundna, vilket medför att de enbart representerar sina medlemmar – inte något politiskt parti. De arbetar dock för att få medlemmarnas intressen på den politiska dagordningen.

Ambulansfacket är Sveriges enda ambulansfack och är därför extra slagkraftiga vid bland annat förhandlingar. Detta delvis tack vare den stora specialkompetens som beskrivs finnas i detta fackförbund. En förbättrad arbetsmiljö och uppåtgående lönekurva är två viktiga, centrala mål, som förbundet arbetar för att kunna infria. Förbundet vill påstå att de påverkar både regering och partiföreträdare – allt för att du ska kunna få en bättre arbetsmiljö och kunna känna en ökad yrkesstolthet.

Facket vill med ett ökat medlemsantal skapa än mer inflytande och därmed kunna påverka din arbetssituation för att den ska bli än bättre. För att lyckas med det behövs mer medlemmar. Som medlem i detta förbund får du förutom fackligt stöd vid förhandlingar även en medlemstidning som utges regelbundet. I medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring för att du alltid ska känna dig lite extra trygg.

Jämför här

Saknar du inkomstförsäkring?

Ambulansförbundet erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Jämför här

Recension

 • Representerar och samordnar all ambulanspersonal

 • Få medlemsförsäkringar erbjuds

 • Ingen inkomstförsäkring erbjuds

0
Slutgiltigt omdöme

A-kassa

Förbundet erbjuder vid skrivande stund sina medlemmar att teckna avtal med akademikernas a-kasseförbund, AEA. Månadsavgiften motsvarar för närvarande 100 kronor som betalas månatligen.

 • Akademikernas a-kassa

 • 100 kronor/månad

Inkomstförsäkring

Vid skrivande stund erbjuder förbundet inga typer av inkomstförsäkringar. De medlemmar som önskar försäkra den delen av löneutbetalningen som överstiger a-kassans ersättningstak bör se sig efter andra alternativ.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i förbundet ingår en olycksförsäkring helt utan extra kostnad.

 • Olycksfallsförsäkring (ingår)

Medlemsförmåner

Ambulansförbundet erbjuder dess medlemmar en hel del förmåner. Bland annat erbjuds rabatterade elavtal samt resor. En annan bra förmån som ingår är den medlemstidning som ges ut av förbundet själva, Samverkan 112. Denna tidskrift tar bland annat upp nyheter och händelser inom branschen, samt även fackliga intressefrågor. Tidningen ges ut både fysiskt och digitalt och finns att tillgå i sin digitala form på www.s112.se. Om du har tillgång till en smartphone eller läsplatta finns tidskriften även att tillgå via både Ios och Android.

 • Rabatterade resor

 • Rabatterade elavtal

 • Medlemstidningen ”Samverkan 112”

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förbundet arbetar hårt på central nivå och har som mål att i framtiden kunna förhandla fram väl utformade kollektivavtal som kommer alla medlemmar tillhanda. Förbundets centrala nivå behandlar bland annat frågor som beredskapsnivåer samt situationer inom yrkeslivet som innefattar hot och våld.

 • Karriärtjänster
 • Lönesöktjänst

 • Personlig rådgivning
 • Kompetensutveckling och utbildningar

Tillgänglighet och bredd

Ambulansförbundet består vid skrivande stund av sju regionala förbund som i sin tur bidrar till en god lokal närvaro. Samtliga regionala förbund kan med fördel kontaktas via mail om du har några som helst frågor. Den centrala medlemsservicen kan även de kontaktas via ett mailformulär samt även via telefon. Förbundet inkluderar enbart yrkesverksamma och bör därför ses som ett relativt smalt förbund.

 • Yrkesverksamma inkluderas

 • Studenter inkluderas
 • Lätta att kontakta både lokalt och centralt

Ambulansförbundet
 • A-kassa
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförsäkringar
 • Medlemsförmåner
 • Stöd inom- och utanför yrkeslivet
 • Tillgänglighet och bredd

Slutgiltigt omdöme och motivering

Förbundet har trots sin ringa storlek imponerat på vissa punkter. Vi hoppas innerligt att förbundet växer ytterligare och därmed kan uppnå sitt mål om att kunna framförhandla än bättre kollektivavtal till dess medlemmar.

3.2